Документ z1731-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.01.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2016  № 1560/1365


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2016 р.
за № 1731/29861

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 840 „Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою врегулювання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення НАКАЗУЄМО:

1. Абзац перший примітки 1 до пункту 2.1 глави 2 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489 (зі змінами), після цифр і слова „1185 гривень” доповнити словами та цифрами „ , з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень”.

2. Керівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення установити в штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників з 01 грудня 2016 року в таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1 600 гривень;

2 тарифного розряду - 1 605 гривень;

3 тарифного розряду - 1 615 гривень;

4 тарифного розряду - 1 695 гривень;

5 тарифного розряду - 1 816 гривень;

6 тарифного розряду - 1 936 гривень;

7 тарифного розряду - 2 056 гривень;

8 тарифного розряду - 2 189 гривень;

9 тарифного розряду - 2 310 гривень;

10 тарифного розряду - 2 430 гривень;

11 тарифного розряду - 2 630 гривень;

12 тарифного розряду - 2 830 гривень;

13 тарифного розряду - 3 030 гривень;

14 тарифного розряду - 3 231 гривня;

15 тарифного розряду - 3 444 гривні;

16 тарифного розряду - 3 725 гривень;

17 тарифного розряду - 4 005 гривень;

18 тарифного розряду - 4 285 гривень.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 грудня 2016 року.

Міністр
соціальної політики України


А. Рева

В. о. Міністра
охорони здоров’я України


У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату
Є. Капінусвгору