Документ z1742-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.02.2014, підстава - z0137-14

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012  № 1042


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2012 р.
за № 1742/22054

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 5 від 14.01.2014}

Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та зняті з реєстрації транспортні засоби, а також про осіб, на яких вони зареєстровані, що надаються центральними органами виконавчої влади, які забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів

Відповідно до пункту 239.5 статті 239 розділу VII Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Відомості про реєстрацію та/або зняття з реєстрації колісних транспортних засобів та осіб, на яких вони зареєстровані (форма К);

Відомості про включення та/або виключення до (з) Державного суднового реєстру України або Суднової книги України суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма В);

Відомості про включення та/або виключення до (з) Державного реєстру цивільних повітряних суден України повітряних суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма П).

2. Встановити, що затверджені форми надаються центральними органами виконавчої влади, які забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів, щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним, до центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну податкову політику.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 23 грудня 2010 року № 995 "Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та зняті з обліку транспортні засоби, що надаються органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1424/18719.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (Бусарєв В.В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр оборони України

Перший заступник
Міністра інфраструктури України

Міністр внутрішніх справ України

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України


Д.А. Саламатін


К. Єфименко

В.Ю. Захарченко

О.В. Сень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.10.2012  № 1042

ВІДОМОСТІ
про реєстрацію та/або зняття з реєстрації колісних транспортних засобів та осіб, на яких вони зареєстровані (форма К),
станом на "___" ____________ 20__ року

__________________________
(повне найменування органу,
що здійснив державну реєстрацію
транспортного засобу)

До центрального органу державної податкової служби

____________________
(найменування органу
державної податкової служби)

_________________________
(місцезнаходження органу,
що здійснив державну реєстрацію
транспортного засобу, телефон)

_______________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження
органу державної податкової служби)

№ з/п

Назва реквізитів

Щодо власника транспортного засобу - фізичної особи

1

Прізвище, ім'я, по батькові

2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

3

Адреса місця проживання фізичної особи (згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу)

4

Дата народження

5

Серія та номер паспорта фізичної особи

Щодо власника транспортного засобу - юридичної особи

6

Повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами

7

Код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер

8

Місцезнаходження юридичної особи

Щодо зареєстрованих та знятих з реєстрації транспортних засобів

9

Номерний знак транспортного засобу

10

Марка, модель (модифікація)

11

Рік випуску транспортного засобу

12

№ кузова транспортного засобу

13

№ шасі транспортного засобу

14

Об'єм двигуна (см-3)

15

Потужність двигуна (кВТ) (для транспортних засобів, обладнаних електродвигуном)

16

Тип транспортного засобу

17

Тип кузова транспортного засобу

18

Місце реєстрації транспортного засобу (заповнюється у разі, якщо місце реєстрації транспортного засобу не збігається з місцем проживання (перебування) власника транспортного засобу)

19

Дата проведення державної реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу

20

Назва технологічної операції щодо реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу

21

Назва документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу (довідка-рахунок, договір купівлі-продажу, митна декларація тощо)

22

Серія та номер документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу (довідка-рахунок, договір купівлі-продажу, митна декларація тощо)

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.10.2012  № 1042

ВІДОМОСТІ
про включення та/або виключення до (з) Державного суднового реєстру України або Суднової книги України суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма В),
станом на "___" ____________ 20__ року

__________________________________
(повне найменування органу,
що здійснив державну реєстрацію
транспортного засобу)

До центрального органу державної податкової служби

____________________
(найменування органу державної
податкової служби)

_________________________________
(місцезнаходження органу,
що здійснив державну реєстрацію
транспортного засобу, телефон)

_________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження органу
державної податкової служби )

№ з/п

Назва реквізитів

Щодо судновласника або фрахтувальника судна - фізичної особи

1

Прізвище, ім'я, по батькові

2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

3

Адреса місця проживання фізичної особи (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу)

4

Дата народження

5

Серія та номер паспорта фізичної особи

Щодо судновласника або фрахтувальника судна - юридичної особи

6

Повне найменування судновласника або фрахтувальника судна - юридичної особи згідно з реєстраційними документами

7

Код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер

8

Місцезнаходження юридичної особи

Щодо суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України

9

Номер у Державному судновому реєстрі України

10

Дата реєстрації у Державному судновому реєстрі України

11

Дата першої реєстрації у Державному судновому реєстрі України (для суден, зареєстрованих з 01 січня 2011 року)

12

Характер реєстрації

13

Назва судна

14

Призначення та тип судна

15

Марка та модель судна

16

Час та місце побудови судна

17

Основні розміри судна, метрів (довжина найбільша, ширина, висота борту)

18

Головні механізми (тип, кількість, загальна потужність)

19

Пасажиромісткість (осіб)

20

Екіпаж (осіб)

21

Інформація про виключення судна з Державного суднового реєстру України (постійне, тимчасове)

22

Інформація про поновлення реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України

23

Назва документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації судна (договір купівлі-продажу, митна декларація тощо)

24

Серія та номер документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу (договір купівлі-продажу, митна декларація тощо)

Щодо суден, зареєстрованих у Судновій книзі України

25

Номер у Судновій книзі України

26

Дата реєстрації у Судновій книзі України

27

Бортовий реєстраційний номер

28

Марка та модель судна

29

Тип та призначення судна

30

Час та місце побудови судна

31

Основні розміри судна, метрів (довжина найбільша, ширина, висота борту)

32

Екіпаж (осіб)

33

Двигун (тип, кількість, потужність (кВТ))

34

Інформація про виключення судна з Державного реєстру України

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.10.2012  № 1042

ВІДОМОСТІ
про включення та/або виключення до (з) Державного реєстру цивільних повітряних суден України повітряних суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма П),
станом на "___" ____________ 20__ року

_____________________________
(повне найменування органу,
що здійснив державну реєстрацію
транспортного засобу)

До центрального органу державної податкової служби

_______________________
(найменування органу державної
податкової служби)

_______________________________
(місцезнаходження органу,
що здійснив державну реєстрацію
транспортного засобу, телефон)

________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження органу
державної податкової служби)

№ з/п

Назва реквізитів

Щодо власника або експлуатанта повітряного судна - фізичної особи

1

Прізвище, ім'я, по батькові

2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

3

Адреса місця проживання фізичної особи (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу)

4

Дата народження

5

Серія та номер паспорта фізичної особи

Щодо власника або експлуатанта повітряного судна - юридичної особи

6

Повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами

7

Код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер

8

Місцезнаходження юридичної особи

Щодо повітряних суден, зареєстрованих та знятих з реєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

9

Державний реєстраційний знак

10

Дата реєстрації повітряного судна

11

Тип (модель)

12

Класифікація

13

Заводський номер

14

Дата виготовлення

15

Максимальна злітна маса (кг)

16

Дата виключення з Державного реєстру цивільних повітряних суден України

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М. О. Чмеруквгору