Документ z1592-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.09.2013  № 365


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2013 р.
за № 1592/24124

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 870 від 08.12.2015
№ 256 від 12.04.2016
№ 120 від 28.11.2017}

Відповідно до вимог статей 7, 25, 44 Закону України “Про Національний банк України” та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється виключно шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником рахунку.

Зазначена вимога не поширюється на операції:

із зарахування процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному або вкладному (депозитному) рахунках;

із зарахування коштів від погашення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих в іноземній валюті та процентів за ними;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 870 від 08.12.2015}

із зарахування безготівкових коштів родичам. Термін "родичі" застосовується в значенні, визначеному Правилами здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 496, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за № 74/14765 (зі змінами);

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 256 від 12.04.2016}

із зарахування коштів за рішенням суду або за рішенням інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 256 від 12.04.2016}

із цінними паперами іноземних емітентів, що в установленому порядку допущені до обігу в Україні (у тому числі виплата доходу за цими цінними паперами);

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 256 від 12.04.2016}

з казначейськими зобов’язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики;

з купівлі-продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти у випадках, установлених законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України;

з валютою, одержаною в порядку спадкування;

за договорами дарування;

із зарахування коштів для забезпечення витрат працівника на відрядження за кордон;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Постановою Національного банку № 120 від 28.11.2017}

з повернення коштів (помилково перерахованих або надмірно сплачених).

Внесення готівкової іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела її походження.

2. Зарахування інших надходжень в іноземній валюті в межах України, передбачених законодавством України, на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) не дозволяється.

Уповноважений банк зобов’язаний здійснити продаж таких надходжень на міжбанківському валютному ринку України та зарахувати гривневий еквівалент від продажу іноземної валюти на поточний рахунок в національній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента).

3. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

4. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н.Б.) привести нормативно-правові акти щодо використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб у відповідність до цієї постанови протягом трьох місяців з дня її офіційного опублікування.

5. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

І.В. Соркінвгору