Документ z1706-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.10.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2012  № 1035


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2012 р.
за № 1706/22018

Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»

На виконання підпункту 13.1.4 підпункту 13.1 пункту 13 розділу І Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187 НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 1 жовтня 2010 року № 1147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 945/18240 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 грудня 2010 року № 1608), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.):

забезпечити доведення цього наказу до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом;

у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С.О.

Міністр

Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.10.2010 № 1147
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
27.09.2012 № 1035)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2012 р.
за № 1706/22018

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»*

Програма

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим (Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 010105)

Мета

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Забезпечення діяльності депутатів Автономної Республіки Крим (КТКВК 010106)

Мета

Розробка та прийняття нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виконання депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень, пов’язаних із розробкою та прийняттям нормативно-правових актів

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим (КТКВК 010108)

Мета

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.;
кількість перевірок, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим (КТКВК 010114)

Мета

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів (КТКВК 010116)

Мета

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Керівництво і управління у відповідній сфері в Автономній Республіці Крим (КТКВК 010114)**

Мета

Керівництво і управління у відповідній сфері


Завдання

Результативні показники

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (КТКВК 010116)**

Мета

Керівництво і управління у відповідній сфері


Завдання

Результативні показники

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

Програма

Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві (КТКВК 010117)**

Мета

Керівництво і управління у відповідній сфері


Завдання

Результативні показники

Здійснення виконавчими органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.
Показники ефективності:
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

__________
*При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.
** Програма стосується виконавчих органів (органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим).

Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери
Міністерства фінансів УкраїниО.С. Шнипковгору