Документ z1672-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.02.2018, підстава - z0031-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.09.2013  № 1754


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2013 р.
за № 1672/24204

Про затвердження Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 870 від 07.12.2017}

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 37 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою удосконалення процедури допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюдення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 10.09.2013 № 46
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
10.09.2013  № 1754
(у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
від 07.12.2017 № 870)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2013 р.
за № 1672/24204

ПЕРЕЛІК
іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України

1. Мережа фондових бірж, що входять до Nasdaq, Inc.

2. New York Stock Exchange (NYSE). 3. Фондові біржі країн, що входять до Європейського Cоюзу.

4. London Stock Exchange.

5. Hong Kong Exchanges and Clearing.

{Перелік в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 870 від 07.12.2017}

Голова Комісії

Д. Тевелєввгору