Документ z1699-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.09.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.09.2013  № 446


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 жовтня 2013 р.
за № 1699/24231

Про затвердження Змін до порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Відповідно до статті 26-1 Закону України «Про теплопостачання», статті 18-1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629, № 98/22630, що додаються.

2. Управлінню економіки систем життєзабезпечення (Хоцянівська Н.В.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра

Г.М. Семчук

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

Голова Державного агентства з інвестицій
та управління національними проектами України

В.о. виконавчого директора
Асоціації міст України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваВ.П. Цушко


А.А. Максюта


В. Каськів


В.В. СидоренкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
13.09.2013  № 446
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
13.09.2013 № 135


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 жовтня 2013 р.
за № 1699/24231

ЗМІНИ
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

1. У Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання:

1.1. У розділі ІІ:

у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.5 слова «та фінансово-господарську діяльність» виключити;

абзац п’ятий підпункту 2.2.6 викласти в такій редакції:

«затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкту, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою на планований період, та відомості ресурсів до нього;»;

доповнити розділ після пункту 2.5 новим пунктом 2.6 такого змісту:

«2.6. До встановлення тарифів, що забезпечують відшкодування економічно обґрунтованих планових витрат, обсяг коштів на фінансування інвестиційних програм, як правило, визначається в межах амортизаційних відрахувань, нарахованих ліцензіатом за звітний період, що передує схваленню (погодженню) інвестиційної програми.».

У зв’язку з цим пункти 2.6 та 2.7 вважати відповідно пунктами 2.7 та 2.8.

1.2. У пункті 5.1 розділу V слово «прогнозного» замінити словом «планованого».

2. У Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:

2.1. У розділі ІІ:

у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.5 слова «та фінансово-господарську діяльність» виключити;

абзац п’ятий підпункту 2.2.6 викласти в такій редакції:

«затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкту, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою на планований період, та відомості ресурсів до нього;»;

доповнити розділ після пункту 2.5 новим пунктом 2.6 такого змісту:

«2.6. До встановлення тарифів, що забезпечують відшкодування економічно обґрунтованих планових витрат, обсяг коштів на фінансування інвестиційних програм, як правило, визначається в межах амортизаційних відрахувань, нарахованих ліцензіатом за звітний період, що передує схваленню (погодженню) інвестиційної програми.».

У зв’язку з цим пункти 2.6 та 2.7 вважати відповідно пунктами 2.7 та 2.8.

2.2. У пункті 5.1 розділу V слово «прогнозного» замінити словом «планованого».

Начальник Управління
економіки систем
життєзабезпечення
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства УкраїниН.В. Хоцянівська

Директор департаменту
регулювання відносин,
інвестиційної політики
та технічного розвитку
у сфері теплопостачання
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг

С.В. Кременавгору