Документ z1619-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.10.2015  № 403


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2015 р.
за № 1619/28064

Про затвердження Змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів

Відповідно до статті 22 Закону України «Про морські порти України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462, що додаються.

2. Департаменту морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Васькова.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України
К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
06.10.2015  № 403


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2015 р.
за № 1619/28064

ЗМІНИ
до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів

Доповнити розділ І після пункту 1.9 новим пунктом 1.10 такого змісту:

«1.10. Для суден, що заходять у морські порти України для виконання операцій з навантаження та (або) розвантаження транзитних вантажів, при справлянні портових зборів на умовах, визначених цим пунктом, застосовується знижка у розмірі 50 відсотків від ставок усіх видів портових зборів, крім адміністративного.

З метою застосування цього пункту під «транзитними вантажами» розуміються вантажі, що прямують транзитом між кінцевими пунктами відправлення та призначення, розташованими поза межами території України.

Дія цього пункту поширюється на всі види портових зборів (крім адміністративного), що нараховуються при вході, виході, перебуванні у морському порту та проходженні каналами суден, якими протягом певного рейсу здійснюється перевезення транзитних вантажів до (з) морських портів України.

Знижка, передбачена цим пунктом, застосовується до кожного окремого рейсу за умови, якщо питома вага транзитних вантажів, що навантажуються або розвантажуються на (із) судно (судна) у відповідному морському порту України в межах відповідного рейсу, становить понад 50 відсотків загального обсягу вантажу, фактично навантаженого або розвантаженого на (із) судно (судна) у цьому морському порту в межах такого рейсу.

Розрахунок частки транзитних вантажів в загальному обсязі завантаженого або розвантаженого вантажу на (із) судно (судна) у відповідному морському порту в межах відповідного рейсу здійснюється на підставі відомостей, що містяться у належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема, у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України.

Знижка, передбачена цим пунктом, застосовується також на вхід або вихід судна в баласті до (з) відповідного морського порту під навантаження або після розвантаження транзитних вантажів за умови, якщо частка транзитних вантажів, що навантажуються або розвантажуються на (із) судно (судна) у цьому морському порту України, становить понад 50 відсотків загального обсягу вантажу, фактично навантаженого або розвантаженого на (із) судно (судна) у цьому морському порту.

Знижка, передбачена цим пунктом, застосовується протягом 6 місяців, починаючи з дати набрання чинності цим наказом.

За 30 робочих днів до завершення строку застосування знижки Міністерство інфраструктури України визначає економічну доцільність її продовження безстроково та видає наказ про продовження дії знижки, передбаченої цим пунктом, або про її скасування.

Продовження або скасування дії знижки відбувається з дня, наступного за днем завершення періоду в 6 місяців, на який було встановлено знижку наказом Міністерства інфраструктури України.».

У зв’язку з цим пункти 1.10–1.14 вважати відповідно пунктами 1.11–1.15.

Директор
Департаменту морського
та річкового транспортуА. Затулковгору