Документ z1714-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.10.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.10.2012. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.10.2012  № 1671


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2012 р.
за № 1714/22026

Про затвердження Вимог щодо участі страхових компаній (страховиків) у страхуванні сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, та з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання страхових послуг щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Вимоги щодо участі страхових компаній (страховиків) у страхуванні сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, що додаються.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з юридичним департаментом подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Левченко В.П.

Голова Комісії

А. Стасевський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 9 жовтня 2012 р. № 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
09.10.2012  № 1671
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
09.10.2012  № 611


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2012 р.
за № 1714/22026

ВИМОГИ
щодо участі страхових компаній (страховиків) у страхуванні сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (далі - Закон).

2. У цих Вимогах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про страхування» та «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».

3. Страхова компанія (страховик) може здійснювати страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, якщо:

3.1. Має досвід здійснення майнового страхування протягом двох останніх років.

3.2. Має досвід передачі всіх або частини сільськогосподарських ризиків самостійно або через інших страховиків, страхових та/або перестрахових брокерів у перестрахування страховикам (перестраховикам) - нерезидентам.

3.3. Має кваліфікований персонал, а саме:

не менше двох фахівців (у штаті або залучених на договірних умовах) з вищою освітою у сфері сільського господарства або з досвідом роботи у сфері виробництва або страхування сільськогосподарської продукції не менше ніж три роки;

не менше п’яти фахівців (у штаті або залучених на договірних умовах) з вищою освітою у сфері сільського господарства для проведення оглядів об’єктів страхування перед укладенням договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та оглядів об’єктів страхування для врегулювання збитків за такими договорами.

3.4. Вартість чистих активів страхової компанії (страховика) після закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про цю фінансову установу до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу цієї фінансової установи, та повинна бути підтверджена аудиторським висновком станом на останню звітну дату, що передує набуттю членства в Аграрному страховому пулі.

3.5. Забезпечує можливість страхувальника повідомляти страхову компанію (страховика) про події, які мають ознаки страхового випадку, та отримувати первинну інформацію щодо порядку врегулювання збитків.

3.6. Забезпечує здійснення функції з урегулювання подій, які мають ознаки страхових випадків, за договорами страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою на всій території дії таких договорів.

Для виконання зобов’язань згідно з цим пунктом страхова компанія (страховик) має право залучати інших осіб за умови укладення з ними відповідних договорів.

3.7. На останню звітну дату, що передує набуттю членства в Аграрному страховому пулі, страхова компанія (страховик) зобов’язана(ий) мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків та не менше ніж на 1 млн євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України.

3.8. На дату подання заяви про набуття членства в Аграрному страховому пулі у страхової компанії (страховика) відсутні невиконані заходи впливу, що підтверджується відповідною інформацією Нацкомфінпослуг.

4. Контроль за дотриманням цих Вимог при страхуванні сільськогосподарської продукції здійснюється Нацкомфінпослуг та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику, відповідно до чинного законодавства.

Директор департаменту
страхового регулювання
та нагляду НацкомфінпослугІ.Г. Баришев

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики УкраїниБ.Р. Ахіджановвгору