Документ z1586-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.01.2019, підстава - z1430-18

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}Додаток 2
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ЕКОЛОГІЧНІ НОРМИ,
методи випробувань, позначення рівня екологічних норм КТЗ

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017, № 561 від 23.11.2018}


Додаток 3
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМА
інформаційного документа для затвердження типу колісного транспортного засобу

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}Додаток 4
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ПЕРЕЛІК
технічних приписів

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 561 від 23.11.2018}
Додаток 5
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ВАРІАНТИ
процедур затвердження типу

I. Для колісних транспортних засобів

1. У разі якщо тип КТЗ затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (є сертифікат затвердження типу), застосовують процедури згідно з таблицями 1 і 2.

Таблиця 1. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

1.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Не проводиться

1.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

1.3

Відсутній

Примітки:
1. СУЯ – система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ – СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 2. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

2.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік за наданим виробником фото заводської таблички КТЗ на паперовому носії шляхом встановлення наявності маркування, що підтверджує затвердження типу КТЗ в ЄС, та за копією сертифіката відповідності, виданого згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом 168/2013)

Не проводиться

2.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

2.3

Відсутній

Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

2. У разі якщо тип КТЗ не затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (відсутній сертифікат затвердження типу), а виробником разом із заявою на затвердження типу КТЗ надано окремі затвердження не менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, застосовують процедури згідно з таблицями 3 і 4.

Таблиця 3. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

3.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, доданими до заяви)

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Примітки:
1. СУЯ – система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ – СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 4. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

4.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, наданими виробником)

Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або у разі внесення змін в конструкцію

Не проводиться

4.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

4.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

3. У разі якщо тип  КТЗ не затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (відсутній сертифікат затвердження типу), а виробником разом із заявою на затвердження типу КТЗ надано окремі затвердження менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, застосовують процедури згідно з таблицями 5 і 6.

Таблиця 5. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

5.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, доданими до заяви)

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

5.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

5.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Таблиця 6. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

6.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 4 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

6.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

6.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Примітка. Випробовування проводяться також за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

4. У разі якщо тип  КТЗ не затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (відсутній сертифікат затвердження типу), а виробником разом із заявою на затвердження типу КТЗ не надано жодного окремого затвердження, застосовують процедури згідно з таблицями 7 і 8.

Таблиця 7. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

7.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

7.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

7.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

Таблиця 8. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

8.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

8.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

8.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

Примітка. Випробовування проводяться також за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

II. Для частин та обладнання

1. У разі подання виробником разом із заявою окремих затверджень за Правилами ЄЕК ООН, передбаченими в Переліку технічних приписів на всі типи заявлених на затвердження частин та обладнання застосовують процедури згідно з таблицями 9 і 10.

Таблиця 9. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

9.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Не проводиться

9.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Не проводиться

Не проводиться

9.3

Відсутній

Не проводиться

Не проводиться

Примітки:
1. СУЯ – система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ – СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 10. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

10.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

10.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

10.3

Відсутній

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

Примітка. Випробовування та/або перевірка виробництва проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

2. У разі подання виробником разом із заявою окремих затверджень  за Правилами ЄЕК ООН, передбаченими в Переліку технічних приписів, та/або протоколами випробувань не на всі типи заявлених на затвердження частин та обладнання застосовують процедури згідно з таблицями 11 і 12.

Таблиця 11. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

11.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, доданими до заяви)

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тієї продукції, на яку відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

11.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тієї продукції, на яку відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

11.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тієї продукції, на яку відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Примітки:
1. СУЯ – система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ – СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 12. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

12.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 4 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік стосовно зразків обладнання затвердженого типу або у разі внесення змін в конструкцію

Проводиться  не частіше 1 разу на 2 роки  на відповідність технічним приписам стосовно зразків обладнання,  на яке відсутні окремі затвердження

12.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік стосовно зразків обладнання затвердженого типу або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться  не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам стосовно зразків обладнання,  на яке відсутні окремі затвердження

12.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік стосовно зразків обладнання затвердженого типу або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам стосовно зразків обладнання, на яке відсутні окремі затвердження

Примітка. Випробовування та/або перевірка виробництва проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

3. У разі подання виробником заяви на затвердження типу продукції, визначеної у пунктах 19 і 22 розділу VI Переліку технічних приписів, застосовують процедури згідно з таблицями 13 і 14.

Таблиця 13. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

13.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами доданими до заявки)

Проводиться на відповідність технічним приписам

13.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам

13.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

Таблиця 14. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

14.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться  не частіше 1 разу на 4 роки  на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на відповідність технічним приписам

14.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

14.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

4. У разі подання виробником заяви на затвердження типу продукції, визначеної у пунктах 14, 15, 20, 21, 23, 24, 26 розділу VI Переліку технічних приписів, застосовують процедури згідно з таблицями 15 і 16.

Таблиця 15. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

15.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

15.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

15.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписамвгору