Про кінологічне забезпечення в Державній фіскальній службі України
Мінфін України; Наказ, Положення, Акт [...] від 15.12.20151147
Документ z1664-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.01.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2015  № 1147


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1664/28109

Про кінологічне забезпечення в Державній фіскальній службі України

З метою встановлення єдиного порядку організації кінологічного забезпечення в Державній фіскальній службі України, керуючись пунктом 18 частини другої статті 544 Митного кодексу України, підпунктом 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про кінологічне забезпечення в Державній фіскальній службі України, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та першого заступника Голови Державної фіскальної служби Білана С.В.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби УкраїниР.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15.12.2015  № 1147


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1664/28109

ПОЛОЖЕННЯ
про кінологічне забезпечення в Державній фіскальній службі України

І. Загальні положення

1. Це Положення регламентує порядок створення, забезпечення, підготовки та використання кінологічних команд в митницях та Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби України (далі – Департамент).

2. У цьому Положенні використовуються такі терміни:

експертна комісія – комісія, що створюється для здійснення оцінки фізіологічного стану та робочих якостей службових собак. До складу експертної комісії входять керівник кінологічного підрозділу митниці ДФС (Департаменту), інспектор-кінолог та лікар ветеринарної медицини, залучений на підставі договору на ветеринарне обслуговування;

запахоносій – предмет, що має певні запахові властивості. Розрізняють первинні запахоносії (наркотичні засоби, психотропні речовини, зброя, боєприпаси, тютюнові вироби, грошові знаки у вигляді банкнот тощо) і вторинні запахоносії (речовини, що адсорбують запах та набувають запахових властивостей первинних запахоносіїв під час спільного зберігання у герметичних ємностях);

імітатори первинних запахоносіїв – суміші речовин, які не містять первинних запахоносіїв, але мають ідентичні їм запахові властивості;

кінологічна команда – інспектор-кінолог із закріпленим за ним службовим собакою;

кінологічне забезпечення – система заходів, спрямованих на реалізацію завдань, пов’язаних із застосуванням службових собак під час здійснення митного контролю. До таких заходів належать добір, формування, спеціальна підготовка та організація використання кінологічних команд;

тренувальні зразки – розфасовані та запаковані первинні або вторинні запахоносії чи імітатори первинних запахоносіїв, що використовуються під час підготовки службових собак.

ІІ. Вимоги до кінологічних команд

1. Добір інспекторів-кінологів

1. До роботи зі службовими собаками залучаються посадові особи митниць ДФС (Департаменту), які мають кінологічну підготовку та/або досвід роботи зі службовими собаками.

2. До участі у здійсненні митного контролю та інших службових заходах допускаються кінологічні команди, які пройшли курс спеціальної підготовки у Департаменті.

3. Використання кінологічних команд здійснюється відповідно до статті 324 Митного кодексу України, Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451, та з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених ДФС.

4. При призначенні посадової особи митниці ДФС (Департаменту) на посаду інспектора-кінолога з ним укладається договір про повну матеріальну відповідальність за зберігання та використання за цільовим призначенням всіх переданих йому під звіт товарно-матеріальних цінностей.

Інформація про зміни у складі кiнологiчних команд митниць ДФС направляється до Департаменту у 10-денний строк.

2. Забезпечення інспекторів-кінологів

1. Інспектор-кiнолог забезпечується спеціально обладнаним транспортним засобом для перевезення службового собаки, необхідним спорядженням, технічними засобами митного контролю, засобами зв'язку та спецодягом.

2. Під час виконання службових обов’язків інспектору-кінологу надається право в установленому порядку одержувати, зберігати, носити та застосовувати спеціальні засоби та/або вогнепальну зброю відповідно до положень законодавства.

3. Комплектування службовими собаками

1. Службовий собака може бути придбаний за державні кошти, власні надходження митниць ДФС (Департаменту), передбачені законодавством, або належати інспектору-кінологу та використовуватись на підставі відповідного договору, укладеного між інспектором-кінологом та митницею ДФС (Департаментом).

2. Закупівля службового собаки за державні кошти здійснюється за наявності позитивного висновку експертної комісії.

Висновок експертної комісії оформлюється у вигляді акта обстеження й оцінки робочих якостей службового собаки за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, який долучається до справи службового собаки.

3. Ветеринарне обслуговування службових собак здійснюється ветеринарним медичним закладом на підставі договору, укладеного між митницею ДФС (Департаментом) та таким закладом.

4. До кiнологiчних пiдроздiлів митниць ДФС (Департаменту) відбираються собаки віком вiд 8 до 18 мiсяцiв.

5. Критеріями відбору службових собак є: природжене прагнення до гри, схильність до роботи чуттям, відсутність реакції на зовнішні подразники, лояльність до людей, соціалізована поведінка.

6. Хвороби, недоліки та вади, наявність яких у собак виключає можливість їх використання в митницях ДФС (Департаменті), вказані у додатку 2 до цього Положення.

7. Для роботи у складі кінологічних команд митниць ДФС (Департаменту) можуть використовуватися собаки будь-яких порід, крім декоративних та бійцівських, з урахуванням критеріїв підбору й специфіки використання.

8. Інспектор-кінолог має право самостійно обирати стать та породу службового собаки.

9. Утримання службових собак здійснюється в межах норм та асигнувань, передбачених у кошторисі митниці ДФС (Департаменту) на відповідний рік, а саме:

годівля службових собак здійснюється відповідно до рекомендацій щодо годівлі службових собак, наведених у додатку 3 до цього Положення;

забезпечення службових собак спорядженням, інвентарем та ветеринарними препаратами здійснюється відповідно до переліку і нормативних строків експлуатації спорядження, інвентарю та ветеринарних препаратів для службових собак, наведених у додатку 4 до цього Положення.

10. Місце утримання службових собак (об'єкт, призначений для розміщення та догляду за службовими собаками) має бути визначене та обладнане на території митниці ДФС (Департаменту).

4. Облік і списання службових собак

1. Облік службових собак у митниці ДФС (Департаменті) здійснюється відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів.

2. Списання службового собаки здійснюється за результатами роботи експертної комісії у разі:

1) досягнення ним віку 8 років;

2) наявності у нього хвороб;

3) втрати ним робочих якостей, що виключає можливість його використання;

4) загибелі собаки.

Результати роботи експертної комісії оформлюються у вигляді акта вибракування службового собаки за формою згідно з додатком 5 до цього Положення.

Акт складається в трьох примірниках: перший примірник передається до відділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку митниці ДФС (Департаменту), другий примірник направляється до Департаменту, третій – долучається до справи службового собаки.

3. На кожного інспектора-кінолога і службового собаку формується справа, до якої входять:

1) облікові картки інспектора-кінолога й службового собаки за формами згідно з додатком 6 до цього Положення;

2) акт обстеження й оцінки робочих якостей собаки;

3) копія договору про ветеринарне обслуговування службового собаки;

4) договір про повну матеріальну відповідальність інспектора-кінолога;

5) акт вибракування службового собаки;

6) журнал обліку роботи інспектора-кінолога (додаток 7);

7) журнал обліку спорядження й предметів догляду для утримання, дресирування й використання службових собак (додаток 8);

8) журнал обліку ветеринарних заходів щодо службового собаки (додаток 9);

9) інші документи, що стосуються службового собаки (копія договору купівлі-продажу собаки, договір про використання інспектором-кінологом власного собаки при митному контролі, ветеринарний паспорт службового собаки із зазначенням щеплень, родовід, історія хвороби тощо).

ІІІ. Підготовка кінологічних команд

1. Організація проведення спеціальної підготовки кінологічних команд здійснюється на підставі щорічного плану підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС.

2. Спеціальна підготовка кінологічних команд здійснюється в Департаменті.

У разі потреби (за наявності належних умов для проведення навчальних занять та після проведення відповідних організаційних заходів) спеціальна підготовка за окремими напрямами може здійснюватись в митницях ДФС.

3. Метою спеціальної підготовки кінологічних команд є досягнення належного рівня використання службових собак у напрямі боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів та незаконним переміщенням тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот тощо під час здійснення митного контролю.

4. Напрями та обсяги спеціальної підготовки кінологічних команд щороку визначаються Департаментом з урахуванням потреб митниць ДФС.

5. На спеціальну підготовку направляються службові собаки, які пройшли обстеження, відбір на придатність до дресирування й підготовлені за загальним курсом підкорення.

6. Спеціальна підготовка включає:

1) первинну підготовку кінологічних команд;

2) спеціальний курс підготовки кінологічних команд;

3) тренування кінологічних команд.

7. Первинна підготовка кінологічних команд – підготовка, спрямована на забезпечення базового рівня знань, вмінь та навичок, необхідного для ефективної професійної діяльності з пошуку первинних запахоносіїв під час здійснення митного контролю. Первинна підготовка проводиться також у разі зміни складу кінологічної команди.

8. Спеціальний курс підготовки кінологічних команд – підготовка, під час якої вдосконалюються та розвиваються вміння, знання і навички інспекторів-кінологів, а також навички службових собак, здобуті в процесі практичної діяльності та під час проходження попередньої спеціальної підготовки.

Спеціальний курс підготовки кінологічних команд також може включати участь у змаганнях кінологічних підрозділів.

9. Тренування кінологічних команд – систематична робота інспекторів-кінологів з вироблення динамічного стереотипу поведінки службових собак у різноманітних умовах їх використання.

Обсяги, напрями, об’єкти та час тренування кінологічних команд визначаються планом проведення тренувальних занять інспектора-кінолога зі службовим собакою на місяць (додаток 10).

Тематика та обсяг тренувальних занять мають містити:

пошук та виявлення тренувальних зразків в транспортних засобах – 7 годин;

пошук та виявлення тренувальних зразків у багажі – 4 години;

пошук та виявлення тренувальних зразків у приміщенні – 2 години;

ідентифікація (диференціювання) запаху тренувального зразка серед інших пахучих речовин – 2 години;

навички слухняності – 1 година.

Загальна кількість годин для тренування – 16 годин на місяць (два тренування на тиждень по 2 години кожне).

Перевірка рівня підготовленості кожної кінологічної команди проводиться:

безпосереднім керівником кінологічного підрозділу – не рідше одного разу на місяць;

заступником керівника митниці ДФС (Департаменту), який відповідає за стан кінологічного забезпечення, – не рідше одного разу на квартал.

10. Перевірка службових собак, які прибули на первинну підготовку до Департаменту, здійснюється згідно з вимогами, передбаченими в додатку 11 до цього Положення.

11. Під час проведення тренувальних занять зі службовими собаками для пошуку наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот можуть використовуватись як первинні, так і вторинні запахоносії, а також імітатори первинних запахоносіїв.

Забезпечення потреб митниць ДФС (Департаменту) первинними та вторинними запахоносіями, а також імітаторами первинних запахоносіїв здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів державного бюджету та власних надходжень митниць ДФС (Департаменту), передбачених законодавством України.

12. Стан підготовленості кінологічних команд перевіряється відповідно до умов складання іспитів кінологічними командами митниць ДФС, що розробляються та затверджуються Департаментом.

З метою визначення кращих кінологічних команд, популяризації набутого ними досвіду з підготовки та використання службових собак проводяться змагання з визначення кращої кінологічної команди митниці ДФС та кращої кінологічної команди ДФС відповідно до програми змагань кінологічних команд, що розробляється та затверджується Департаментом.

13. Кінологічні команди, які не пройшли спеціальної підготовки, не допускаються до пошуку наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот тощо під час участі у здійсненні митного контролю товарів та транспортних засобів.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. РоманюкДодаток 1
до Положення про кінологічне
забезпечення в Державній
фіскальній службі України
(пункт 2 глави 3 розділу ІІ)

АКТ
обстеження й оцінки робочих якостей службового собакиДодаток 2
до Положення про кінологічне
забезпечення в Державній
фіскальній службі України
(пункт 6 глави 3 розділу ІІ)

ПЕРЕЛIК
вад, хвороб і недоліків, наявність яких у службових собак виключає можливість їх використання

1. Загальна фізична недорозвинутiсть скелета й мускулатури.

2. Загальнi рiзко вираженi вади екстер’єру:

1) зуби із сильно пошкодженою емаллю;

2) тонка зi слабкою мускулатурою шия;

3) занадто провисла або горбата спина;

4) провислий чи горбатий, вузький із недорозвинутою мускулатурою поперек;

5) сильно скошений круп;

6) вузька постава передніх кiнцiвок, вивернутi назовні або всередину лікті, різко виражена косолапість.

3. Порушення й ураження центральної нервової системи з наявністю розладу руху.

4. Захворювання периферiйної нервової системи, що викликає невилiковнi функцiональнi розлади рiзних органiв. Епілепсія.

5. Кульгавiсть. Хронiчне запалення сухожиль, зв’язок і суглобiв, дисплазія.

6. Розлад органів травлення, що не піддається лікуванню.

7. Хронiчнi захворювання органiв дихання.

8. Хронiчнi хвороби серця.

9. Хронiчний ревматизм мускулатури й суглобiв.

10. Деформацiя суглобiв, сухожиль і м’яких тканин.

11. Кістки, що неправильно зрослися після переломів.

12. Злоякiснi пухлини.

13. Крипторхізм.

14. Хронiчнi, що не пiддаються лiкуванню, паразитарнi хвороби (ехінококоз).

15. Слабкі чуття та зір.

16. Інші захворювання, що викликають втрату працездатностi службових собак або лiкування яких економiчно недоцiльне.Додаток 3
до Положення про кінологічне
забезпечення в Державній
фіскальній службі України
(пункт 9 глави 3 розділу ІІ)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо годівлі службових собак

1. При годуванні службових собак використовуються сухі корми класу «Суперпреміум» та спеціальні консервовані корми, що рекомендуються виробником для годування службових собак.

2. Норми сухих кормів і консервованих кормів (добова норма) для годування собак визначаються відповідно до ваги собаки, зважування якого проводиться щокварталу, та оформлюються комісією, склад якої затверджується наказом керівника Департаменту, відповідним актом у довільній формі.

3. Кількість виданого корму на добу повинна відповідати нормам, рекомендованим виробником цього виду корму.

У разі збільшення інтенсивності використання собаки, його хвороби чи складних природно-кліматичних умов та під час первинної підготовки можливе збільшення норми добового раціону, але не більше ніж на 30 відсотків.

4. Базове оптимальне співвідношення кормів при комбінованому типі харчування: сухий корм – 70 відсотків, спеціальні консервовані корми – 30 відсотків.Додаток 4
до Положення про кінологічне
забезпечення в Державній
фіскальній службі України
(пункт 9 глави 3 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
і нормативні строки експлуатації спорядження, інвентарю та ветеринарних препаратів для службових собак

№ з/п

Найменування предмета

Одиниця вимiру

Кiлькiсть

Строк експлуатації (років)

1

2

3

4

5

Спорядження для службового собаки

1

Нашийник шкiряний

шт.

1

1

2

Поводок короткий

шт.

1

1

3

Поводок довгий

шт.

1

1

4

Поводок металевий

шт.

1

2

5

Намордник шкiряний

шт.

1

1

6

Намордник металевий

шт.

1

2

7

Шлея

шт.

1

2

8

Парфорс

шт.

1

2

9

Щiтка

шт.

1

1

10

Гребiнець

шт.

1

1

11

Налобник

шт.

1

1

12

Комбінезон

шт.

1

3

13

Панчохи

комплект

2

1

14

Бокс (контейнер) для перевезення собаки

шт.

1

3

Інвентар для догляду за собакою

15

Миска з нержавіючого металу

шт.

2

2

16

Совок

шт.

1


17

Відро

шт.

2

1

18

Лопата

шт.

1

2

19

Мiтла

шт.

2

1

20

Мішки для сміття

шт.

180

1

Інвентар для тренування собак

21

Смуга перешкод: бар’єр з вкладними дошками переносний (заввишки 1 м);
бум (заввишки 2 м, завдовжки 3 м)

шт.

шт.

1

1


5

22

Установка для диференціювання запахів

шт.

1

3

23

Банки зі скла з кришками ємністю 1,0 л

шт.

10

1

24

Багаж (сумки, валізи, різні ємності)

шт.

10

1

25

Цигарки різні

пачка

100

1

26

Імітатори запаху наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків

комплект

1

Відповідно до терміну придатності

27

Пінцет

шт.

4

5

28

Щітки-йоржі для миття ємностей

шт.

5

1

29

Рукавички гумові

пара

12

1

30

Спеціальна металева валіза для переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин

шт.

1

5

31

Сейф

шт.

1

Необмежено

Ветеринарний інвентар та препарати для службового собаки

32

Розчин йоду

мл

30

Відповідно до терміну придатності

33

Перекис водню

мл

40

Відповідно до терміну придатності

34

Активоване вугілля

таб.

20

Відповідно до терміну придатності

35

Спрей для боротьби з паразитами

мл

500

Відповідно до терміну придатності

36

Шампунь для купання собак

мл

300

Відповідно до терміну придатності

37

Вата стерильна

г

200

Відповідно до терміну придатності

38

Бинти марлевi стерильнi

шт.

2

Відповідно до терміну придатності

39

Бинт гумовий

шт.

1

Відповідно до терміну придатності

40

Термометр медичний

шт.

1

Відповідно до терміну придатності

41

Дезінфектант

л

5

Відповідно до терміну придатності


Додаток 5
до Положення про кінологічне
забезпечення в Державній
фіскальній службі України
(пункт 2 глави 4 розділу ІІ)

АКТ
вибракування службового собакиДодаток 6
до Положення про кінологічне
забезпечення в Державній
фіскальній службі України
(підпункт 1 пункту 3 глави 4 розділу ІІ)

ОБЛІКОВА КАРТКА
інспектора-кінологаДодаток 7
до Положення про кінологічне
забезпечення в Державній
фіскальній службі України
(підпункт 6 пункту 3 глави 4 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку роботи інспектора-кінолога

зі службовим собакою _______________________________________
                                                  (кличка)

№ з/п

Дата, час і місце роботи

Мета використання службового собаки: огляд багажу, вантажів, транспортних засобів, тренувальне заняття тощо

Результати використання (назва виявлених наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів тощо, місце приховування, кількість тощо)

Мета тренувальних занять

Результати роботи собаки під час тренувальних занять й зауваження щодо неї

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 8
до Положення про кінологічне
забезпечення в Державній
фіскальній службі України
(підпункт 7 пункту 3 глави 4 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку спорядження й предметів догляду для утримання, дресирування й використання службових собак

№ з/п

П.І.Б. інспектора-кінолога

Порода, кличка собаки

Назва предметів і спорядження

Дата отримання предметів і спорядження

Ціна

Дата та номер акта списання/ передавання

Додаток 9
до Положення про кінологічне
забезпечення в Державній
фіскальній службі України
(підпункт 8 пункту 3 глави 4 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку ветеринарних заходів щодо службового собаки

________________________________________________________
(кличка службового собаки)

№ з/п

Дата

Назва проведеного ветеринарного заходу

Результати ветеринарного заходу

Прізвище й підпис лікаря ветеринарної медициниДодаток 10
до Положення про кінологічне
забезпечення в Державній
фіскальній службі України
(пункт 9 розділу ІІІ)

ПЛАН
проведення тренувальних занять інспектора-кінологаДодаток 11
до Положення про кінологічне
забезпечення в Державній
фіскальній службі України
(пункт 10 розділу ІІІ)

ПОРЯДОК
перевірки службових собак, які прибули на первинну підготовку до Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби України

1. Перевірка службових собак здійснюється шляхом виконання вправ послідовно вiд простої до складної.

2. Перевірка собаки здійснюється в присутності інспектора-кінолога, за яким він закріплений, за допомогою помічника, який на очах собаки кидає чи кладе улюблений апортувальний предмет у легкі схованки.

3. Собака повинен проявляти інтерес до дій помічника й до апортувального предмета.

4. Перевірку собаки здійснюють шляхом виконання ним таких вправ:

вправа 1. Закидання улюбленого апортувального предмета на очах у собаки. Закидання здійснюється в трьох різних напрямках на відстань 15–20 метрів на незнайомій собаці місцевості.

Вимоги до працездатності: службовий собака уважно слідкує за діями помічника, який кидає апортувальний предмет, швидко підбирає його та найкоротшим шляхом підбігає до помічника й показує своїми діями, що хоче гратися разом із помічником апортувальним предметом;

вправа 2. Переміщення улюбленого апортувального предмета на жердині з мотузкою завдовжки 2 метри на незнайомій місцевості.

Вимоги до працездатності: собака повинен проявляти зацікавленість і наполегливість у заволодінні апортувальним предметом, що рухається безконтрольно. Після заволодіння апортувальним предметом собака повинен довго тримати його, чинити опір при натягуванні жердини з апортувальним предметом. Вправа виконується три – чотири рази;

вправа 3. Апортувальний предмет, що рухається за перешкодою за допомогою жердини чи короткої мотузки. Як перешкода можуть використовуватися решітковий конус чи запобіжна сітка.

Вимоги до працездатності: первинне бажання заволодіти недоступним апортувальним предметом повинно проявлятися як шкрябання (активний спосіб позначення). Якщо планується підготовка собаки з пасивним способом позначення, то вироблення умовного рефлексу щодо заволодіння апортувальним предметом має відбуватися шляхом усаджування чи укладання собаки.

Після цих дій cобацi обов’язково повинна бути надана можливicть заволодіти апортом (об’єктом здобичі);

вправа 4. Нерухомий апортувальний предмет за перешкодою.

Вимоги до працездатності: бажання заволодіти апортувальним предметом повинно проявлятися як цілеспрямоване наполегливе шкрябання (активний спосіб позначення). Якщо планується навчання собаки з пасивним способом позначення, то собака повинен упевнено сісти чи лягти поруч з предметом;

вправа 5. Пошук частково схованого апортувального предмета, який ховають таким чином, щоб його було частково видно (усi дії виконуються в полі зору собаки), але ним неможливо було безперешкодно заволодіти. Апортувальний предмет помічник ховає мiж валізами, ящиками чи пiд ними (для цього достатньо трьох об’єктів).

Вимоги до працездатності: собака, який утримується на повідку, повинен зацікавлено спостерігати за діями помічника з проявом нестримного бажання переслідувати й знайти апортувальний предмет. У разі виявлення собакою апортувального предмета при першій спробі йому надається можливість витягти його. При наступних спробах собаку стримують, домагаючись його активної чи пасивної поведінкової реакції.

5. Перед кожною вправою собаку активно мотивують апортом (підкидаючи апорт чи смикаючи його на мотузці в полi зору собаки). При цьому дії помічника повинні бути швидкими й енергійними (швидкий крок чи біг), щоб збудити у собаки безумовний рефлекс гри та здобування.

6. Мiж вправами потрібно робити паузи тривалістю 15–20 хвилин. Апорт відбирається без особливого примушування й больового подразнення з використанням моментів, які відвертають увагу (наприклад, можна зацікавити собаку іншим апортом, що знаходиться в руці помічника).вгору