Документ z1585-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.05.2012, підстава - z0753-12

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2005 N 2970
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2005 р.
за N 1585/11865
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 439 ( z0753-12 ) від 02.04.2012 }
Про внесення змін до Положення
про порядок визначення та
застосування способів приватизації
щодо об'єктів малої приватизації

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 06.09.2005
N 2803-IV ( 2803-15 ) "Про внесення змін до деяких законів
України" та Закону України від 06.09.2005 N 2801-IV ( 2801-15 )
"Про внесення змін до деяких законів України" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про порядок визначення та застосування
способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30 липня
1998 року N 1511 ( z0558-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10 вересня 1998 року за N 558/2998 (далі -
Положення), такі зміни:
1.1. У абзацах другому та третьому пункту 2.1 слова "у тому
числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів"
виключити.
1.2. Пункт 3.5 виключити.
1.3. Пункт 3.8 виключити.
1.4. Пункт 3.10 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.6, 3.7,
3.9, 3.11 - 3.15 уважати відповідно пунктами 3.5 - 3.12.
1.5. У пункті 4.1.1 слова "початкова ціна" замінити словами
"початкова вартість".
1.6. Пункт 4.4.5 викласти в такій редакції: "У триденний
строк після сплати повної вартості придбаного об'єкта приватизації
уповноважений представник органу приватизації і новий власник
підписують акт передачі приватизованого об'єкта (додаток 1)".
2.Департаменту продажу цілісних майнових комплексів (В.Вижол)
подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Відповідальність за виконання наказу покласти на Голову
Фонду майна Автономної Республіки Крим, начальників регіональних
відділень та представництв Фонду державного майна України та
директора Департаменту продажу цілісних майнових комплексів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Д.Парфененка.
В.о. Голови Фонду В.Петров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєввгору