Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Мінекономрозвитку України, Мінрегіон України; Наказ, Перелік від 26.09.20131147/467
Документ z1740-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.11.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2013  № 1147/467


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2013 р.
за № 1740/24272

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” НАКАЗУЄМО:

1. Визнати такими, що втратили чинність, накази згідно з переліком, що додається.

2. Департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і Департаменту нормативно-правового регулювання Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


І.М. Прасолов

Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
Г.П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

В.о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики

Голова Державної інспекції України
з питань захисту прав споживачів

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг


В. ЦушкоС.В. ДунасО.Г. Рогозін


С.М. ОрєховВ. Саратов
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
26.09.2013 № 1147/467

ПЕРЕЛІК
наказів, що втратили чинність

1. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14 лютого 2001 року № 35/34 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 березня 2001 року за № 183/5374 (із змінами).

2. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 20 квітня 2005 року № 33/59 “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 травня 2005 року за № 526/10806.

3. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30 грудня 2008 року № 167/417 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 лютого 2009 року за № 96/16112.

4. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30 грудня 2008 року № 168/418 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 лютого 2009 року за № 97/16113.

5. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 5 травня 2009 року № 85/121 “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 травня 2009 року за № 473/16489.

Директор департаменту
державної регуляторної
політики та розвитку
підприємництва Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України


І.В. Шевердін

Заступник директора
Департаменту
нормативно-правового
регулювання Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
С.Ю. Ішутковгору