Документ z1654-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.01.2015. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.12.2014  № 21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2014 р.
за № 1654/26431

Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням

Відповідно до статей 21, 34 та 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31 жовтня 2007 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1400/14667, такі зміни:

1) у главі 2:

абзац перший пункту 2.8 викласти в такій редакції:

«2.8. Потерпілому, який став інвалідом, та особі, яка супроводжує потерпілого, компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування (санаторно-курортного або лікувально-профілактичного закладу) і у зворотному напрямку.»;

пункт 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9. Особи, які супроводжують інвалідів, яким за висновком МСЕК визначено потребу в супроводі, забезпечуються путівками без лікування (лише проживання та харчування). На путівці супроводжуючого робиться помітка «Супровідник». Інваліда не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.»;

пункт 2.10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.11-2.18 вважати відповідно пунктами 2.10-2.17;

2) в абзаці третьому пункту 3.1 глави 3 слово та цифру «(додаток 4)» виключити;

3) у додатках до Положення:

у додатку 2 пункт 11 викласти в такій редакції:

«11) для лікування потерпілих з наслідками опіків.»;

додаток 4 виключити.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

В. Іванкевич

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


О. КвіташвіліВ. ІванкевичО.Л. Шейковгору