Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс піаністів пам'яті Еміля Гілельса
Мінкультури України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 18.09.2012996
Документ z1683-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.10.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2012  № 996


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 жовтня 2012 р.
за № 1683/21995

Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс піаністів пам'яті Еміля Гілельса

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 388, з метою популяризації і сприяння подальшому розвитку національного виконавського мистецтва, підтримки талановитої творчої молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжнародний конкурс піаністів пам'яті Еміля Гілельса, що додається.

2. Відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів управління регіональної політики у сфері культури Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв і освіти (Походзей І.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т.Г. Кохана.

Міністр

М.А. Кулиняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
України
18.09.2012 № 996


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 жовтня 2012 р.
за № 1683/21995

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний конкурс піаністів пам'яті Еміля Гілельса

I. Загальні положення

1.1. Міжнародний конкурс піаністів пам'яті Еміля Гілельса (далі - Конкурс) проводиться у місті Одесі один раз на два роки з метою широкої популяризації та сприяння подальшому розвитку національного музичного мистецтва, підвищення професійної виконавської майстерності, розширення міжнародних культурних зв'язків.

1.2. Засновником Конкурсу є Міністерство культури України.

До участі у проведенні Конкурсу можуть залучатися підприємства,  установи, організації, а також фізичні особи (за їх згодою).

ІІ. Порядок організації Конкурсу

2.1. Підготовку та проведення Конкурсу здійснюють організаційний комітет з підготовки та проведення Конкурсу (далі - Оргкомітет), дирекція та журі. Склад Оргкомітету та склад дирекції затверджуються наказами Мінкультури України.

2.2. До участі в роботі Оргкомітету та дирекції Конкурсу залучаються представники Мінкультури України, Одеської обласної державної адміністрації (за згодою), Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової,

провідні діячі музичного мистецтва, керівники підприємств, установ, організацій сфери культури (за згодою).

2.3. Оргкомітет:

визначає:

загальну творчу концепцію Конкурсу;

строки проведення Конкурсу;

обсяги фінансування Конкурсу;

затверджує:

умови та програму Конкурсу (у разі потреби вносить зміни до них), положення про журі та його склад, графік проведення І-ІІІ турів Конкурсу, символіку, атрибутику Конкурсу, зразки інформаційно-рекламної продукції;

види нагород та премій.

2.4. Дирекція:

забезпечує підготовку, організацію та проведення Конкурсу;

формує склад журі та подає його на затвердження Оргкомітету;

створює належні умови для проведення Конкурсу;

забезпечує організацію роботи прес-центру Конкурсу;

забезпечує висвітлення ходу проведення Конкурсу в засобах масової інформації;

розглядає заявки на участь у Конкурсі;

проводить організаційно-методичну роботу в період між проведенням конкурсів.

2.5. Журі є робочим органом Конкурсу, основними завданнями якого є перегляд, відбір та оцінювання конкурсних програм, визначення переможців Конкурсу.

2.6. До участі у роботі журі залучаються видатні діячі музичного мистецтва України та інших держав (за їх згодою).

2.7. До складу журі може входити не більше 11 осіб.

ІІІ. Порядок проведення Конкурсу

3.1. Проведення Конкурсу передбачає:

урочисту церемонію відкриття Конкурсу;

конкурсні прослуховування у три тури;

прес-конференції, «круглі столи», майстер-класи, творчі зустрічі з діячами музичного мистецтва;

урочисту церемонію нагородження та заключний гала-концерт переможців.

3.2. Для участі у Конкурсі подається заявка за формою згідно з додатком до цього Положення.

3.3. До конкурсної програми включаються твори, які мають виконуватися в усіх трьох турах:

конкурсна програма І туру включає твори, які пройшли відбірковий тур;

конкурсна програма ІІ туру включає твори, відібрані за результатами перегляду І туру;

конкурсна програма ІІІ туру включає твори, відібрані за результатами перегляду ІІ туру.

3.4. Учасниками Конкурсу є виконавці музичних творів з України та інших держав віком від 16 до 30 років включно на день відкриття Конкурсу, які пройшли відбірковий тур.

3.5. До заявки на участь у Конкурсі додаються:

копія паспорта або свідоцтва про народження

копія диплома про музичну освіту, для студентів - довідка з місця навчання;

творча біографія (резюме) у друкованому вигляді;

дві фотокартки розміром 13 х 18 см на глянцевому папері;

копії дипломів лауреата міжнародних конкурсів (за наявності);

відеозапис (компакт-диск) із записом репертуару відбіркового туру.

3.6. Проведення Конкурсу здійснюється на базі Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової та Одеської обласної філармонії.

3.7. Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

IV. Фінансування Конкурсу

4.1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок:

асигнувань, передбачених Міністерству культури України у Державному бюджеті України на відповідний рік за бюджетною програмою КПКВК 1801170 «Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам’яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови»;

інших джерел, не заборонених законодавством України.

4.2. Усі учасники Конкурсу сплачують внесок, розмір якого визначається Оргкомітетом.

4.3. Витрати, пов'язані з проїздом учасників Конкурсу на І тур до міста Одеси і в зворотний бік, здійснюються за власний рахунок учасників.

4.4. Витрати на відрядження, пов’язані з перебуванням учасників, які пройшли у ІІ та ІІІ тури, а також членів журі здійснюються за рахунок засновника Конкурсу.

V. Премії та нагороди Конкурсу

5.1. Переможцями Конкурсу є учасники прослуховування ІІІ туру, що показали найвищий виконавський рівень.

Переможці Конкурсу нагороджуються Гран-прі, дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів та відповідними грошовими преміями.

Розміри премій встановлюються Оргкомітетом.

Оргкомітет і журі можуть встановлювати інші види нагород і премій учасникам Конкурсу.

5.2. Усі премії виплачуються в національній валюті згідно із законодавством України.

5.3. Журі має право:

розподіляти пропорційно грошовий еквівалент премій (крім Гран-прі і першої премії) у випадку, коли за однією з них визначено двох переможців;

присуджувати дипломи за артистизм, краще виконання твору українського композитора, віртуозного твору (транскрипції) з врученням заохочувальної премії у межах встановленого преміального фонду.

5.4. Підприємства, установи та організації, а також фізичні особи можуть за власний рахунок встановлювати додаткові призи, премії та інші відзнаки учасникам Конкурсу за погодженням із Оргкомітетом.

Директор Департаменту
формування державної
політики у сфері культури,
мистецтв та освіти
Л.П. Гомольська
Додаток
до Положення про Міжнародний конкурс
піаністів пам'яті Еміля Гілельса

ЗАЯВКАвгору