Документ z1618-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.10.2015  № 402


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2015 р.
за № 1618/28063

Про внесення змін до Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт

Відповідно до статті 21 Закону України «Про морські порти України», підпункту «г» пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 405 «Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 грудня 2013 року № 1059, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 січня 2014 року за № 72/24849, такі зміни:

1) в абзаці третьому пункту 2.1 розділу ІІ слова «, пропорційно частині умовного об'єму кожного судна від загального умовного об'єму суден в каравані» виключити;

2) таблицю 2 додатка 2 до Тарифів викласти в такій редакції:

«Таблиця 2

ТАРИФИ
на послуги із забезпечення криголамного проведення суден (караванів суден)
спеціалізованим криголамним судном

(у доларах США)

Морський порт/морський термінал/канал

Тариф за одне судно

За криголамне проведення суден у складі караванів суден Азовським морем від виходу з Керч-Єнікальського каналу на півночі до Маріупольського морського порту

10856,9

За криголамне проведення суден у складі караванів суден Азовським морем від виходу з Керч-Єнікальського каналу на півночі до точки з координатами 46-025,2' N і 036-059,7' О для суден, що слідують у Бердянський морський порт

7006,5

За криголамне проведення суден у складі караванів суден Керч-Єнікальським каналом

3976,7

__________
Примітка.


Тарифи, що наведені у таблиці 2, застосовуються при фактичному виконанні криголамного проведення суден у льодових умовах.

».

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шульмейстера В.Ю.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України
К.М. Ляпінавгору