Порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об'єднань
Наказ Міністерства юстиції України від 23.09.20131991/5
Документ z1659-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14.12.2012  № 1845/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
23.09.2013 № 1991/5)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2013 р.
за № 1659/24191

{Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

ПОРЯДОК
підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань, акредитації відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, акредитації представництв, філій іноземних благодійних організацій, реєстрації символіки громадських об’єднань.

2. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оформлення рішень, які приймаються за результатами розгляду реєстраційними службами районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції документів щодо реєстрації громадського об’єднання, прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання, а також рішень щодо прийняття повідомлень про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання, прийняття повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення, видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту громадського об’єднання, внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання, визнання рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об’єднання, прийняття рішення про припинення діяльності громадського об’єднання.

3. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оформлення рішень, які приймаються за результатами розгляду Державною реєстраційною службою України (далі - Укрдержреєстр) документів щодо акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації в Україні представництв, філій іноземних благодійних організацій, повідомлення акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень; припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, припинення діяльності в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації; підтвердження всеукраїнського статусу, втрати всеукраїнського статусу; реєстрації символіки громадського об’єднання, видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою, заміни свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його пошкодженням.

4. Відповідно до цього Порядку приймаються рішення стосовно:

реєстрації громадського об’єднання (прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання);

прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання;

прийняття повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення;

видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту громадського об’єднання;

внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання;

визнання рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об’єднання;

акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації;

прийняття повідомлення акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень;

припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, припинення діяльності в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації;

підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

втрати всеукраїнського статусу;

реєстрації символіки громадського об’єднання;

видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою;

заміни свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його пошкодженням.

5. Реєстраційні служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції приймають одне з таких рішень:

1) про реєстрацію або про відмову в реєстрації громадського об’єднання, про подання документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті;

2) про прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання або неприйняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;

3) про прийняття або відмову в прийнятті повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання, про направлення висновку за результатами правової експертизи чи про залишення документів без розгляду по суті;

4) про прийняття повідомлення або про відмову в прийнятті повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення; про направлення висновку за результатами правової експертизи чи про залишення документів без розгляду по суті;

5) про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту або про залишення заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту без розгляду по суті;

6) про внесення або відмову у внесенні до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання;

7) про визнання або відмову у визнанні рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об’єднання;

8) про прийняття рішення про припинення діяльності громадського об’єднання.

6. Укрдержреєстр приймає одне з таких рішень:

1) про акредитацію або про відмову в акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації;

2) про прийняття або відмову у прийнятті повідомлення акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень;

3) про припинення діяльності акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації та про скасування в Реєстрі громадських об’єднань запису про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитацію представництва, філії іноземної благодійної організації;

4) про підтвердження всеукраїнського статусу або про відмову у підтвердженні всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

5) про втрату громадським об’єднанням всеукраїнського статусу;

6) про реєстрацію або відмову в реєстрації символіки громадського об’єднання чи про залишення без розгляду по суті заяви про реєстрацію символіки;

7) про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою або про залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою;

8) про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його пошкодженням або про залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його пошкодженням.

7. Рішення, зазначені в пунктах 5, 6 цього Порядку, оформляються наказами, до яких додається правовий висновок щодо:

відповідності законам України установчих документів, поданих на реєстрацію (додаток 1);

відповідності законам України установчих документів, поданих на прийняття повідомлення про утворення (додаток 2);

відповідності законам України та статуту громадського об’єднання повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання (додаток 3);

відповідності законам України повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення (додаток 4);

відповідності Закону України «Про громадські об’єднання» документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту громадського об’єднання (додаток 5);

відповідності Закону України «Про громадські об’єднання» документів, поданих на внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання (додаток 6);

відповідності законам України та статуту громадського об’єднання документів, поданих для визнання рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об’єднання (додаток 7);

відповідності законам України документів, поданих для прийняття рішення про припинення діяльності громадського об’єднання та скасування запису про реєстрацію в Реєстрі громадських об`єднань (додаток 8);

відповідності Конституції України та законам України документів, поданих для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації (додаток 9);

відповідності Конституції України та законам України, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації повідомлення про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень (додаток 10);

закінчення терміну дії довіреності на ім’я керівника акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації та внесення запису про припинення діяльності до Реєстру громадських об’єднань (додаток 11);

відповідності Закону України «Про громадські об’єднання» документів, поданих для підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання (додаток 12);

втрати громадським об’єднанням всеукраїнського статусу (додаток 13);

відповідності законодавству України документів, поданих для реєстрації символіки громадського об’єднання (додаток 14);

відповідності законодавству України документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об`єднання у зв’язку з його втратою (додаток 15);

відповідності законодавству України документів, поданих для заміни свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об`єднання у зв’язку з його пошкодженням (додаток 16).

Правовий висновок є невід’ємною частиною наказу. У разі прийняття кількох рішень щодо одного громадського об’єднання такі рішення можуть оформлюватись одним наказом.

8. Правовий висновок у реєстраційних службах районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції підписують спеціалісти, погоджують керівники відділів (секторів) з питань легалізації об’єднань громадян (у разі їх наявності) та затверджують начальники відповідних реєстраційних служб.

У разі відсутності відділу (сектору) або спеціаліста з питань легалізації об’єднань громадян правовий висновок готують, підписують та затверджують начальники відповідних реєстраційних служб.

До створення реєстраційних служб у районних управліннях юстиції міст Києва та Севастополя правовий висновок готує і підписує спеціаліст районного управління юстиції, затверджує начальник відповідного районного управління юстиції. На час тимчасової відсутності спеціаліста управління юстиції у місті Києві та місті Севастополі правовий висновок готує, підписує та затверджує начальник відповідного управління юстиції.

На підставі правового висновку готується наказ, який підписує начальник реєстраційної служби районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції. Підпис начальника реєстраційної служби засвідчується печаткою відповідного управління юстиції.

До створення реєстраційних служб у районних управліннях юстиції міст Києва та Севастополя наказ підписує начальник відповідного районного управління юстиції. Підпис начальника управління юстиції засвідчується печаткою управління юстиції.

9. Правовий висновок в Укрдержреєстрі підписують спеціаліст, начальник відділу, погоджує начальник Управління реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств (далі - Управління) і затверджує заступник Голови Укрдержреєстру.

На підставі правового висновку готується наказ, який підписує Голова Укрдержреєстру.

10. Наказ може бути оформлений індивідуально на кожне громадське об’єднання або із включенням списку громадських об’єднань, щодо яких прийнято рішення.

11. Наказ про відмову, неприйняття повідомлення про утворення, направлення документів для доопрацювання, направлення висновку за результатами правової експертизи, залишення документів без розгляду по суті є індивідуальним і готується на кожне громадське об’єднання окремо.

12. На підставі наказу оформлюються:

свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання, яке підписує начальник реєстраційної служби районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції. Підпис начальника реєстраційної служби засвідчується печаткою відповідного управління юстиції.

До створення реєстраційних служб у районних управліннях юстиції міст Києва та Севастополя свідоцтво підписує начальник відповідного районного управління юстиції. Підпис начальника управління юстиції засвідчується печаткою управління юстиції;

свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, про акредитацію представництва, філії іноземної благодійної організації, яке підписує Голова Укрдержреєстру;

свідоцтво про реєстрацію символіки громадського об’єднання, яке підписує Голова Укрдержреєстру;

статут громадського об’єднання, статут (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації, примірник рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки, оформлені відповідно до цього Порядку.

Копії свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання, про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, про акредитацію представництва, філії іноземної благодійної організації, про реєстрацію символіки громадського об’єднання, статуту громадського об’єднання, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації, примірник рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки зберігаються в матеріалах реєстраційної справи.

У разі видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання, про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, про акредитацію представництва, філії іноземної благодійної організації, про реєстрацію символіки громадського об’єднання, дубліката оригіналу статуту громадського об’єднання, рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки у правому куті свідоцтва/статуту/рішення проставляється відмітка (штамп) «Дублікат».

13. Статут громадського об’єднання, статут (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації, примірник рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки прошиваються і завіряються на звороті останньої сторінки печаткою реєстраційної служби, Управління з проставленням кількості сторінок, дати прийняття рішення про реєстрацію, акредитацію та підписуються спеціалістом, який відповідає за ведення Реєстру громадських об’єднань.

У лівому куті титульної сторінки статуту громадського об’єднання, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації, рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки проставляється відмітка (штамп) «Зареєстровано», «Акредитовано», яка містить назву реєстраційної служби, управління юстиції, Управління, дату і номер відповідного наказу, номер свідоцтва і завіряється уповноваженою посадовою особою реєстраційної служби, управління юстиції, Управління.

У правому куті титульної сторінки копії статуту громадського об’єднання, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації, рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки проставляється відмітка (штамп) «Копія», на звороті останньої сторінки проставляється відмітка (штамп) «Згідно з оригіналом».

14. У разі схвалення рішення про прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації оформлюється статут у новій редакції. З лівого боку титульної сторінки проставляється відмітка (штамп) «Прийнято повідомлення про зміни», яка (який) містить назву реєстраційної служби, управління юстиції, Управління, дату і номер відповідного наказу, номер свідоцтва і завіряється уповноваженою посадовою особою реєстраційної служби, управління юстиції, Управління.

У разі схвалення рішення про прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації титульна сторінка статуту громадського об’єднання, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації повинна містити інформацію про реєстрацію та про прийняті повідомлення про зміни.

15. У разі якщо є підстави для відмови в державній реєстрації громадського об’єднання, направлення документів на доопрацювання, залишення документів без розгляду по суті; неприйняття повідомлення про утворення громадського об’єднання; залишення заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту без розгляду по суті; відмови у прийнятті повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, направлення висновку за результатами правової експертизи чи про залишення документів без розгляду по суті; відмови в прийнятті повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення, про направлення висновку за результатами правової експертизи чи про залишення документів без розгляду по суті; відмови у визнанні рішення про саморозпуск або реорганізацію громадського об’єднання; відмови в акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації; відмови у прийнятті повідомлення акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень; відмови в підтвердженні всеукраїнського статусу громадського об’єднання, втрати громадським об’єднанням всеукраїнського статусу, відмови в реєстрації символіки громадського об’єднання чи про залишення без розгляду по суті заяви про реєстрацію символіки; залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою; залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його пошкодженням готуються наказ та правовий висновок з викладенням підстав для прийняття такого рішення з посиланням на положення законодавства України, яким суперечать (з якими не узгоджуються) подані документи.

У наказі викладається рішення Укрдержреєстру, реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції та роз’яснюється порядок його оскарження. У преамбулі наказу зазначаються закони України та інші нормативно-правові акти, які встановлюють повноваження для прийняття відповідних рішень, та/або судові рішення, які стали підставою для прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації відповідного рішення та/або вчинення дії.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

|
Н.О. Палій
Додаток 1
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України установчих документів, поданих на реєстрацію


Додаток 2
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України установчих документів, поданих на прийняття повідомлення про утворення


Додаток 3
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України та статуту повідомлення про зміни до статуту, зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об`єднання, зміну місцезнаходження


Додаток 4
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення


Додаток 5
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Закону України «Про громадські об’єднання» документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту громадського об`єднання


Додаток 6
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Закону України «Про громадські об’єднання» документів, поданих на внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об`єднання


Додаток 7
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України та статуту громадського об’єднання документів, поданих для визнання рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об`єднання


Додаток 8
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України документів, поданих для прийняття рішення про припинення діяльності громадського об’єднання та скасування запису про реєстрацію в Реєстрі громадських об’єднань


Додаток 9
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Конституції України та законам України документів, поданих для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації


Додаток 10
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Конституції України та законам України, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації повідомлення про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень


Додаток 11
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо закінчення терміну дії довіреності на ім’я керівника акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації та внесення запису про припинення діяльності до Реєстру громадських об’єднань


Додаток 12
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Закону України «Про громадські об’єднання» документів, поданих для підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання


Додаток 13
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо втрати громадським об’єднанням всеукраїнського статусу


Додаток 14
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України документів, поданих для реєстрації символіки громадського об`єднання


Додаток 15
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об`єднання у зв’язку з його втратою


Додаток 16
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо громадських об’єднань
(пункт 7)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України документів, поданих для заміни свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об`єднання у зв’язку з його пошкодженнямвгору