Документ z1627-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.05.2016, підстава - z0612-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
30.11.2015  № 212


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2015 р.
за № 1627/28072

{Документ втратив чинність на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 434 від 28.03.2016}

ЗМІНИ
до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку

1. У розділі І:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Це Положення визначає умови та порядок залучення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) та/або уповноваженою ним особою радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Це Положення не поширюється на випадки залучення Фондом міжнародно визнаної аудиторської фірми для виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.»;

2) пункт 2 після слів «осіб для надання послуг» та «на право укладання» доповнити словами «Фонду та/або».

2. У розділі ІІ:

1) абзац шостий підпункту 2.1 пункту 2 після слів «від потреб» доповнити словами «Фонду та/або»;

2) абзац другий пункту 3 після слів «від потреб» доповнити словами «Фонду та/або».

3. У розділі ІІІ:

1) заголовок розділу викласти у такій редакції:

«III. Залучення Фондом та/або уповноваженою особою Фонду радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку»;

2) пункт 3 після слів «надають послуги» та «в день повідомлення» доповнити словами «Фонду та/або».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєва
вгору