Документ z1590-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2016. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
05.10.2016  № 1041

МЕДИЧНЕ СВІДОЦТВО
про зміну (корекцію) статевої належності

В.о. директора
Медичного департаменту


С. Черняк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
05.10.2016  № 1041


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 грудня 2016 р.
за № 1590/29720

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 066-3/о «Медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 066-3/о «Медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності» (далі - форма № 066-3/о).

2. Форма № 066-3/о заповнюється лікарями загальної практики - сімейними лікарями в центрах первинної медико-санітарної допомоги щодо осіб, яким було проведено медичне втручання в закладах охорони здоров'я щодо зміни (корекції) статевої належності.

3. У пункті 1 зазначають прізвище, ім’я та по батькові, рік народження особи, яка має медико-біологічні і соціально-психологічні показання для зміни (корекції) статевої належності.

4. У пункті 2 зазначають обсяг медичного втручання в закладах охорони здоров'я щодо зміни (корекції) статевої належності (ендокринологічна терапія, хірургічне втручання та його обсяги тощо) та інформацію про те, з якої на яку статеву належність було проведено зміну (корекцію).

5. У пункті 3 зазначають прізвища, імена, по батькові та посади лікарів лікувально-консультативної комісії центру первинної медико-санітарної допомоги, які прийняли рішення про видачу форми № 066-3/о.

6. Форма № 066-3/о засвідчується печаткою закладу охорони здоров’я із зазначенням дати її видачі.

7. Форма № 066-3/о заповнюється у двох примірниках, один з яких видається особі, а інший додається до форми первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ____» (далі - форма № 025/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 669/20982 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2016 року № 29).

8. Форма № 066-3/о має термін зберігання, який відповідає терміну зберігання форми № 025/о.

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюквгору