Документ z1594-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.01.2016. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2015  № 714


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2015 р.
за № 1594/28039

Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до пункту 73 частини першої статті 14 Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, підпункту 93 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, та з метою врегулювання питань, пов’язаних із розслідуванням і веденням обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Начальнику Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16 вересня 2013 року № 514 “Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2013 року за № 1681/24213.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-майор
Держспецзв’язкуЛ.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань праці

Міністр охорони здоров'я України

Міністр соціальної політики УкраїниР.Т. Чернега

О.М. Квіташвілі

П. РозенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
25.11.2015  № 714


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2015 р.
за № 1594/28039

ПОРЯДОК
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Держспецзв’язку.

2. Дія цього Порядку поширюється на військовослужбовців, які проходять службу в Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, територіальних підрозділах, Головному управлінні та підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку, закладах, установах і організаціях Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку).

3. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з державними службовцями та працівниками Держспецзв’язку (далі - працівники) під час виконання трудових (посадових) обов’язків, здійснюються згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

4. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями та працівниками не під час виконання службових (трудових) обов’язків та не під час навчально-виховного процесу, здійснюються комісією з розслідування нещасного випадку, про що видається наказ Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку), відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270.

5. Розслідування проводиться у разі раптового або такого, що виникло з плином часу, погіршення стану здоров’я військовослужбовця, одержання ним травми, теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень унаслідок пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати військовослужбовцем працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, а також у випадку смерті військовослужбовця у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділах Держспецзв’язку при виконанні службових обов’язків (далі - нещасний випадок).

Про настання нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслідком або групового нещасного випадку, який стався одночасно з двома і більше військовослужбовцями, негайно повідомляються органи прокуратури (Голова Держспецзв’язку повідомляє щодо структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, а начальник підрозділу Держспецзв’язку - щодо підрозділу Держспецзв’язку).

ІІ. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік

1. У разі настання нещасного випадку потерпілий чи інша особа - свідок нещасного випадку повинен негайно повідомити безпосереднього начальника виконуваних робіт, начальника або іншу посадову особу структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку та вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

2. Начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку у разі отримання повідомлення про нещасний випадок зобов’язаний:

терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому, а в разі потреби доставити його до закладу охорони здоров’я;

якщо потерпілий є військовослужбовцем іншого структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, повідомити його безпосереднього начальника про нещасний випадок, що стався;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці, якою вона була на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших осіб);

вжити заходів для недопущення надалі подібних нещасних випадків.

3. Начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім нещасних випадків зі смертельним наслідком і групових нещасних випадків, протягом однієї доби приймає рішення щодо призначення проведення розслідування комісією з розслідування нещасного випадку (далі - комісія), про що видається наказ Адміністрації Держспецзв’язку або відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

До складу комісії входять:

начальник Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку (далі - ВПБ ОП) (в Адміністрації Держспецзв’язку), спеціаліст з охорони праці чи особа, уповноважена начальником підрозділу Держспецзв’язку на здійснення відомчого контролю за дотриманням вимог охорони праці (далі - спеціаліст з охорони праці), - голова комісії;

посадова особа підрозділу кадрового забезпечення або особа, яка здійснює кадрове забезпечення підрозділу Держспецзв’язку;

посадова особа, визначена начальником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

За рішенням Голови Держспецзв’язку, начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку до складу комісії можуть бути залучені інші особи з числа особового складу Держспецзв’язку.

До складу комісії не може входити посадова особа структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, що безпосередньо керувала проведенням робіт, при виконанні яких стався нещасний випадок.

4. Строк розслідування нещасного випадку становить три робочих дні з дати утворення комісії. Протягом цього строку комісія зобов’язана:

1) обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

2) визначити відповідність умов служби (навчання) вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

3) з’ясувати обставини і причини нещасного випадку, визначити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру з охорони праці, організації службової діяльності, а також розробити заходи щодо запобігання надалі подібним нещасним випадкам;

4) вивчити нормативно-правові акти, нормативно-технічні документи, акти організаційно-розпорядчого характеру з питань охорони праці, первинну медичну документацію (звернення потерпілого до закладів охорони здоров’я);

5) з’ясувати, за яких обставин стався нещасний випадок, і скласти такі акти:

6) при виконанні службових обов’язків - акт (спеціального) розслідування нещасного випадку за формою НВС-5 (далі - акт форми НВС-5), наведеною у додатку 1 до цього Порядку, та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виконанням службових обов’язків, за формою НВС-1 (далі - акт форми НВС-1), наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

не пов’язаний з виконанням службових обов’язків - акт форми НВС-5 та акт про нещасний випадок, не пов’язаний з виконанням службових обов’язків, за формою НПВВС (далі - акт форми НПВВС), наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

5. Складені у п’яти примірниках і підписані усіма членами комісії зазначені акти подаються головою комісії на затвердження: в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку - Голові Держспецзв’язку, в підрозділі Держспецзв’язку - начальнику відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

У разі потреби встановлений абзацом першим пункту 4 цього розділу строк розслідування може бути продовжений посадовою особою, яка його призначила, але не більше ніж на десять робочих днів.

6. Комісією нещасні випадки визнаються такими, що сталися з військовослужбовцями під час виконання службових обов’язків, у разі їх настання:

під час перебування військовослужбовців на території підрозділу Держспецзв’язку або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових поїздок, повернення до місця служби;

поза територією підрозділу Держспецзв’язку, якщо перебування там відповідає обов’язкам військовослужбовця або якщо його було направлено туди наказом відповідного начальника;

під час виконання державних обов’язків, у тому числі у випадках, якщо ці обов’язки не були пов’язані з військовою службою;

під час виконання обов’язку з урятування людського життя, охорони державної власності, підтримання військової дисципліни та охорони правопорядку.

Нещасні випадки, пов’язані із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, вогнепальні поранення або вбивство військовослужбовця під час виконання службових обов’язків розслідуються відповідно до цього Порядку незалежно від початку кримінального провадження. Про такі нещасні випадки складається акт форми НВС-1, крім випадків з’ясування потерпілим особистих стосунків, якщо з приводу цих дій є висновок компетентних органів.

7. Комісією за результатами розслідування не складається акт форми НВС-1 про нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями:

під час використання ними з особистою метою транспортних засобів підрозділів Держспецзв’язку без дозволу начальника підрозділу Держспецзв’язку, а також устаткування, механізмів, інструментів, крім випадків, що сталися внаслідок несправності цього устаткування, механізмів, інструментів;

через отруєння алкоголем, наркотичними або іншими отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку (якщо це не викликано вживанням цих речовин за письмовою рекомендацією лікувального закладу або застосуванням цих речовин при виконанні службових завдань, дотриманні визначених нормативно-технічними документами технологічних процесів, виконанні наказів начальників або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування), якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, був усунутий від служби до настання нещасного випадку, а також у разі підтвердженого відповідним медичним висновком алкогольного чи токсичного сп’яніння, не зумовленого виконанням службової діяльності, яке стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання;

під час скоєння злочинів або інших правопорушень, якщо ці дії підтверджені рішенням суду;

унаслідок порушення потерпілим службової дисципліни.

8. До першого примірника акта форми НВС-5 долучаються:

акт форми НВС-1 (або акт форми НПВВС);

пояснення свідків, потерпілого;

витяги з нормативно-технічних документів та нормативно-правових актів;

схеми, фотографії та інші документи, що характеризують місце події (робоче місце);

стан технічних засобів (транспорту, устаткування, апаратури тощо);

вид травми, медичний висновок щодо втрати працездатності потерпілого внаслідок нещасного випадку;

висновок щодо наявності в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

9. Нещасні випадки, про які складаються акт форми НВС-5 та акт форми НВС-1 (або акт форми НПВВС), реєструються в журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, підрозділом Держспецзв’язку, а у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку - ВПБ ОП.

10. Голова Держспецзв’язку та начальник підрозділу Держспецзв’язку протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за підсумками її роботи, затверджують акт форми НВС-5 та акт форми НВС-1 (або акт форми НПВВС).

11. Начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи начальник підрозділу Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок, не пізніше ніж через 3 робочих дні з моменту затвердження зазначених актів вживає заходів щодо їх надсилання:

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

до підрозділу кадрового забезпечення з метою долучення до особової справи потерпілого;

начальнику структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи начальнику підрозділу Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок;

спеціалісту з охорони праці підрозділу Держспецзв’язку (разом з матеріалами розслідування);

начальнику ВПБ ОП (разом з копіями матеріалів розслідування).

На вимогу потерпілого голова комісії зобов’язаний ознайомити потерпілого або особу, яка представляє його інтереси, з матеріалами розслідування нещасного випадку.

12. Перші примірники акта форми НВС-5 та акта форми НВС-1 (або акта форми НПВВС) разом з матеріалами розслідування зберігаються у підрозділі Держспецзв’язку, після чого передаються до Галузевого державного архіву Держспецзв’язку, де зберігаються протягом 45 років.

Перші примірники акта форми НВС-5 та акта форми НВС-1 (або акта форми НПВВС) про нещасні випадки, що сталися в Адміністрації Держспецзв’язку (разом з матеріалами розслідування), зберігаються у ВПБ ОП, після чого передаються до Галузевого державного архіву Держспецзв’язку, де зберігаються протягом 45 років.

13. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого або в разі його смерті начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку готує повідомлення про наслідки нещасного випадку (додаток 5) та протягом десяти робочих днів надсилає його до ВПБ ОП, а начальник підрозділу Держспецзв’язку надсилає до ВПБ ОП і передає спеціалісту з охорони праці підрозділу Держспецзв’язку.

14. Нещасний випадок, про який безпосередньому начальнику структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку не було своєчасно повідомлено або через який втрата працездатності настала не одразу, незалежно від строку, коли він стався, розслідується комісією згідно з цим Порядком протягом місяця після одержання рапорту потерпілого чи заяви особи, яка представляє його інтереси. Питання про складання акта форми НВС-1 (або акта форми НПВВС) вирішується комісією, а в разі незгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, з рішенням комісії - у порядку, передбаченому законодавством.

15. Нещасний випадок, що стався у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку з військовослужбовцем іншого структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку під час виконання ним завдання свого начальника, розслідується структурним підрозділом Адміністрації Держспецзв’язку, в якому стався нещасний випадок, комісією за участю представників структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

16. Нещасний випадок, що стався у підрозділі Держспецзв’язку з військовослужбовцем іншого підрозділу Держспецзв’язку під час виконання ним завдання свого начальника, розслідується підрозділом Держспецзв’язку, в якому стався нещасний випадок, комісією за участю представників підрозділу Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

Такий нещасний випадок береться на облік у підрозділі Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

17. Нещасний випадок, що стався у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку або на об’єкті підприємства, органу, установи, які не входять до структури Держспецзв’язку та не належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, під час виконання військовослужбовцем завдання відповідно до наказу Адміністрації Держспецзв’язку чи начальника підрозділу Держспецзв’язку, куди він був направлений, розслідується і береться на облік структурним підрозділом Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділом Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

У розслідуванні бере участь представник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку та представник підприємства, органу, установи, які не входять до структури Держспецзв’язку та не належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок.

18. Нещасні випадки, що сталися з курсантами, слухачами, аспірантами та докторантами навчальних закладів під час проходження ними стажування (практики), виконання службових завдань у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку, розслідуються і беруться на облік відповідним підрозділом Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділом Держспецзв’язку за участю представника навчального закладу.

19. Нещасні випадки, що сталися з курсантами, слухачами, аспірантами та докторантами навчальних закладів під час проходження ними спеціального навчання в структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку під керівництвом осіб офіцерського складу навчального закладу, розслідуються і беруться на облік навчальним закладом за участю представника відповідного підрозділу Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок.

20. Нещасні випадки, що сталися з курсантами, слухачами, аспірантами та докторантами навчальних закладів під час прямування до місця проходження стажування (практики) або прямування від місця стажування (практики) до навчального закладу, розслідуються і беруться на облік навчальними закладами, де вони навчаються.

21. Якщо виявлено факт приховування підрозділом Держспецзв’язку нещасного випадку, розслідування повинно призначатися наказом прямого начальника, якому підпорядкований начальник підрозділу Держспецзв’язку. Винні у скоєнні (настанні) нещасних випадків та в їх приховуванні притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

22. Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями під час відрядження за кордон, розслідуються комісіями відповідно до вимог цього Порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

23. Контроль за виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків та їх облік здійснюють: в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку - начальник ВПБ ОП, у підрозділах Держспецзв’язку - спеціаліст з охорони праці чи особа, уповноважена начальником підрозділу Держспецзв’язку на здійснення відомчого контролю за дотриманням вимог з охорони праці.

Посадові особи ВПБ ОП мають право в разі потреби (надходження скарги, незгода з висновками розслідування обставин та причин нещасного випадку тощо) проводити додаткові (нові) розслідування відповідно до цього розділу.

У разі незгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, з рішенням комісії питання вирішується в порядку, передбаченому законодавством.

ІІІ. Спеціальне розслідування нещасних випадків

1. Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки зі смертельним наслідком;

групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше військовослужбовцями, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров’я;

випадки зникнення військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків;

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

2. Якщо смерть військовослужбовця настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше, спеціальне розслідування проводиться комісією зі спеціального розслідування нещасного випадку, строк створення якої становить 1 добу, відповідно до вимог цього розділу з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

3. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслідком і нещасного випадку з тяжким наслідком у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділі Держспецзв’язку проводиться на підставі наказу Адміністрації Держспецзв’язку про призначення комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку.

До складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку входять:

заступник Голови Держспецзв’язку - голова комісії;

начальник ВПБ ОП (особа, що виконує його обов’язки);

заступник начальника підрозділу кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку;

заступник начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, де проходить (проходив) службу потерпілий;

спеціаліст з охорони праці.

До складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку за рішенням заступника Голови Держспецзв’язку можуть бути залучені інші особи із числа особового складу Держспецзв’язку.

При груповому нещасному випадку, коли серед потерпілих є працівник, до складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку входять представники Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за згодою).

4. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом десяти робочих днів. У разі потреби встановлений строк може бути продовжений Головою Держспецзв’язку з урахуванням обставин, що унеможливлюють проведення такого розслідування у визначені строки.

5. За результатами спеціального розслідування складається акт форми НВС-5, а також оформлюються інші матеріали, передбачені пунктом 4 розділу ІІ цього Порядку.

Акт форми НВС-5 підписується головою і всіма членами комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку. У разі незгоди зі змістом цього акта член комісії у письмовій формі викладає свою окрему думку і додає до акта як його невід’ємну частину.

Крім акта форми НВС-5, складається акт форми НВС-1 (або акт форми НПВВС) на кожного потерпілого окремо у двох примірниках, які підписуються головою та членами комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку і затверджуються Головою Держспецзв’язку або особою, яка його замінює.

6. За клопотанням комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку Голова Держспецзв’язку утворює експертну комісію із залученням спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських, експертних та інших організацій, органів виконавчої влади, а також незалежних експертів з метою проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи, у тому числі судово-медичної експертизи, та встановлення причин нещасного випадку, а також розроблення плану заходів щодо запобігання надалі подібним нещасним випадкам.

Підрозділ Держспецзв’язку (Адміністрація Держспецзв’язку), де проходили службу потерпілі, відшкодовує витрати, пов’язані з діяльністю експертної комісії та залучених до її роботи експертів.

Порядок утворення та роботи експертної комісії визначається відповідно до законодавства.

Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця, де стався нещасний випадок, та проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи експертна комісія складає висновок, у якому стисло викладає обставини, зазначає причини нещасного випадку, допущені порушення вимог законодавчих актів з охорони праці, а також заходи щодо запобігання надалі подібним нещасним випадкам.

7. Голова комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку має право подавати запити до закладів охорони здоров’я, установ судово-медичної експертизи, органів прокуратури, органів внутрішніх справ та інших органів і отримувати матеріали та висновки щодо нещасного випадку у визначені законодавством строки, а коли необхідні висновки судово-гістологічної та судово-токсикологічної експертиз, - після проведення відповідних досліджень.

8. Під час спеціального розслідування нещасного випадку за необхідності начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, з військовослужбовцями якого стався нещасний випадок, зобов’язаний:

зробити фотознімки місця нещасного випадку, пошкодженого об’єкта, устаткування, інструменту, а також надати технічну документацію та інші необхідні матеріали;

надати транспортні засоби, засоби зв’язку, службові приміщення для роботи комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку;

забезпечити проведення лабораторних досліджень і випробувань, виконання технічних розрахунків та інших робіт;

організувати друкування, розмноження й оформлення в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування;

забезпечити отримання з інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ, організацій необхідних матеріалів, що стосуються обставин нещасного випадку.

9. Члени комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку мають право одержувати письмові та усні пояснення від особового складу структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, свідків події, проводити їх опитування.

Члени комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку повинні зустрітися з потерпілими, членами їхніх сімей, особами, які представляють їх інтереси, розглянути і вирішити соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз’яснення потерпілим (сім’ям, особам, які представляють їх інтереси) щодо їх прав та належної компенсації відповідно до законодавства.

10. Начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку в п’ятиденний строк з моменту затвердження актів форми НВС-5, актів форми НВС-1 (або актів форми НПВВС) зобов’язаний вжити заходів щодо запобігання надалі подібним нещасним випадкам.

Про проведення заходів начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку в письмовій формі повідомляє ВПБ ОП у строки, зазначені в акті форми НВС-5 чи акті форми НВС-1 (або акті форми НПВВС).

11. До матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку належать:

копія наказу Адміністрації Держспецзв’язку про проведення спеціального розслідування нещасного випадку;

акт форми НВС-5, акт форми НВС-1 (або акт форми НПВВС) на кожного потерпілого окремо;

протокол огляду місця, де стався нещасний випадок, за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку;

ескіз місця, де стався нещасний випадок, за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку;

фотознімки місця події, пошкодженого об’єкта, транспортного засобу, обладнання, устаткування тощо;

висновки експертиз (науково-технічної, медичної тощо), якщо такі проводилися;

медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність у його організмі алкоголю чи наркотиків (у разі потреби);

протоколи опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку, за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку;

пояснювальні записки потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку, за формою, наведеною у додатку 9 до цього Порядку;

копії документів про проходження потерпілим інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

витяги з нормативно-правових актів про охорону праці, особисту безпеку, вимоги яких було порушено;

довідка про матеріальну шкоду, заподіяну нещасним випадком (якщо матеріальну шкоду було заподіяно);

довідки лікувального закладу, де проходив лікування потерпілий (потерпілі);

довідки про надання потерпілому (потерпілим) чи членам його (їх) сім’ї (сімей) матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога надавалася).

12. Перші примірники актів (разом з матеріалами спеціального розслідування) зберігаються відповідно до пункту 12 розділу ІІ цього Порядку.

Копії акта форми НВС-1 (або акта форми НПВВС) та акта форми НВС-5 долучаються до особових справ потерпілих.

Потерпілому, членам його сім’ї або особі, яка представляє його інтереси, надсилаються затверджені акт форми НВС-5 та акт форми НВС-1 (або акт форми НПВВС).

Начальник Відділу
пожежної безпеки
та охорони праці
Адміністрації Держспецзв’язку
підполковник Держспецзв’язку

В.О. Ковач


Додаток 1
до Порядку розслідування
та ведення обліку нещасних випадків,
що сталися з військовослужбовцями
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(підпункт 5 пункту 4 розділу II)


Форма НВС-5

АКТ
(спеціального) розслідування нещасного випадку


Додаток 2
до Порядку розслідування
та ведення обліку нещасних випадків,
що сталися з військовослужбовцями
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(підпункт 5 пункту 4 розділу II)


Форма НВС-1

АКТ
про нещасний випадок, пов’язаний з виконанням службових обов’язків


Додаток 3
до Порядку розслідування
та ведення обліку нещасних випадків,
що сталися з військовослужбовцями
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(підпункт 5 пункту 4 розділу II)


Форма НПВВС

АКТ
про нещасний випадок, не пов’язаний з виконанням службових обов’язківДодаток 4
до Порядку розслідування
та ведення обліку нещасних випадків,
що сталися з військовослужбовцями
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 9 розділу II)

ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків


Додаток 5
до Порядку розслідування
та ведення обліку нещасних випадків,
що сталися з військовослужбовцями
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 13 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку


Додаток 6
до Порядку розслідування
та ведення обліку нещасних випадків,
що сталися з військовослужбовцями
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 11 розділу III)

ПРОТОКОЛ
огляду місця, де стався нещасний випадокДодаток 7
до Порядку розслідування
та ведення обліку нещасних випадків,
що сталися з військовослужбовцями
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 11 розділу III)

ЕСКІЗ
місця, де стався нещасний випадок


Додаток 8
до Порядку розслідування
та ведення обліку нещасних випадків,
що сталися з військовослужбовцями
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 11 розділу III)

ПРОТОКОЛ
опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку


Додаток 9
до Порядку розслідування
та ведення обліку нещасних випадків,
що сталися з військовослужбовцями
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 11 розділу III)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадкувгору