Документ z1611-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.10.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2012  № 533


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2012 р.
за № 1611/21923

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 травня 2012 року № 297

Відповідно до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 342) (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 травня 2012 року № 297 “Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за № 865/21177, такі зміни:

1.1. Журнал обліку фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за поголів’я молодняку великої рогатої худоби, викласти в новій редакції, що додається.

1.2. Реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за молодняк великої рогатої худоби, викласти в новій редакції, що додається.

1.3. Відомість про нарахування дотацій за молодняк великої рогатої худоби викласти в новій редакції, що додається.

1.4. Зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк великої рогатої худоби викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

О.В. Сень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31.08.2012 № 533)

ЖУРНАЛ
обліку фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за поголів’я молодняку великої рогатої худоби

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Місце проживання

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини та ветеринарної картки до нього, дата її народження та (для тварин, набутих шляхом переміщення) дата прибуття тварини в господарство або дата видачі паспорта великої рогатої худоби новому власнику

Вік тварини (повних місяців) та (для тварин, набутих шляхом переміщення) строк утримання в господарстві

Дата прийняття документів

Дата першого подання документів

Підпис фізичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31.08.2012 № 533)

РЕЄСТР
фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за молодняк великої рогатої худоби,
на ___________________ 20____ року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини та ветеринарної картки до нього, дата її народження та (для тварин, набутих шляхом переміщення) дата прибуття тварини в господарство або дата видачі паспорта великої рогатої худоби новому власнику

Дата народження молодняку великої рогатої худоби та (для тварин набутих шляхом переміщення) термін утримання в господарстві

Дата прийняття документів

Дата першого та попереднього прийняття документів

Вік тварини (повних місяців)

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова сільської, селищної
чи міської ради


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали та прізвище)

Міський голова міста
республіканського (Автономної
Республіки Крим)
чи обласного значення
_______________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)

"_____" ______________20____ року

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31.08.2012 № 533)

ВІДОМІСТЬ
про нарахування дотацій за молодняк великої рогатої худоби
на ___________________ 20____ року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість голів, усього-1

З них віком-1:

Усього нараховано дотації-1, гривень

від 3 до 6 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

від 6 до 9 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

від 9 до 12 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

від 12 до 15 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

За утримання молодняку, що народився в господарствах фізичних осіб, на дату першого подання документів

За збереження у наступні три місяці
х

х
За кожні повні три місяці утримання молодняку, набутого шляхом переміщення

Разом

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2_________
(підпис)_____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації-2_________
(підпис)_____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
агропромислового розвитку
районної державної адміністрації-2_________
(підпис)_____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-2

_________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.
"___" ____________ 20__ року

__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від місцезнаходження господарства.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя______________________________
                                (регіон)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
31.08.2012 № 533)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за молодняк великої рогатої худоби
на ___________________ 20____ року

№ з/п

Кількість фізичних осіб

Кількість голів, усього-1

З них віком-1:

Усього нараховано дотації-1, тис. гривень

від 3 до 6 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

від 6 до 9 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

від 9 до 12 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

від 12 до 15 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

За утримання молодняку, що народився в господарствах фізичних осіб, на дату першого подання документів

За збереження у наступні три місяці
х

х
За кожні повні три місяці утримання молодняку, набутого шляхом переміщення

Разом

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2__________
(підпис)_____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації-2__________
(підпис)______________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-2

__________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року
М. П.

 

 

__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетявгору