Документ z1640-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.2011, підстава - z0776-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.11.2004 N 1026
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2004 р.
за N 1640/10239

Про затвердження Інструкції з перевезення
негабаритних і великовагових вантажів
залізницями України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 138 ( z0776-11 ) від 08.06.2011 }

Відповідно до Положення про Міністерство транспорту та
зв'язку України, затвердженого Указом Президента України від
27.08.2004 N 1009 ( 1009/2004 ), та з метою забезпечення
безпечного перевезення негабаритних і великовагових вантажів
залізницями України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з перевезення негабаритних і
великовагових вантажів залізницями України, що додається
( za640-04 ) (далі - Інструкція). { Зміни до Інструкції див. у Наказі Міністерства інфраструктури
N 138 ( z0776-11 ) від 08.06.2011 }
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(Федюшин Ю. М.):
2.1. Зареєструвати цей наказ в Міністерстві юстиції України
згідно з установленим порядком.
2.2. Організувати вивчення Інструкції причетними працівниками
залізничного транспорту України.
2.3. Довести вимоги цієї Інструкції до вантажовідправників і
вантажоодержувачів.
3. З уведенням в дію цієї Інструкції уважати такою, що не
застосовується на території України, "Инструкцию по перевозке
негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах СССР колеи
1520 мм", затверджену Міністерством шляхів сполучення СРСР
14.12.83 N ЦД/4172.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.
Міністр Г.Кірпа
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва К.О.Ващенковгору