Документ z1603-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.12.2014. Подивитися в історії? )


";

2) у розділі 3:

рядок 3.11 виключити.

У зв’язку з цим рядки 3.12 - 3.45 вважати відповідно рядками 3.11 - 3.44;

рядки 3.33, 3.34 викласти у такій редакції:

"

3.33

Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця при зміні курсу):

при збільшенні курсу

318

741

при зменшенні курсу

831

318

3.34

Переоцінка зобов’язань, узятих в іноземній валюті:

при збільшенні курсу

831

675

при зменшенні курсу

675

741

";

рядок 3.35 виключити.

У зв’язку з цим рядки 3.36 - 3.44 вважати відповідно рядками 3.35 - 3.43;

3) рядок 4.11 розділу 4 викласти у такій редакції:

"

4.11

Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації:

441

431, 432

".

19. У пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, цифри "2015" замінити цифрами "2016".

20. У Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року № 372, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 426/25203 (зі змінами):

20.1. У розділі І "Загальні положення":

1) у пункті 1.1 слова "та іноземній валютах" замінити словом "валюті";

2) у пункті 1.2:

абзаци третій та четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами третім - двадцятим;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятнадцятим;

абзаци десятий - тринадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п’ятнадцятим;

абзац п’ятнадцятий виключити;

20.2. Розділ IV виключити.

У зв’язку з цим розділ V вважати розділом IV та пункти 5.1 - 5.10 вважати відповідно пунктами 4.1 - 4.10;

20.3. Пункти 4.1 та 4.2 розділу IV виключити;

У зв’язку з цим пункти 4.3 - 4.10 вважати відповідно пунктами 4.1 - 4.8;

20.4. Додаток до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ виключити.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмеруквгору