Документ z1592-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.01.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2015  № 397


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2015 р.
за № 1592/28037

Про затвердження Переліку референс-методик відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що повинні застосовуватись в арбітражних дослідженнях об’єктів санітарних заходів

Відповідно до частини сьомої статті 11 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік референс-методик відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що повинні застосовуватись в арбітражних дослідженнях об’єктів санітарних заходів, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Заступник Голови Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби УкраїниОлександр Квіташвілі


К.М. ЛяпінаСергій Глущенко


О.М. ВержиховськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
19.10.2015  № 397


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2015 р.
за № 1592/28037

ПЕРЕЛІК
референс-методик відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що повинні застосовуватись в арбітражних дослідженнях об’єктів санітарних заходів

№ з/п

Категорія

Параметр, який досліджується

Назва референс-методики

1

2

3

4

1

Харчові продукти

Сальмонела
(Salmonella spp)

ДСТУ ISO 6579:2006
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Методика виявлення Salmonella spp

2

Харчові продукти

Лістерія моноцитогенез
(Listeria monocytogenes)

ДСТУ ISO 11290-1:2003
Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення

3

Харчові продукти

Лістерія моноцитогенез
(Listeria monocytogenes)

ДСТУ ISO 11290-2:2003
Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підрахування

4

Неперероблені харчові продукти та харчові продукти тваринного і рослинного походження

Свинець, кадмій, ртуть, неорганічне олово, 3-МСРD та бензопірен

ГОСТ 30178-96
Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів.

ДСТУ 7670:2014
Сировина i продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів.

ГОСТ 26930-86
Сировина та продукти харчові. Метод визначення арсену.

ДСТУ 4689:2006
Продукти харчові. Методи визначання масової частки бензопірену

5

Неперероблені харчові продукти та харчові продукти тваринного і рослинного походження

Недіоксиноподібні ПХБ

ДСТУ EN 1528-1-2002
Продукти харчовi жировi. Визначання пестицидiв i полiхлорованих бiфенiлiв (ПХБ). Частина 1. Загальнi положення

6

Неперероблені харчові продукти та харчові продукти тваринного і рослинного походження

Залишкові кількості пестицидів

ДСТУ EN 1528-1-2002
Продукти харчовi жировi. Визначання пестицидiв i полiхлорованих бiфенiлiв (ПХБ). Частина 1. Загальнi положення.

ДСТУ 4514:2006
Риба, інші водні живі ресурси та харчова продукція з них. Визначення хлорорганічних пестицидів та поліхлорованих біфенілів методом газорідинної хроматографії.

ДСТУ EN 12393-1:2003
Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 1. Загальні положення.

ДСТУ EN 12393-2:2003
Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 2. Методи екстрагування та очищення.

ДСТУ EN 12393-3:2003
Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 3. Визначення та підтверджувальні випробовування.

ДСТУ EN 12396-2:2003
Визначення залишкових кількостей дитіокарбамату та тіурамдисульфіду. Частина 2. Газохроматографічний метод

7

Харчові продукти

Ешеріхія колі
(Escherichia coli)

ДСТУ ISO 7251:2006
Мікробіологія. Загальна настанова щодо підрахунку передбачуваної Escherichia coli. Метод найімовірнішого числа

8

Харчові продукти

Коагулазо-позитивні стафілококи

ДСТУ ISO 6888-1:2003
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 1. Метод з використанням агарового середовища Беард-Паркера

9

Харчові продукти

Коагулазо-позитивні стафілококи

ДСТУ ISO 6888-2:2003
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 2. Метод з використанням фібриногену плазми крові кролика для агарового середовища

10

Харчові продукти

Бацилус цереус
(Bacillus cereus)

ДСТУ ISO 7932:2007
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод визначення кількості ймовірно Bacillus cereus. Техніка підрахунку за температури 30°С

11

Харчові продукти

Генетично модифіковані організми

ДСТУ ISO 21569:2008
Продукти харчові. Методи аналізу генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти

12

Харчові продукти

Генетично модифіковані організми

ДСТУ ISO 21570:2008
Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти

13

Харчові продукти

Ієрсинія ентероколітика

ДСТУ ISO 10273:2007
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення умовно патогенних Yersinia enterocolitica

14

Харчові продукти

Ієрсинія ентероколітика

ДСТУ ISO 6887-1:2003
Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного досліджування. Частина 1. Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних розведень

15

Харчові продукти

Ієрсинія ентероколітика

ДСТУ ISO 6887-2:2003
Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного досліджування. Частина 2. Специфічні правила готування м’яса та м’ясних виробів

16

Бобові

Домішки, сторонні запахи, шкідники, розмір, біологічний вид та сортова належність

ДСТУ ISO 605:2007
Бобові. Визначення домішок, сторонніх запахів, шкідників, розміру, біологічного виду та сортової належності. Контрольні методи

17

Жири та олії тваринні і рослинні

Метилові ефіри жирних кислот

ДСТУ ISO 5508-2001
Жири тваринні і рослинні та олії. Аналіз методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот.

ДСТУ ISO 5509-2002
Жири тваринні і рослинні та олії. Приготування метилових ефірів жирних кислот

18

Жири та олії тваринні і рослинні

Зола

ДСТУ ISO 6884-2002
Жири та олії тваринні і рослинні. Визначення золи. Контрольний метод

19

Жири та олії тваринні і рослинні. Жир молочний

Стерини.
Рослинний жир

ДСТУ ISO 3594-2001
Жир молочний. Виявлення рослинного жиру методом газорідинної хроматографії стеринів. Контрольний метод.

ДСТУ ISO 3595-2007
Жир молочний. Виявлення рослинного жиру з використанням фітостерилацетату.

ДСТУ ISO 6799-2002
Жири та олії тваринні i рослинні. Визначення складу стеринової фракції. Газохроматографічний метод

20

Зерно та продукти із зернових культур

Охратоксин А

ДСТУ EN ISO 15141-1-2001
Продукти харчові. Визначення охратоксину А у зерні та продуктах із зернових культур. Частина 1. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищенням силікагелем

21

Зернові і бобові

Приховане заселення комахами

ДСТУ ISO 6639-1:2007
Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 1. Основні положення

22

Зернові і бобові

Приховане заселення комахами

ДСТУ ISO 6639-2:2007
Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 2. Відбирання проб

23

Зернові і бобові

Приховане заселення комахами

ДСТУ ISO 6639-3:2007
Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 3. Контрольний метод

24

Зернові культури, фрукти з твердою шкіркою та похідні від них продукти

Афлатоксин В1 та сума афлатоксинів В1, В2, G1 та G2

ДСТУ EN 12955-2001
Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

25

Казеїн кислотний

Жир

ДСТУ ISO 5543:2005
Казеїни і казеїнати. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)

26

Казеїн кислотний

Коліформи

ДСТУ ISO 4831:2006
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови щодо підрахування кількості коліформних мікроорганізмів. Методика найвірогіднішої кількості

27

Казеїн сичужний

Жир

ДСТУ ISO 5543:2005
Казеїни і казеїнати. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)

28

Казеїн сичужний

Коліформи

ДСТУ ISO 4831:2006
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови щодо підрахування кількості коліформних мікроорганізмів. Методика найвірогіднішої кількості

29

Казеїнати

Жир

ДСТУ ISO 5543:2005
Казеїни і казеїнати. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)

30

Казеїнати

Коліформи

ДСТУ ISO 4831:2006
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови щодо підрахування кількості коліформних мікроорганізмів. Методика найвірогіднішої кількості

31

Масло несолоне

Кислотність жиру

ДСТУ ISO 1740:2005 (IDF 6:2004)
Жир молочний та масло. Визначення кислотності жиру (контрольний метод)

32

Масло несолоне

Коліформи

ДСТУ ISO 4831:2006
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови щодо підрахування кількості коліформних мікроорганізмів. Методика найвірогіднішої кількості

33

Молоко сухе

Титрована кислотність

ДСТУ ISO 6091:2007
Молоко сухе. Визначення титрованої кислотності (контрольний метод) (ISO 6091:1980, IDT)

34

М’ясо та м’ясні продукти

Азот

ДСТУ ISO 937:2005
М’ясо та м’ясні продукти. Визначення вмісту азоту (контрольний метод)

35

М’ясо та м’ясні продукти

рН

ДСТУ ISO 2917:2001
М’ясо та м’ясні продукти. Визначення рН (контрольний метод)

36

М’ясо та м’ясні продукти

Нітрит

ДСТУ ISO 2918:2005
М’ясо та м’ясні продукти. Метод визначення загального вмісту нітриту (контрольний метод)

37

М’ясо та м’ясні продукти

Фосфор

ДСТУ ISO 2294:2005
М’ясо та м’ясні продукти. Метод визначення загального вмісту фосфору (контрольний метод)

38

М’ясні продукти

Крохмаль

ДСТУ ISO 5554:2005
Продукти м’ясні. Метод визначення вмісту крохмалю (контрольний метод)

39

Продукти на основі фруктів і овочів

Етанол

ДСТУ ISO 2448:2003
Продукти на основі фруктів і овочів. Визначення вмісту етанолу. Контрольний метод

40

Сир альбумінний

Суха речовина

ДСТУ ISO 2920:2005
Сир альбумінний. Визначення вмісту сухої речовини (контрольний метод)

41

Соя

Генетично модифіковані організми

ДСТУ 5021-1:2008
Соя. Ідентифікація генетично модифікованих організмів. Частина 1. Методи відбирання та правила готування проб

42

Фрукти, овочі та продукти перероблення

Сухі речовини, не розчинні у воді

ДСТУ ISO 751:2004
Фрукти, овочі та продукти перероблення. Метод визначення сухих речовин, не розчинних у воді (контрольний метод)

43

Харчові продукти і корм для тварин

Клостридія перфрінгенс
(Clostridium perfringens)

ДСТУ ISO 7937:2006
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод визначення кількості Clostridium perfringens. Техніка підрахування колоній

44

Харчові продукти і корм для тварин

Кампілобактерії
(Campylobacter)

ДСТУ ISO 10272-1:2007
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення і підрахунку кампілобактерій. Метод виявлення

45

Харчові продукти і корм для тварин

Мікроскопічні гриби та дріжджі

ДСТУ ISO 7954:2006
Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови з підрахунку дріжджів і мікроскопічних грибів. Техніка підрахування колоній, культивованих за температури 25°С

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Квашавгору