Документ z1650-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.07.2017, підстава - z0647-17

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2012  № 728/1015


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2012 р.
за № 1650/21962

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 448/447 від 21.04.2017}

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

Відповідно до підпункту 38.1.1 пункту 38 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1078-р «Про підготовку та запровадження у пілотних регіонах програмно-цільового методу» та з метою складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві (далі - Типовий перелік), що додається.

2. Департаменту економіки та ресурсного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - керівника апарату Богачева Р.М. та першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр охорони
здоров’я УкраїниР. Богатирьова

Виконуючий обов’язки
Міністра фінансів України


А. Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України,
Міністерства фінансів України
21.09.2012  № 728/1015


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2012 р.
за № 1650/21962

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві*

Програма

Первинна медична допомога населенню
(Номер бюджетної програми згідно з Кодифікатором (далі - БП №) 231, код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 080800, код бюджетної підпрограми (далі - КБП) 2310, код функціональної класифікації, що відповідає цьому коду (далі - КФК) 0726)

Мета

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць.
Показники продукту:
кількість прикріпленого населення, осіб;
кількість пролікованих хворих, тисяч осіб.
Показники ефективності:
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, одиниць;
середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць.
Показники якості:
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями, %;
динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях, %;
динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, %

Програма

Вторинна медична допомога населенню (БП № 232)

Мета

Збереження здоров’я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній спеціалізованій медичній допомозі відповідної інтенсивності

Підпрограма 1

Інтенсивна багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТКВК 080101, КБП 2321, КФК 0731)

Завдання

Результативні показники

1. Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість пролікованих хворих, осіб;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
середня тривалість перебування у звичайних стаціонарах1 хворого, днів;
завантаженість ліжкового фонду, днів.
Показники якості:
динаміка** показника летальності, %;
динаміка** післяопераційної летальності, %

2. Забезпечення надання населенню консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у денних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість лікарських відвідувань, одиниць;
кількість амбулаторно пролікованих хворих, осіб;
кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах, осіб;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
кількість наданих консультацій на одного лікаря, одиниць;
середня тривалість лікування 1 хворого у денних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** кількості переведених хворих у звичайні стаціонари, %

3. Забезпечення надання лікарсько-акушерської допомоги

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість прийнятих пологів, одиниць;.
кількість новонароджених, осіб;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
середня тривалість перебування у лікарні породіль, днів;
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** показника перинатальної смертності, %

Підпрограма 2

Планова багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТКВК 080101, КБП 2322, КФК 0731)

Завдання

Результативні показники

1. Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги у лікарнях планового лікування

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, одиниць;
кількість ліжок у стаціонарах денного перебування, одиниць.
Показники продукту:
кількість пролікованих хворих, осіб;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тисяч одиниць;
кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
середня тривалість перебування у звичайних стаціонарах 1 хворого, днів;
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування, днів.
Показники якості:
динаміка** показника летальності, %;
динаміка** кількості переведених хворих у стаціонари інтенсивного лікування, %

2. Забезпечення надання населенню консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у лікарнях планового лікування

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у денних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість лікарських відвідувань, тисяч одиниць;
кількість амбулаторно пролікованих хворих, одиниць;
кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах, одиниць;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
кількість наданих консультацій на одного лікаря, одиниць;
середня тривалість лікування 1 хворого у денних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду, днів.
Показники якості:
динаміка** кількості переведених хворих у звичайні стаціонари, %

Підпрограма 3

Спеціалізована, відновна та паліативна стаціонарна медична допомога населенню
(КТКВК 080201, КБП 2323, КФК 0732)

Завдання

Результативні показники

1. Забезпечення надання спеціалізованої стаціонарної допомоги населенню

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, одиниць;
кількість ліжок у стаціонарах денного перебування, одиниць.
Показники продукту:
кількість пролікованих хворих, осіб;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тисяч одиниць;
кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
середня тривалість перебування у звичайних стаціонарах 1 хворого, днів;
завантаженість ліжкового фонду, днів.
Показники якості:
динаміка** показника летальності, %;
динаміка** післяопераційної летальності, %

2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у денних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість лікарських відвідувань, тисяч одиниць;
кількість амбулаторно пролікованих хворих, одиниць;
кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах, одиниць;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
кількість наданих консультацій на одного лікаря, одиниць;
середня тривалість лікування 1 хворого у денних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** кількості переведених хворих у звичайні (спеціалізовані) стаціонари, %

3. Забезпечення надання медичної допомоги для відновлення функцій, порушених у результаті захворювання або травми, у лікарнях відновного лікування

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, одиниць;
кількість ліжок у стаціонарах денного перебування, одиниць;
кількість ліжок у денних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість хворих, що отримали відновне лікування, осіб;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тисяч одиниць;
кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, тисяч одиниць;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
середня тривалість перебування у звичайних стаціонарах 1 хворого, днів;
середня тривалість перебування у денних стаціонарах 1 хворого, днів;
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів.
Показники якості:
питома вага кількості повністю реабілітованих у загальній кількості хворих, що отримали лікування, %

4. Надання паліативної допомоги та психологічної підтримки термінальним (безнадійним) хворим

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість хворих у термінальному стані, яким надається допомога, осіб;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники якості:
питома вага пацієнтів, яким було забезпечено контроль над болем, %;
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів

Підпрограма 4

Консультативно-діагностична допомога населенню
(КТКВК 080300, КБП 2324, КФК 0721)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання населенню консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги в Консультативно-діагностичному центрі (КДЦ)

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у денних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість лікарських відвідувань, тисяч одиниць;
кількість амбулаторно пролікованих хворих, одиниць;
кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах, одиниць;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
кількість наданих консультацій на одного лікаря, одиниць;
середня тривалість лікування 1 хворого у денних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** кількості переведених хворих у звичайні стаціонари, %

Підпрограма 5

Спеціалізована консультативно-діагностична допомога населенню
(КТКВК 080400, КБП 2325, КФК 0721)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання населенню спеціалізованої консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги в КДЦ

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у денних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість лікарських відвідувань, тисяч одиниць;
кількість амбулаторно пролікованих хворих, одиниць;
кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах, одиниць;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
кількість наданих консультацій на одного лікаря, одиниць;
середня тривалість лікування 1 хворого у денних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** кількості переведених хворих у звичайні (спеціалізовані) стаціонари, %

Підпрограма 6

Надання лікарсько-акушерської допомоги перинатальними центрами та пологовими будинкам
(КТКВК 080203, КБП 2326, КФК 0733)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання спеціалізованої лікарсько-акушерської допомоги

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість прийнятих пологів, одиниць;
кількість новонароджених, осіб;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
кількість відвідувань на одного лікаря, одиниць;
середня тривалість перебування у лікарні породіль, днів;
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** показника перинатальної смертності, %

Програма

Третинна медична допомога населенню (БП № 233)

Мета

Зменшення смертності та інвалідності населення шляхом забезпечення його потреб в доступній та якісній високоспеціалізованій медичній допомозі

Підпрограма 1

Третинна багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТКВК 080101, КБП 2331, КФК 0731)

Завдання

Результативні показники

1. Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги із забезпеченням високо спеціалізованих діагностичних та лікувальних втручань

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість пролікованих хворих, одиниць;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
середня тривалість перебування в звичайних стаціонарах 1 хворого, днів;
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** показника летальності, %;
динаміка** післяопераційної летальності, %

2. Забезпечення надання населенню високоспеціалізованої консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у денних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість лікарських відвідувань, тисяч одиниць;
кількість амбулаторно пролікованих хворих, одиниць;
кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах, одиниць;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
кількість наданих консультацій на одного лікаря, одиниць;
середня тривалість лікування 1 хворого у денних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** кількості переведених хворих у звичайні стаціонари, %

3. Забезпечення надання високо-спеціалізованої лікарсько-акушерської допомоги

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість прийнятих пологів, одиниць;
кількість новонароджених, осіб;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
кількість відвідувань на одного лікаря, одиниць;
середня тривалість перебування у лікарні породіль, днів;
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** показника перинатальної смертності, %

Підпрограма 2

Високоспеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КТКВК 080201, КБП 2332, КФК 0732)

Завдання

Результативні показники

1. Забезпечення надання населенню високо-спеціалізованої стаціонарної допомоги

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість пролікованих хворих, осіб;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
середня тривалість перебування у звичайних стаціонарах 1 хворого, днів;
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** показника летальності, %;
динаміка** післяопераційної летальності, %

2. Забезпечення надання населенню високо-спеціалізованої консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у денних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість лікарських відвідувань, тисяч одиниць;
кількість амбулаторно пролікованих хворих, одиниць;
кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах, одиниць;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
кількість наданих консультацій на одного лікаря, одиниць;
середня тривалість лікування 1 хворого у денних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** кількості переведених хворих у звичайні (спеціалізовані) стаціонари, %

Підпрограма 3

Високоспеціалізована консультативно-діагностична допомога населенню
(КТКВК 080400, КБП 2333, КФК 0722)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання населенню високо-спеціалізованої консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги в КДЦ

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у денних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість лікарських відвідувань, тисяч одиниць;
кількість амбулаторно пролікованих хворих, одиниць;
кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах, одиниць;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
кількість наданих консультацій на одного лікаря, одиниць;
середня тривалість лікування 1 хворого у денних стаціонарах, днів;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** кількості направлених хворих у звичайні стаціонари, %

Підпрограма 4

Надання високоспеціалізованої лікарсько-акушерської допомоги перинатальними центрами
(КТКВК 080203, КБП 2334, КФК 0733)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання високо-спеціалізованої лікарсько-акушерської допомоги

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, одиниць.
Показники продукту:
кількість прийнятих пологів, одиниць;
кількість новонароджених, осіб;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
кількість відвідувань на одного лікаря, одиниць;
середня тривалість перебування у лікарні породіль, днів;
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів.
Показники якості:
динаміка** показника перинатальної смертності, %

Програма

Санаторно-реабілітаційна допомога населенню (БП № 228)

Мета

Підвищення рівня надання санаторно-курортної та реабілітаційної допомоги населенню

Підпрограма 1

Санаторне лікування хворих на туберкульоз
(КТКВК 080204, КБП 2281, КФК 0734)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок, одиниць.
Показники продукту:
кількість хворих, які отримали санаторне лікування, осіб;
кількість ліжко-днів, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
середня тривалість перебування 1 хворого у санаторії, днів;
завантаженість ліжкового фонду, днів.
Показники якості:
питома вага хворих з покращенням стану здоров’я на момент виписки із санаторію у загальній кількості пролікованих, %

Підпрограма 2

Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)
(КТКВК 080205, КБП 2282, КФК 0734)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення санаторно-курортного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок, одиниць.
Показники продукту:
кількість дітей, які отримали санаторно - реабілітаційну допомогу, осіб;
кількість ліжко-днів, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
середня тривалість перебування 1 дитини у санаторії, днів;
завантаженість ліжкового фонду, днів.
Показники якості:
питома вага дітей з покращенням стану здоров’я на момент виписки із санаторію у загальній кількості пролікованих, %

Підпрограма 3

Надання санаторно - реабілітаційної допомоги населенню
(КТКВК 080206, КБП 2283, КФК 0734)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення санаторно-реабілітаційного лікування населення

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок, одиниць.
Показники продукту:
кількість хворих, які отримали санаторно-реабілітаційне лікування, осіб;
кількість ліжко-днів, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
середня тривалість перебування 1 хворого у санаторії, днів;
завантаженість ліжкового фонду, днів.
Показники якості:
питома вага хворих з покращенням стану здоров’я на момент виписки із санаторію у загальній кількості пролікованих, %

Програма

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(БП № 209, КТКВК 080207, КБП 2090, КФК 0761)

Мета

Забезпечення утримання, лікування, догляду та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Завдання

Результативні показники

Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць;
кількість ліжок, одиниць.
Показники продукту:
кількість дітей, що перебувають у закладах, осіб;
кількість ліжко-днів, тисяч одиниць.
Показники ефективності:
середні витрати на утримання 1 дитини, тисяч гривень;
завантаженість ліжкового фонду, днів.
Показники якості:
рівень смертності вихованців будинку дитини, %;
питома вага усиновлених дітей, %

Програма

Створення банків крові та її компонентів
(БП № 210, КТКВК 080208, КБП 2100, КФК 0762)

Мета

Забезпечення потреб медичних закладів у донорській крові, її компонентах та виготовлених з них препаратів

Завдання

Результативні показники

Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць.
Показники продукту:
кількість донацій донорами крові та її компонентів, одиниць;
обсяг заготівлі крові та її компонентів, літрів.
Показники ефективності:
середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів, гривень.
Показники якості:
динаміка** кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком, %

Програма

Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню
(БП № 211, КТКВК 080209, КБП 2110, КФК 0724)

Мета

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

Завдання

Результативні показники

Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/ постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
кількість бригад ШМД, одиниць.
Показники продукту:
число осіб, яким надано амбулаторну допомогу при виїздах, осіб.
Показники ефективності:
середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого, хвилин;
середньодобове число виїздів бригади ШМД, одиниць;
середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД, одиниць.
Показники якості:
динаміка** смертності до приїзду бригади ШМД, %;
динаміка** смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД, %

Програма

Надання стоматологічної допомоги населенню
(БП № 214, КТКВК 080500, КБП 2140, КФК 0722)

Мета

Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню

Показники затрат:
кількість штатних посад, одиниць;
в тому числі лікарів, одиниць.
Показники продукту:
кількість лікарських відвідувань, одиниць;
кількість пролікованих хворих, осіб;
кількість протезувань всього, одиниць.
Показники ефективності:
середня вартість лікування 1 хворого, гривень.
Показники якості:
питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування, %;
динаміка** показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів), %

Програма

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(БП № 217, КТКВК 080704, КБП 2170, КФК 0740)

Мета

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

Завдання

Результативні показники

Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров’я, прищеплення навиків здорового способу життя

Показники затрат:
кількість установ, одиниць;
кількість штатних посад, одиниць.
Показники продукту:
кількість видань (брошур, буклетів, плакатів тощо), одиниць;
загальний тираж видань, одиниць;
кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ та Інтернет-виданнях, одиниць.
Показники ефективності:
середня вартість 1 видання, тисяч гривень;
середня вартість одиниці тиражу, гривень.
Показники якості:
динаміка** кількості видань, %;
динаміка** кількості тиражу, %

Програма

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
(БП № 218, КТКВК 081001, КБП 2180, КФК 0763)

Мета

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

Завдання

Результативні показники

Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб

Показники затрат:
кількість закладів, одиниць;
кількість штатних одиниць, одиниць.
Показники продукту:
кількість проведених освідчень, одиниць;
кількість випадків встановлення первинної інвалідності, одиниць.
Показники ефективності:
кількість проведених освідчень, одиниць;
середня вартість 1 освідчення, гривень.
Показники якості:
динаміка** кількості освідчень, %;
динаміка** кількості випадків встановлення первинної інвалідності, %

Програма

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я
(БП № 229)

Мета

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

Підпрограма 1

Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики
(КТКВК 081006, КБП 2291, КФК 0740)

Завдання

Результативні показники


Завдання та результативні показники мають визначатися виходячи зі змісту конкретних заходів

Підпрограма 2

Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
(КТКВК 081007, КБП 2292, КФК 0763)

Завдання

Результативні показники


Завдання та результативні показники мають визначатися виходячи зі змісту конкретних заходів

Підпрограма 3

Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
(КТКВК 081008, КБП 2293, КФК 0763)

Завдання

Результативні показники


Завдання та результативні показники мають визначатися виходячи зі змісту конкретних заходів

Підпрограма 4

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КТКВК 081009, КБП 2294, КФК 0763)

Завдання

Результативні показники

1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

Показники продукту:
кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну, осіб.
Показники ефективності:
забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, %.
Показники якості:
динаміка** кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, %

2. Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину

Показники продукту:
кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину, осіб.
Показники ефективності:
забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину, %.
Показники якості:
динаміка** кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину, %

Підпрограма 5

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
(КТКВК 081010, КБП 2295, КФК 0763)

Завдання

Результативні показники


Завдання та результативні показники мають визначатися виходячи зі змісту конкретних заходів

Програма

Забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я
(БП №230, КТКВК 081003, КБП 2300, КФК 0763)

Мета

Забезпечення безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров’я

Завдання

Результативні показники

1. Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів охорони здоров’я

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, одиниць.
Показники продукту:
кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, одиниць;
кількість особових рахунків, одиниць.
Показники ефективності:
кількість установ, які обслуговує 1 працівник, одиниць;
кількість особових рахунків на одного працівника, одиниць.

2. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень, а також господарське обслуговування закладів охорони здоров’я

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, одиниць.
Показники продукту:
кількість установ, які обслуговуються, одиниць;
площа приміщень, яка підлягає супроводу, м-2.
Показники ефективності:
середня вартість супроводу 1 м-2 приміщення, тисяч гривень

Програма

Інші заходи в галузі охорони здоров’я
(БП № 280)

Мета

Забезпечення проведення окремих заходів з метою підвищення рівня надання медичної допомоги населенню

Підпрограма

Підпрограми формуються з урахуванням особливостей кожного окремого бюджету
(БП № 280, КТКВК 081002, КБП 280х, КФК 0763)

Завдання

Результативні показники


Завдання та результативні показники мають визначатися виходячи зі змісту конкретних заходів

__________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.
** Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівня показника порівняно з рівнем попереднього періоду.

__________
Примітка.


За бюджетними програмами № 201 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», № 203 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню», № 205 «Надання лікарсько-акушерської допомоги перинатальними центрами та пологовими будинками», № 212 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», № 213 «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», які можуть тимчасово формуватися у місцевих бюджетах пілотних регіонів під час реформування системи охорони здоров’я, застосовуються відповідні положення та показники, визначені Типовим переліком бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я», затвердженим наказом Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 2010 року № 283/437, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 403/17698.

Директор
Департаменту економіки
та ресурсного забезпечення
Міністерства охорони
здоров’я України

В.П. Дуда

Директор
Департаменту фінансів
та соціальної сфери
Міністерства фінансів України
О.С. Шнипко
Додаток
до Типового переліку бюджетних
програм та результативних
показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"
для пілотних проектів у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій
областях та м. Києві*

ЗАВДАННЯ
та результативні показники, які включаються до будь-якої бюджетної програми (за умови планування та здійснення відповідних видатків за даною бюджетною програмою)

Завдання 1

Результативні показники (формуються залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження

Показники продукту:
кількість одиниць обладнання, яке планується встановити, одиниць;
або:
площа приміщень, яку планується утеплити, м-2;
кількість заходів з енергозбереження, одиниць.
Показники ефективності:
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, тисяч гривень;
або:
середні витрати на утеплення 1 м-2 приміщення, тисяч гривень;
або:
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тисяч гривень.
Показники якості:
динаміка** споживання комунальних послуг та енергоносіїв (у % до спожитого обсягу у базовому році);
(базовий рік - рік, який передує року здійснення заходів з енергозбереження);
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тисяч гривень

Завдання 2

Результативні показники

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Показники продукту:
кількість одиниць придбаного обладнання, одиниць.
Показники ефективності:
середні видатки на придбання одиниці обладнання, тисяч гривень.
Показники якості:
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тисяч гривень

Завдання 3

Результативні показники

Проведення капітального ремонту

Показники продукту:
кількість об’єктів, що планується відремонтувати, одиниць;
або:
метраж об'єктів, що планується відремонтувати м-2, (п. м, км).
Показники ефективності:
середня вартість ремонту одного об’єкта, тис.грн.;
або:
середня вартість ремонту 1 м-2, (п. м, км), гривень.
Показники якості:
питома вага відремонтованих об’єктів у загальній кількості об’єктів, що потребують ремонту, %;
або:
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, %;
зміна окремих експлуатаційних характеристик відремонтованого об’єкта відповідно до конкретної проектно-кошторисної документації

__________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.
** Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівня показника порівняно з рівнем попереднього періоду.

__________
Примітка.


За бюджетними програмами № 201 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», № 203 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню», № 205 «Надання лікарсько-акушерської допомоги перинатальними центрами та пологовими будинками», № 212 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», № 213 «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», які можуть тимчасово формуватися у місцевих бюджетах пілотних регіонів під час реформування системи охорони здоров’я, застосовуються відповідні положення та показники, визначені Типовим переліком бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я», затвердженим наказом Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 2010 року № 283/437, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 403/17698.вгору