Документ z1586-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.08.2017, підстава - z0946-17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2014  № 1279


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2014 р.
за № 1586/26363

Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
№ 582 від 10.07.2017}

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразок заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
міграційної служби України

Міністр інфраструктури України

Міністр закордонних справ України
С.І. Радутний

М.Ю. Бурбак

П.А. Клімкін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
26.11.2014 № 1279
(у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України 
10.07.2017  № 582)


Зразок

ЗАЯВА-АНКЕТА
для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

{Зразок заяви-анкети в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 582 від 10.07.2017}

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
МВС України
полковник міліції
Д.В. Горбась
Додаток
до Заяви-анкети для внесення
інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру

ФОРМУВАННЯ
унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр) формується у разі, якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше або у разі зміни статі особи.

Вимоги до Унікального номеру запису в Реєстрі (далі - УНЗР):

1. Простота формування, використання та запам'ятовування.

2. Не повинен розпочинатися з нуля для уникнення помилок при машинній обробці.

3. Для перевірки правильності та цілісності повинен містити контрольну цифру.

4. Повинен формуватися для людини будь-якого року народження, у тому числі, вік якої складає більше 100 років.

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

І


II

III

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

13

УНЗР представлений двома послідовностями з восьми та п’яти цифр, розділених текстовим символом “-”.

I. Дата народження особи у форматі ISO 8601:2004 (РРРРММДЦ)

Позиції 1-4: рік народження особи - 4 цифри.

Формат дати народження вибраний таким чином, щоб на початку рядка не було значущого нуля. У цьому форматі дати перша цифра обов’язково буде не менше 1.

Позиції 5-6: місяць народження особи - 2 цифри.

Позиції 7-8: день народження особи - 2 цифри.

II. Цифровий чотиризначний код від 0001 до 9999 (для чоловіків код-непарний, для жінок - парний)

Позиції 9-12: код, який формується за вказаним нижче правилом:

кожній даті народження особи при визначенні УНЗР присвоюється код:

даті, яка зустрічається вперше:

для чоловіків - 0001, для жінок - 0002;

вдруге:

для чоловіків - 0003, для жінок - 0004;

і так далі.

Таким чином, для дати 18900101 може бути визначено 9999 кодів:

0001, 0003, 0005 ... 9999 - 5000 кодів для чоловіків;

0002, 0004, 0006 ... 9998 - 4999 кодів для жінок.

Ураховуючи, що в Україні щодня народжується не більше 2000 дітей (за даними Держстату), то залишається 7999 вільних кодів.

III. Контрольна цифра

Позиція 13: контрольна цифра.

Для розрахунку контрольної цифри використовується метод розрахунку контрольних цифр у машинозчитуваній зоні паспортів (Пункт 16, Розділ IV Технічні специфікації, частини І, тому I DOC 9303 “Машинозчитувані проїзні документи” Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО)).

Контрольна цифра розраховується по модулю 10 з постійно повторюваною ваговою функцією 731 731 ... таким чином:

Етап 1. Зліва направо помножити кожну цифру відповідного елемента цифрових даних на ваговий показник, що стоїть у відповідній послідовній позиції.

Етап 2. Скласти результати кожного множення.

Етап 3. Розділити отриману суму на 10 (модуль).

Етап 4. Отриманий залишок є контрольною цифрою.

1

9

5

5

0

2

1

2

-

0

1

1

1


1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

13

Контрольна цифра розраховується по модулю 10 з постійно повторюваною ваговою функцією 731 таким чином:

1

9

5

5

0

2

1

2


0

1

1

1

Етап 1 - множення

7

3

1

7

3

1

7

3


1

7

3

1

7

27

5

35

0

2

7

6


0

7

3

1

Етап 2 - сума результатів

7+27+5+35+0+2+7+6+0+7+3+1=100

Етап 3 - ділення на модуль 10

100/10=10, залишок 0

Контрольна цифра дорівнює залишку 0

1

9

5

5

0

2

1

2

-

0

1

1

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

13


Примітка. У разі відсутності документального підтвердження відомостей про число та місяць народження особи при формуванні УНЗР у позиціях 5-6 та 7-8 застосовується комбінація цифр «01», у позиціях 9-13 комбінація цифр «666» не застосовується.

{Додаток до заяви-анкети із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 582 від 10.07.2017}вгору