Документ z1662-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.01.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2016  № 1054


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2016 р.
за № 1662/29792

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2010 року № 1370, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1201/18496 (із змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 1 слова «органів Державної фінансової інспекції України» замінити словами «органів Державної аудиторської служби України»;

2) в абзаці першому пункту 2 та абзаці сьомому пункту 3 слово «засвідчують» замінити словом «підтверджують»;

3) у пункті 6:

в абзаці першому слова «передається до органу, уповноваженого приймати рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (або розглядається відповідним уповноваженим органом)» замінити словами «розглядається відповідним уповноваженим органом»;

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«якщо Протокол складено посадовою особою міжрегіонального територіального органу Державної аудиторської служби України, посадовою особою Державної аудиторської служби України - розглядається відповідним органом, де складено Протокол;

якщо Протокол складено посадовою особою органу Казначейства - розглядається відповідним органом, де складено Протокол;»;

абзаци четвертий, п’ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим.

2. У формі Протоколу про порушення бюджетного законодавства, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2010 року № 1370, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1201/18496 (із змінами), слово «засвідчують» замінити словом «підтверджують».

3. У пункті 1 Порядку призупинення бюджетних асигнувань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2002 року № 319, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за № 467/6755 (із змінами), слова «органів Державної фінансової інспекції України» замінити словами «органів Державної аудиторської служби України».

4. Департаменту державного бюджету в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Маркарову О.С.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
аудиторської служби України

Голова Державної
казначейської служби УкраїниЛ.В. Гаврилова


Т.Я. Слюзвгору