Документ z1667-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.07.2019, підстава - z0624-19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2012  № 1439/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2012 р.
за № 1667/21979

Про затвердження Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями  про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 2200/5 від 03.11.2015
№ 3697/5 від 19.12.2016
№ 3575/5 від 14.11.2017
№ 1735/5 від 10.06.2019}

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою вдосконалення порядку підготовки матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених і приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

{Преамбула в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

1. Затвердити Порядок подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2. Голові Державної пенітенціарної служби України Лісіцкову О.В. довести цей наказ до відома керівників територіальних органів управління та підрозділів кримінально-виконавчої інспекції і забезпечити його виконання.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 травня 2006 року № 93 "Про затвердження Інструкції про порядок подання до Секретаріату Президента України матеріалів з питань помилування та виконання указів Президента України про помилування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 червня 2006 року за № 672/12546.

4. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України Сидоренка С.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Управління з питань помилування
Адміністрації Президента України

Голова Державної пенітенціарної служби України
І. Козлов

О.В. Лісіцков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
28.09.2012  № 1439/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2012 р.
за № 1667/21979

ПОРЯДОК
подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями  про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

{У тексті Порядку та додатку 8 до цього Порядку слово "Управління" замінено словом "Департамент" згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015}

{У тексті Порядку та додатках до нього абревіатуру «КВІ» замінено словами «уповноважений орган з питань пробації» у відповідних відмінках, а слова «Державна пенітенціарна служба України» у всіх відмінках замінено словами «Міністерство юстиції України» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

{У відмітках додатків 1 - 8 слова «клопотаннями засуджених про помилування» замінено словами «клопотаннями про помилування засуджених» згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм підготовки матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених і подання їх до Департаменту з питань помилування Адміністрації Президента України Міністерством юстиції України та виконання указів Президента України про помилування згідно з Положенням про порядок здійснення помилування, затвердженим Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223.

{Пункт 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

1.2. Помилування засуджених здійснюється у виді:

заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років;

повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання.

{Абзац четвертий пункту 1.2 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015}

1.3. Право клопотати про помилування має особа, яка:

засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;

засуджена судом іноземної держави і передана для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування, вирок суду щодо якої приведено у відповідність із законодавством України;

засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування;

є захисником, одним із батьків, дружиною (чоловіком), дитиною, іншим членом сім'ї, законним представником особи, зазначеної в абзацах другому - четвертому цього пункту.

ункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

У виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин клопотання про помилування також може бути подано головою або іншим членом Комісії при Президентові України у питаннях помилування, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України з прав дитини, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу.

ункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

II. Порядок підготовки та оформлення матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених

{Заголовок розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2.1. Особи, засуджені до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, обмеження волі, арешту, клопотання про помилування Президенту України подають через адміністрацію установи виконання покарань (адміністрацію слідчого ізолятора) (далі - адміністрація установи), оформлене власноруч в довільній формі.

2.2. Особи, засуджені до покарань, які виконує уповноважений орган з питань пробації, клопотання про помилування Президенту України подають через уповноважений орган з питань пробації.

{Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2.3. Клопотання про помилування засуджених негайно реєструються в журналі обліку клопотань про помилування засуджених за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015, № 3697/5 від 19.12.2016}

2.4. Адміністрація установи (уповноважений орган з питань пробації), приймаючи клопотання про помилування засудженого, перевіряє, чи адресоване воно за належністю, і надає засудженому відповідні роз’яснення.

{Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2.5. Після реєстрації клопотання про помилування адміністрація установи забезпечує підготовку характеристики на засудженого за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку, і відомостей про заохочення та стягнення за весь період тримання цієї особи в установі(ах).

У характеристиці на засудженого відображаються його поведінка за період відбування покарання, ставлення до праці із викладеною думкою адміністрації і, як правило, спостережної комісії або служби у справах дітей про доцільність помилування, а також інші документи і дані, що мають значення для розгляду питання про застосування помилування.

Засуджена особа до особистого клопотання про помилування може долучити інші документи, які, на її погляд, мають значення для застосування помилування.

{Пункт 2.5 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015}

Після погодження характеристики заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи та затвердження її начальником установи клопотання про помилування засудженого, характеристика на засудженого і відомості про заохочення та стягнення за весь період тримання цієї особи в установі(ах) протягом трьох робочих днів з дня реєстрації клопотання про помилування передаються до підрозділу контролю за виконанням судових рішень установи для подальшого оформлення документів.

{Абзац четвертий пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2.6. Після реєстрації клопотання про помилування начальником уповноваженого органу з питань пробації забезпечується підготовка характеристики на засудженого за весь період перебування на обліку за формою, визначеною у додатку 3 до цього Порядку.

У характеристиці на засудженого, який перебуває на обліку в уповноваженому органі з питань пробації, відображаються його поведінка за весь період перебування на обліку, інформація з місця проживання, надана працівниками служби дільничних інспекторів міліції органів внутрішніх справ, виконання обов’язків, покладених на нього судом, ставлення до праці та навчання, думка начальника уповноваженого органу з питань пробації і, як правило, спостережної комісії або служби у справах дітей про доцільність помилування, а також інші документи і дані, що мають значення для розгляду питання про застосування помилування.

Засуджена особа до особистого клопотання про помилування може долучити інші документи, які, на її погляд, мають значення для застосування помилування.

{Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015}

2.7. До клопотання про помилування особи, засудженої до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, обмеження волі, арешту, додаються:

анкета засудженого за формою, визначеною у додатку 4 до цього Порядку;

копії вироків, ухвал і постанов суду, які є підставою для відбування покарання засудженим;

копія повідомлення про набрання вироком, ухвалою або постановою законної сили;

характеристика на засудженого (додаток 2);

відомості про заохочення та стягнення;

виписка з медичної карти амбулаторного хворого (форма № 025/о) та виписка з карти хворого, який вибув із стаціонару (форма № 066/о), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

відомості про наявність майнового позову, який підлягає стягненню, та стан відшкодування заподіяних злочином збитків.

2.8. До клопотання про помилування особи, засудженої до покарання, яке виконує уповноважений орган з питань пробації, додаються:

анкета засудженого (додаток 4);

копії вироків, ухвал і постанов суду, які є підставою для відбування покарання засудженим;

копія повідомлення про набрання вироком, ухвалою або постановою законної сили;

характеристика на засудженого про поведінку та ставлення до праці (додаток 2);

відомості про строк відбуття покарання та притягнення до адміністративної відповідальності у період відбування покарання;

виписка з медичної карти амбулаторного хворого (форма № 025/о) та виписка з карти хворого, який вибув із стаціонару (форма № 066/о), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

відомості про наявність майнового позову, який підлягає стягненню, та стан відшкодування заподіяних злочином збитків.

{Пункт 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2.9. Якщо кількість всіх наявних в особовій справі засудженого судових рішень перевищує 20 машинописних аркушів, уповноважена посадова особа адміністрації установи (уповноваженого органу з питань пробації) робить з них виписки, у яких викладаються вступна частина цих рішень, витяг з мотивувальної частини стосовно цього засудженого (в обов’язковому порядку вказуються всі епізоди вчинення злочинів цією особою, дані про те, як ця особа характеризується, обставини, які пом’якшують (обтяжують) покарання) та резолютивна частина.

2.10. Документи, які додаються до клопотання про помилування засудженого, виконуються машинописним способом державною мовою (за винятком безпосередньо клопотань про помилування та копій судових рішень, що подаються мовою оригіналу). Усі документи і кожна сторінка копій судових рішень засвідчуються підписом начальника установи (начальника уповноваженого органу з питань пробації) або особи, яка виконує його обов’язки, із зазначенням дати і завіряються гербовою печаткою адміністрації установи (уповноваженого органу з питань пробації).

{Пункт 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2.11. Клопотання про помилування засудженого та підготовлені до нього документи подаються на розгляд начальнику установи (уповноваженого органу з питань пробації) або особі, яка виконує його обов’язки.

Клопотання про помилування засудженого та підготовлені до нього документи надсилаються окремою справою на кожного засудженого до Департаменту з питань помилування Адміністрації Президента України (далі - Департамент) супровідним листом, підписаним начальником установи (начальником уповноваженого органу з питань пробації) або особою, яка виконує його обов'язки, не пізніше 15 днів з дня реєстрації клопотання.

{Пункт 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2.12. Засуджений ознайомлюється із копіями документів, які додаються до клопотання про помилування засудженого, під особистий підпис, що проставляється на копії супровідного листа до Департаменту, після чого вони долучаються до особової справи засудженого.

{Пункт 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2.13. Відшкодування витрат за пересилання документів, які додаються до клопотань про помилування засуджених, з установи проводиться за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання установ.

{Пункт 2.13 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2.14. Адміністрація установи (уповноваженого органу з питань пробації) зобов’язана негайно повідомляти телеграфом Департамент про всі нові обставини, що мають значення при вирішенні питання про помилування засудженого, а також про ті обставини, що виникли після подання документів, які додаються до клопотань про помилування засуджених (оскарження судового рішення в касаційному порядку, перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, звільнення від відбування покарання, представлення засудженого до звільнення від відбування покарання з будь-яких підстав чи заміна невідбутої частини покарання більш м’яким, зміна рівня безпеки виправної колонії, вчинення засудженим нового злочину, порушення ним установленого порядку відбування покарання, тяжке захворювання, що загрожує життю засудженого, чи смерть засудженого тощо).

{Пункт 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2.15. Про переведення засудженого до іншої установи адміністрація установи негайно повідомляє телеграфом Департамент, зазначаючи в повідомленні дату переведення, його підстави та місцезнаходження установи, до якої було переведено засудженого, а також дату та номер супровідного листа, за яким було надіслано документи, які додаються до клопотання про помилування засудженого.

{Пункт 2.15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

2.16. Контроль за своєчасним сповіщенням Департаменту про нові обставини, що мають значення при вирішенні питання про помилування, здійснюється начальником установи (начальником уповноваженого органу з питань пробації).

III. Порядок організації виконання указів Президента України про помилування засуджених

3.1. Міністерство юстиції України протягом трьох робочих днів з дня одержання указу Президента України про помилування установлює місце відбування засудженими покарання і службою спеціального зв'язку надсилає до міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції наказ про виконання указу Президента України про помилування (далі - наказ) за формою, визначеною у додатку 5 до цього Порядку, та супровідний лист за формою, визначеною у додатку 6 до цього Порядку, які підписуються заступником Міністра юстиції України.

{Абзац перший пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3575/5 від 14.11.2017}

Адміністрація установи (уповноваженого органу з питань пробації) забезпечує негайне виконання актів помилування.

3.2. Міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, одержавши наказ, негайно надсилає його службою спеціального зв’язку для організації виконання адміністрацією установи (підрозділом уповноваженого органу з питань пробації).

{Пункт 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

3.3. Адміністрація установи (підрозділ уповноваженого органу з питань пробації), одержавши наказ, негайно ознайомлює з ним засудженого під підпис, про що робиться відповідний запис на звороті наказу із зазначенням дати ознайомлення.

3.4. Звільнення помилуваної особи проводиться в день одержання наказу відповідно до вимог статті 153 Кримінально-виконавчого кодексу України.

3.5. Особа, якій указом Президента України про помилування скорочено строк покарання, а також яку повністю або частково звільнено від відбування як основного, так і додаткового покарання, сповіщається про вид покарання та дату закінчення строку виконання покарання протягом трьох робочих днів від дня надходження наказу до адміністрації (уповноваженого органу з питань пробації).

Наказ після виконання вимог, які він містить, долучається до особової справи засудженого.

Наявність у засудженого заборгованості, несвоєчасне проведення з ним розрахунку та інші причини не можуть бути підставою для затримки його звільнення.

{Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015}

3.6. Про виконання указу Президента України про помилування адміністрація установи (уповноваженого органу з питань пробації) негайно повідомляє міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та протягом трьох робочих днів надсилає повідомлення до Міністерства юстиції України та суду, який постановив вирок, ухвалу або постанову, за формою, визначеною у додатку 7 до цього Порядку, а також повідомлення про помилування за формою, визначеною у додатку 6 до Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23 серпня 2002 року № 823/188, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2002 року за № 738/7026, до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України та відповідних підрозділів оперативного інформування при ГУМВС (УМВС) України в Автономній Республіці Крим (області) за місцем засудження.

{Абзац перший пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015}

Про виконання указу Президента України про помилування міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції негайно повідомляє Міністерство юстиції України електронною поштою.

{Абзац другий пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015}

{Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

3.7. За кожним фактом несвоєчасного виконання указу Президента України про помилування проводиться службове розслідування.

Про всі випадки несвоєчасного виконання указу Президента України про помилування адміністрація установи (уповноваженого органу з питань пробації) негайно сповіщає міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції за підлеглістю, а також Міністерство юстиції України з подальшим наданням матеріалів службового розслідування.

{Пункт 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

3.8. Адміністрація установи, отримавши наказ на засуджену особу, переведену до іншої установи, зобов’язана негайно переслати його службою спеціального зв’язку до міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції за місцем вибуття засудженого та сповістити електронною поштою Міністерство юстиції України.

{Пункт 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

3.9. Якщо на день одержання адміністрацією установи (уповноваженого органу з питань пробації) наказу засуджений помер або був звільнений від відбування покарання, наказ долучається до особової справи помилуваної особи. Про це негайно сповіщається у довільній формі електронною поштою Міністерство юстиції України через відповідне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

{Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

3.10. Після отримання повідомлень щодо виконання указу Президента України про помилування відповідним структурним підрозділом Міністерства юстиції України до Департаменту надсилається відповідне повідомлення за формою, визначеною у додатку 8 до цього Порядку.

{Пункт 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}

3.11. Адміністрація установи (уповноваженого органу з питань пробації), одержавши повідомлення Департаменту про відхилення клопотання про помилування засудженого, ознайомлює його під особистий підпис на повідомленні, після чого долучає повідомлення до особової справи засудженого.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль
Додаток 1
до Порядку подання до Адміністрації
Президента України матеріалів
за клопотаннями про помилування
засуджених та виконання указів
Президента України про помилування

ЖУРНАЛ
обліку клопотань про помилування засуджених

№ з/п, дата надходження

Прізвище, ім’я та по батькові засудженого

Номер особової справи засудженого

Дата надіслання матеріалів, вихідний номер

Дата отримання наказу та наслідки розгляду клопотання

Дата оголошення засудженому наслідків розгляду клопотання (при звільненні - дата звільнення)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7
Додаток 2
до Порядку подання до Адміністрації
Президента України матеріалів
за клопотаннями про помилування
засуджених та виконання указів
Президента України про помилування

ХАРАКТЕРИСТИКА
на засудженого


Додаток 3
до Порядку подання до Адміністрації
Президента України матеріалів
за клопотаннями про помилування
засуджених та виконання указів
Президента України про помилування

ХАРАКТЕРИСТИКА
на засудженогоДодаток 4
до Порядку подання до Адміністрації
Президента України матеріалів
за клопотаннями про помилування
засуджених та виконання указів
Президента України про помилування

АНКЕТА
засудженого до клопотання про помилування

1. Прізвище, ім’я та по батькові засудженого(ї) _____________________________________

______________________________________________________________________________

2. Рік народження, громадянство__________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Місце роботи та посада до засудження, освіта ____________________________________

______________________________________________________________________________

4. Наявність судимості (коли, за якою (якими) статтею (статтями) Кримінального кодексу
України, найменування суду, що виніс вирок, дата та підстава звільнення від відбування
покарання) ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Найменування суду, що виніс вирок, коли, за якою (якими) статтею (статтями)
Кримінального кодексу України та на який строк засуджений(а) ______________________

_____________________________________________________________________________

6. Початок строку покарання за цією справою ______________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Кінець строку відбуття покарання ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Відомості про скорочення строку покарання (згідно з амністією, помилуванням,
ухвалою чи постановою суду) ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Сімейний стан (одружений(а), неодружений(а)) та склад родини ____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10. Дані про військову службу, участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
у Великій Вітчизняній війні або інших бойових діях, поранення та нагороди
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11. Дані про стан здоров’я (якщо особа з інвалідністю, то вказати групу інвалідності,
де і коли її одержав(ла))  ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12. Чи порушувалось раніше клопотання про помилування, коли та наслідки розгляду
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

13. Чи розглядалось питання згідно зі статтею 101 Кримінально-виконавчого кодексу
України, статтями 81, 82 Кримінального кодексу України, наслідки їх розгляду _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Начальник установи (уповноваженого органу
з питань пробації)

"____" ________________  _____ р.

____________  ________________________
       (підпис)              (ініціали, прізвище)

Ознайомлений(а)

___________   ________________________
       (підпис)            (ініціали, прізвище
                                     засудженого(ї))

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1735/5 від 10.06.2019}
Додаток 5
до Порядку подання до Адміністрації
Президента України матеріалів
за клопотаннями про помилування
засуджених та виконання указів
Президента України про помилування

НАКАЗ
про виконання Указу Президента України про помилування

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}


Додаток 6
до Порядку подання до Адміністрації
Президента України матеріалів
за клопотаннями про помилування
засуджених та виконання указів
Президента України про помилування

ПОМИЛУВАННЯ

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3697/5 від 19.12.2016}


Додаток 7
до Порядку подання до Адміністрації
Президента України матеріалів
за клопотаннями про помилування
засуджених та виконання указів
Президента України про помилування

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 8
до Порядку подання до Адміністрації
Президента України матеріалів
за клопотаннями про помилування
засуджених та виконання указів
Президента України про помилування

ПОВІДОМЛЕННЯ

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2200/5 від 03.11.2015}вгору