Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.11.2018, підстава - z1258-18

неплатоспроможного банку щодо зобов’язань перед кредиторами, у тому числі щодо вкладів, відшкодування за якими гарантується Фондом;

не пізніше п’ятого робочого дня, починаючи з дня свого призначення, має повернути клієнтам, з якими укладені договори про касово-розрахункове обслуговування, розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку;

{Абзац пункту глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

складає відкоригований баланс неплатоспроможного банку на:

дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про початок процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку;

{Абзац пункту глави 1 розділу III в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 212 від 30.11.2015}

на наступний робочий день після завершення інвентаризації активів та зобов’язань неплатоспроможного банку. Активи та зобов’язання неплатоспроможного банку включаються до відкоригованого балансу з урахуванням результатів проведеної інвентаризації.

{Абзац пункту глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац дванадцятий пункту глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.27. Під час складання відкоригованого балансу відповідно до абзацу дев'ятого пункту 1.26 цієї глави основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за балансовою вартістю.

Якщо неплатоспроможний банк здійснював операції з іноземною валютою, то відповідні активи та зобов’язання неплатоспроможного банку у відкоригованому балансі відображаються в гривневому еквіваленті.

{Абзац другий пункту глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

{Пункт 1.27 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.28. Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає та надає до Фонду відкоригований баланс, копію протоколу засідання інвентаризаційної комісії, перелік активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, завірені підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) та головного бухгалтера і відбитком печатки (за наявності) неплатоспроможного банку.

{Пункт глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

1.29. У разі наявності рішення суду про задоволення вимог кредиторів, які не враховувалися в балансі неплатоспроможного банку на день прийняття рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних, ці зобов'язання також включаються до відкоригованого балансу.

{Пункт 1.29 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

1.30. Кошти, що надійшли протягом тимчасової адміністрації до неплатоспроможного банку, у разі неможливості встановити належного отримувача мають бути повернуті банку, що обслуговує платника, із зазначенням причини повернення, у порядку, встановленому законодавством.

У разі якщо до запровадження тимчасової адміністрації в банку особа зі свого рахунку, відкритого в цьому банку, здійснила переказ коштів за комунальні послуги або будь-які інші платежі, однак кошти не надійшли одержувачу платежу і знаходяться на транзитних рахунках у банку, уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію повертає такі кошти на рахунок відправника, з якого були здійснені платежі. Якщо рахунок відкрито на ім’я фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця), то ці кошти підпадають під гарантію за вкладом і виплачуються в межах суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами. У разі здійснення платежу зі свого рахунку юридичною особою задоволення таких вимог здійснюється у сьому чергу, визначену частиною першою статті 52 Закону, у порядку здійснення ліквідаційної процедури. У разі здійснення переказу коштів без відкриття рахунку фізичною особою кошти повертаються у шосту чергу, визначену частиною першою статті 52 Закону, у порядку здійснення ліквідаційної процедури, а у разі передачі таких коштів приймаючому банку або продажу неплатоспроможного банку в цілому - кошти повертаються таким банком у порядку, передбаченому законодавством щодо здійснення банківських операцій.

{Пункт розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; із змінами, внесеними згідно з  Рішенням Фонд гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Пункт 1.31 глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

1.31. З метою збереження активів банку, зокрема їх вартості, Фонд направляє електронні повідомлення (електронною поштою, у тому числі електронною поштою НБУ, або іншими засобами зв’язку):

попередньо кваліфікованим особам, включеним до переліку, який формується НБУ, із зазначенням електронного посилання на оголошення, оприлюднене на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, - не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет відповідного оголошення;

{Абзац другий пункту 1.31 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

банкам, не віднесеним до категорії проблемних або неплатоспроможних, про продаж у цілому відокремлених підрозділів неплатоспроможного банку за вартістю, не нижчою за оціночну або балансову вартість, що є вищою із них, у разі затвердження плану врегулювання щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один зі способів, передбачених пунктами 1 - 3 частини другої статті 39 Закону;

спеціалізованим організаціям та банкам, не віднесеним до категорії проблемних або неплатоспроможних, щодо продажу майна неплатоспроможного банку, обмеженого в обороті, або банківського обладнання (інкасаторські машини, банкомати тощо) у разі затвердження плану врегулювання щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один зі способів, передбачених пунктами 1 - 3 частини другої статті 39 Закону.

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

2. Розрахунок найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

2.1. З метою визначення найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку:

Фонд:

здійснює оцінку можливості застосування кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку в конкретній ситуації з метою формування бачення щодо реальності обрання того чи іншого способу виведення неплатоспроможного банку з ринку;

здійснює розрахунок очікуваних витрат Фонду на вчинення кожного з можливих способів виведення неплатоспроможного банку з ринку;

не пізніше трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку приймає рішення про відповідність/невідповідність банку, який віднесено до категорії неплатоспроможних, критеріям, встановленим цим Положенням, за результатами аналізу звітності такого банку НБУ;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію проводить такі дії:

складає переліки рахунків відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;

{Абзац сьомий пункту 2.1 глави 2 розділу ІІІ в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1768 від 08.09.2016, № 3959 від 06.09.2017}

складає обґрунтовуючі документи (розрахунки) розміру цільової позики відповідно до цього Положення.

2.2. Фонд розраховує очікувані витрати Фонду, пов’язані з виведенням неплатоспроможного банку з ринку, та найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, встановленим цим Положенням, або виведення банку з ринку за участю держави.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3. Підготовка плану врегулювання та вибір способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

3.1. Фонд приступає до розробки плану врегулювання у день запровадження тимчасової адміністрації.

3.2. Фонд визначає у плані врегулювання спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

Виконавча дирекція Фонду повинна затвердити спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, що базується на аналізі очікуваних витрат Фонду, пов'язаних з кожним зі способів, які потенційно можуть бути застосовані до даного неплатоспроможного банку, та з урахуванням конкурсних пропозицій, що подані учасниками відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у разі їх наявності) (крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, визначеним цим Положенням, або виведення банку з ринку за участю держави).

3.3. Ґрунтуючись на інформації щодо фінансового стану неплатоспроможного банку, типів або категорій активів неплатоспроможного банку, що можуть бути запропоновані попередньо кваліфікованим інвесторам (перелік яких ведеться НБУ), їх ціни (за необхідності), Фонд визначає умови відкритого конкурсу щодо визначення переможця такого конкурсу.

3.4. З метою залучення попередньо кваліфікованих осіб, перелік яких ведеться НБУ, до виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд не пізніше трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації затверджує та розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет оголошення про початок відкритого конкурсу, а також розсилає зазначене оголошення особам, включеним НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб (крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, визначеним цим Положенням, або виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави), на відповідний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

{Пункт 3.4 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

3.5. Оголошення про початок відкритого конкурсу має містити:

список способів, що пропонуються для виведення неплатоспроможного банку з ринку, для виявлення заінтересованості попередньо кваліфікованих осіб;

посилання на сторінку неплатоспроможного банку у мережі Інтернет;

загальні дані про зобов'язання неплатоспроможного банку, що можуть бути відшкодовані Фондом, на дату запровадження тимчасової адміністрації;

іншу інформацію про неплатоспроможний банк, яка не є інформацією з обмеженим доступом;

відомості про порядок ознайомлення з інформацією щодо неплатоспроможного банку;

перелік документів, які необхідно подати до Фонду для допуску до участі у відкритому конкурсі;

умови відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджені виконавчою дирекцією Фонду;

повідомлення про можливість самостійного вибору груп активів неплатоспроможного банку, які пропонується передати приймаючому або перехідному банку, або затверджені виконавчою дирекцією Фонду переліки таких груп активів.

Попередньо кваліфіковані особи, які виявили намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, з метою допуску їх до участі у відкритому конкурсі подають документи для участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку з дня розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет оголошення щодо участі у такому конкурсі або після отримання такого оголошення на свою адресу. За п’ять робочих днів до завершення встановленого умовами відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку строку подання конкурсних пропозицій Фонд припиняє прийом документів від попередньо кваліфікованих осіб для допуску їх до участі у відкритому конкурсі. Документи, подані попередньо кваліфікованими особами із порушенням строків, Фондом не розглядаються.

Документи, що подаються попередньо кваліфікованими особами та приймаючими банками до Фонду відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою, прошиті, пронумеровані, завірені підписами та печатками таких осіб (за наявності) та не містити виправлень, неточностей. Документи, складені іноземною мовою, для подання до Фонду мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською мовою (при цьому пріоритет має текст, викладений українською мовою).

{Абзац одинадцятий пункту 3.5 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

Документи, що подаються до Фонду юридичною особою, підписуються керівником і засвідчуються відбитком печатки цієї юридичної особи (за наявності) або підписуються уповноваженою особою такої юридичної особи.

{Абзац дванадцятий пункту 3.5 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

Документи, що подаються до Фонду фізичною особою, підписуються самою фізичною особою або її представником. Подається довіреність на право підпису представником документів (оригінал або копія, засвідчена нотаріально).

{Абзац тринадцятий пункту 3.5 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

Документи, зазначені в цьому Положенні, стосовно іноземних юридичних осіб і фізичних осіб – нерезидентів, включених НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи, включеної НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються до Фонду за підписом уповноваженої особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Зазначені документи, складені іноземною мовою, мають супроводжуватися перекладом на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально).

3.6. Попередньо кваліфіковані особи, які виявили намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, подають до Фонду такі документи:

заяву про виявлення інтересу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у довільній формі);

картку попередньо кваліфікованої особи за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

інформацію про учасників інвестора або приймаючого банку, а також пов’язаних з інвестором або приймаючим банком осіб.

3.7. На підставі отриманих документів та інформації від НБУ Фонд не пізніше трьох робочих днів розглядає можливість участі попередньо кваліфікованої особи у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку. До участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку допускаються попередньо кваліфіковані особи, які подали пакет документів, що відповідає вимогам цього Положення, та учасники яких не є особами, пов’язаними з неплатоспроможним банком.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих попередньо кваліфікованими особами, Фонд має право направити запит електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку щодо надання додаткових пояснень та документів. Попередньо кваліфіковані особи зобов'язані надати відповідь електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Пояснення, подані електронними повідомленнями та іншими засобами зв’язку, мають бути підтверджені документами, що відповідають вимогам цього Положення. Додаткові пояснення та документи надаються попередньо кваліфікованими особами не пізніше останнього дня подання документів для допуску до участі у відкритому конкурсі.

3.8. Відповідальний структурний підрозділ Фонду опрацьовує документи, подані попередньо кваліфікованими особами, які виявили інтерес щодо виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку, та не пізніше трьох робочих днів після отримання документів та всіх необхідних пояснень від таких осіб виносить на затвердження виконавчою дирекцією Фонду питання щодо допуску попередньо кваліфікованих осіб до участі у відкритому конкурсі.

Попередньо кваліфіковані особи, які подали до Фонду документи, форма, зміст або перелік яких не відповідають вимогам цього Положення, або учасники яких є особами, пов’язаними з неплатоспроможним банком, не можуть бути допущені до участі у відкритому конкурсі щодо визначення переможця такого конкурсу.

3.9. Фонд зобов'язаний повідомити кожну попередньо кваліфіковану особу про результати її допуску або недопуску до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом надсилання повідомлення електронною поштою на зазначену у картці попередньо кваліфікованої особи адресу не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

3.10. Усі попередньо кваліфіковані особи, які були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, мають право рівного доступу до інформаційного приміщення та інформації на офіційній сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет протягом строку, установленого умовами відкритого конкурсу.

Доступ до інформаційного приміщення неплатоспроможного банку надається тільки банкам та попередньо кваліфікованим особам, що були допущені до участі у конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац другий пункту 3.10 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

3.11. Фонд приймає рішення про позбавлення допуску попередньо кваліфікованої особи до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у разі:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих такою особою;

виключення такої особи НБУ з переліку попередньо кваліфікованих осіб;

подання заяви попередньо кваліфікованою особою, яку було допущено до участі в відкритому конкурсі, про припинення участі у такому відкритому конкурсі.

3.12. Фонд може поновити допуск попередньо кваліфікованої особи до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку при отриманні даних, які свідчать про усунення причин, що послугували підставою для прийняття рішення щодо позбавлення допуску до участі у відкритому конкурсі.

3.13. Рішення про допуск до відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, позбавлення допуску до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає виконавча дирекція Фонду.

{Пункт 3.13 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

3.14. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд не здійснює пошук інвесторів та/або приймаючих банків, держава в особі Міністерства фінансів України або банку, в якому держава є власником частки понад 75 відсотків акцій (крім санаційного банку) (далі – державний банк), вважається належним інвестором та інвестором, що виконує вимоги Фонду, з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, відкритий конкурс не проводиться.

3.15. Проект плану врегулювання, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку, розробляється відповідним підрозділом Фонду та подається для затвердження виконавчій дирекції Фонду:

не пізніше тридцяти днів з дня запровадження тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку;

не пізніше трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації (у разі відповідності банку критеріям, встановленим пунктом 2.12 глави 2 розділу IV цього Положення);

у день отримання відповідного рішення Кабінету Міністрів України (у разі виведення банку з ринку за участю держави).

3.16. План врегулювання складається з п'яти розділів, які є його невід'ємною частиною:

аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності та фінансового стану неплатоспроможного банку на найближчу можливу дату, що передує даті подачі проекту плану врегулювання для затвердження виконавчою дирекцією Фонду;

порівняльний аналіз та обґрунтування витрат, пов'язаних зі здійсненням заходів щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку з точки зору обрання найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку;

спосіб, порядок та строки врегулювання відносин з учасниками, вкладниками та іншими кредиторами банку;

умови відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку;

умови та строки ліквідації банку (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку – продажу неплатоспроможного банку інвестору).

3.17. Фонд надає до НБУ у триденний строк після ухвалення відповідного рішення інформацію про затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання.

3.18. Фонд надсилає план врегулювання до НБУ не пізніше семи днів з дати його затвердження виконавчою дирекцією Фонду.

3.19. Фонд направляє НБУ пропозицію щодо прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку з урахуванням положень затвердженого плану врегулювання не пізніше граничного терміну завершення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.

3.20. Виконавча дирекція Фонду має право вносити зміни до плану врегулювання, не змінюючи при цьому обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.21. У разі неможливості виконання плану врегулювання (крім способу, визначеного пунктом першим частини другої статті 39 Закону), а також у разі виникнення додаткових обставин, про які не було відомо на дату затвердження плану врегулювання, Фонд може змінити обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішення про зміну обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку одночасно передбачає припинення виконання раніше затвердженого плану врегулювання.

3.22. Фонд надсилає зміни до плану врегулювання (у тому числі і у зв'язку зі зміною обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку) до НБУ не пізніше семи днів з дати їх затвердження.

{Глава 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

IV. Виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним для Фонду способом

1. Оцінка активів неплатоспроможного банку

1.1. При підготовці до проведення відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку та вартості 100 відсотків акцій банку за методикою, затвердженою рішенням виконавчої дирекції Фонду (крім виведення неплатоспроможного банку за участю держави), або шляхом залучення суб’єкта оціночної діяльності.

Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов'язковим, визначається нормативно-правовими актами Фонду.

1.2. При підготовці до проведення відкритого конкурсу щодо продажу перехідного банку, створеного відповідно до пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, Фонд визначає початкову ціну продажу перехідного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, або відповідно до ціни 100 відсотків акцій такого банку, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки залученим Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування відповідних повноважень) суб’єктом оціночної діяльності.

Початкова ціна продажу перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, визначається умовами відкритого конкурсу та є рівною статутному капіталу, визначеному відповідно до пункту 1 частини сімнадцятої статті 42 Закону, збільшеному на суму інших витрат, понесених Фондом на його створення.

Початкова ціна продажу 100 відсотків акцій неплатоспроможного банку встановлюється виконавчою дирекцією Фонду на підставі пропозиції відповідного структурного підрозділу Фонду, розрахованої відповідно до затвердженої Фондом методики або визначеної суб’єктом оціночної діяльності.

Початкова ціна продажу банку – це мінімальна ціна за 100 відсотків акцій такого банку, нижче якої конкурсні пропозиції не допускаються до участі у відкритому конкурсі. Початкова ціна продажу 100 відсотків акцій банку є невід’ємною частиною умов відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов'язковість проведення незалежної оцінки ціни 100 відсотків акцій неплатоспроможного або перехідного банку суб'єктами оціночної діяльності.

1.3. Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) у разі проведення незалежної оцінки активів неплатоспроможного банку або вартості 100 відсотків акцій неплатоспроможного (перехідного) банку за рахунок коштів такого банку залучає суб'єкта(ів) оціночної діяльності, визначеного(их) Фондом для такого банку у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Фонду.

1.4. Норми цієї глави не поширюються на випадки виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

{Глава 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

2. Порядок проведення відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку

2.1. Фонд проводить конкурс щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку серед попередньо кваліфікованих НБУ осіб – інвесторів та приймаючих банків, які включені до переліку попередньо кваліфікованих осіб, подали Фонду відповідний пакет документів для допуску до участі у відкритому конкурсі та були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.2. Виконавча дирекція Фонду встановлює розмір гарантійного внеску для участі у відкритому конкурсі попередньо кваліфікованих осіб. Розмір гарантійного внеску встановлюється для кожного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з урахуванням розміру зобов’язань неплатоспроможного банку, які гарантуються Фондом, визначеного на дату запровадження тимчасової адміністрації.

У разі виявлення попередньо кваліфікованою особою наміру у виведенні неплатоспроможного банку з ринку більш ніж одним способом остання сплачує гарантійний внесок у розмірі, що є найбільшим з обраних нею способів.

2.3. Фонд організовує проведення відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку поетапно шляхом проведення таких дій:

затвердження виконавчою дирекцією Фонду та оприлюднення умов відкритого конкурсу, а також запрошення попередньо кваліфікованих осіб до участі у відкритому конкурсі;

створення спеціальної сторінки Фонду та/або неплатоспроможного банку у мережі Інтернет за умови прийняття рішення про її створення;

приймання документів від попередньо кваліфікованих осіб, допуск таких осіб до участі у відкритому конкурсі, організація допуску до інформації щодо неплатоспроможного банку в інформаційному приміщенні та на спеціалізованій сторінці Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (у разі прийняття рішення про її створення);

приймання конкурсних пропозицій від допущених до участі у відкритому конкурсі осіб та сплати ними гарантійних внесків для участі у відкритому конкурсі;

аналізу отриманих конкурсних пропозицій, розрахунку та порівняння витрат Фонду за всіма способами з урахуванням конкурсних пропозицій, поданих учасниками відкритого конкурсу, а також за способом, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 39 Закону (у разі наявності передумов для створення перехідного банку відповідно до цього Положення, пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, а також можливості дотримання особливостей його створення, визначених частиною вісімнадцятою статті 42 Закону), відповідним підрозділом Фонду;

повідомлення НБУ про учасників відкритого конкурсу, умови конкурсу, очікувані витрати інвесторів відповідно до наданих ними конкурсних пропозицій (у тому числі про запропоновану ціну придбання банку та розрахунковий рівень витрат на приведення показників діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства);

розгляду повідомлення НБУ про підтвердження наявності в учасників відкритого конкурсу власних коштів у сумі, що перевищує очікувані витрати інвестора, бездоганності ділової репутації та відсутності пов’язаності з неплатоспроможним або перехідним банком (для інвесторів, які подали конкурсну пропозицію, що передбачає набуття ними істотної участі у неплатоспроможному або перехідному банку) та/або висновків щодо фінансового стану приймаючих банків і їх спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами (для банків, які подали конкурсну пропозицію, що передбачає відчуження на їх користь всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку);

розгляду конкурсних пропозицій учасників відкритого конкурсу, щодо яких отримано позитивні висновки НБУ, виконавчою дирекцією Фонду та визначення виконавчою дирекцією Фонду переможця відкритого конкурсу з урахуванням наявних конкурсних пропозицій, отриманих Фондом в рамках конкурсу, що проводиться згідно з главою 5 цього розділу (переможцем відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із способів, визначених пунктами 4, 5 частини другої статті 39 Закону, може бути об'єднання інвесторів);

інформування учасників конкурсу про результати відкритого конкурсу.

Подання однієї конкурсної пропозиції щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку не є підставою для визнання конкурсу таким, що не відбувся.

У разі отримання лише однієї конкурсної пропозиції, яка відповідно до розрахунку не відповідає найменшим витратам Фонду або умовам конкурсу, від учасника конкурсу, щодо якого отримано позитивний висновок НБУ, Фонд має право запропонувати такому учаснику внести відповідні зміни до поданої конкурсної пропозиції та встановити строки для подачі виправленої конкурсної пропозиції. Учасник відкритого конкурсу, який отримав пропозицію Фонду щодо внесення змін до поданої конкурсної пропозиції, має право внести зміни до своєї конкурсної пропозиції і подати виправлену конкурсну пропозицію у встановлені Фондом строки.

Якщо жодна з попередньо кваліфікованих осіб, щодо якої було прийнято рішення про допуск до участі у відкритому конкурсі, не подала конкурсної пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу та цьому Положенню, та/або не сплатила гарантійного внеску, виконавча дирекція Фонду приймає рішення про те, що відкритий конкурс щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку не відбувся, найменш витратним способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб, та затверджує план врегулювання, що передбачає цей спосіб.

У разі затвердження плану врегулювання шляхом ліквідації банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб Фонд звертається до НБУ з пропозицією про ліквідацію неплатоспроможного банку з урахуванням строків здійснення тимчасової адміністрації.

2.4. У строк, визначений в умовах відкритого конкурсу, Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує рівний доступ попередньо кваліфікованим особам, допущеним до участі у відкритому конкурсі з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку, до інформаційного приміщення та спеціалізованої сторінки Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (у разі наявності) з метою ознайомлення із наданою інформацією та підготовки ними конкурсних пропозицій.

Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує допущеним попередньо кваліфікованим особам та відповідним підрозділам Фонду рівний доступ до спеціалізованої сторінки неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності). Така сторінка має бути захищена від несанкціонованого доступу.

Наявна у банку інформація щодо активів та пасивів неплатоспроможного банку розміщується на спеціалізованій сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності) Фондом або уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до форм, затверджених виконавчою дирекцією Фонду. Інформація на спеціалізованій сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет розміщується без можливості ідентифікації клієнтів та контрагентів банку.

Інформація, якою володіє банк і яка не розміщена на спеціалізованій сторінці Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності), у тому числі документи та ідентифікаційні дані клієнтів та контрагентів, надаються для ознайомлення в інформаційному приміщенні банку.

2.5. Попередньо кваліфіковані особи, які за рішенням виконавчої дирекції Фонду були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у строки, визначені в умовах відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, подають до Фонду:

конкурсні пропозиції (додаток 2), що використовуються для розрахунку найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку;

план заходів із приведення діяльності неплатоспроможного або перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону);

зобов’язання щодо приведення діяльності неплатоспроможного або перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України відповідно до поданого плану заходів (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

зобов’язання щодо купівлі 100 відсотків акцій неплатоспроможного або перехідного банку (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

зобов’язання із прийняття активів та зобов’язань неплатоспроможного банку відповідно до поданої конкурсної пропозиції (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 3 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

заявку на отримання фінансової підтримки із зазначенням розміру, способу та умов надання її Фондом (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 2, 3 або 4 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем конкурсу;

{Абзац сьомий пункту 2.5 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

інші документи, передбачені умовами конкурсу.

Попередньо кваліфікована особа, що за рішенням виконавчої дирекції була допущена до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, може подавати конкурсні пропозиції виключно на ті способи, на які вона була попередньо кваліфікована НБУ. Конкурсні пропозиції, подані на способи, на які особа не була попередньо кваліфікована НБУ, Фондом не розглядаються.

{Абзац дев'ятий пункту 2.5 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

Попередньо кваліфікована особа, що за рішенням виконавчої дирекції була допущена до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, подає окремі конкурсні пропозиції (та копії інших документів, передбачених цим пунктом) на кожний зі способів, визначених Фондом в оголошенні про початок відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, в якому вона виявила намір взяти участь.

Конкурсні пропозиції та інші документи, що подаються попередньо кваліфікованими особами, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, мають відповідати вимогам до документів, визначеним пунктом 3.5 глави 3 розділу III цього Положення.

2.6. У відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку стосовно вибору переможця відкритого конкурсу беруть участь попередньо кваліфіковані особи, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, які подали свої конкурсні пропозиції, що відповідають вимогам цього Положення, умовам конкурсу, перерахували на рахунок Фонду в НБУ гарантійний внесок у розмірі, визначеному виконавчою дирекцією Фонду, та щодо яких Фонд отримав підтвердження НБУ щодо наявності власних коштів, бездоганності ділової репутації та відсутності пов’язаності з неплатоспроможним чи перехідним банком або позитивний висновок НБУ про фінансовий стан приймаючого банку.

{Абзац перший пункту 2.6 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

У призначенні платежу платіжного документа про сплату гарантійного внеску допущений інвестор має зазначити таке: "Гарантійний внесок до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для участі у відкритому конкурсі з виведення банку (найменування банку) з ринку".

2.7. Фонд повертає учаснику відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, якого визнано переможцем відкритого конкурсу, гарантійний внесок або його залишок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку).

Фонд повертає учасникам відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, не визнаним переможцями відкритого конкурсу, гарантійні внески протягом трьох робочих днів з дня визначення Фондом переможця відкритого конкурсу.

Фонд також повертає учаснику відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку гарантійний внесок у разі неотримання Фондом позитивного висновку НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та його спроможності виконати зобов'язання перед вкладниками і кредиторами або неотримання таким учасником погодження НБУ набуття істотної участі в банку протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення від НБУ.

У разі неукладення учасником відкритого конкурсу, якого визнано переможцем, з його вини у строки, визначені умовами відкритого конкурсу, договору переведення боргу та/або договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку або невиконання ним умов укладеного договору гарантійний внесок не повертається такому учаснику відкритого конкурсу, і він втрачає статус переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Фонд за рішенням виконавчої дирекції Фонду повертає гарантійний внесок переможцю відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, який відмовився від укладання відповідних договорів через суттєві зміни вартості активів та/або зобов'язань неплатоспроможного банку, які відбулися після подання конкурсної пропозиції та сплати гарантійного внеску, або через інші фактори, що впливають на можливість переможця відкритого конкурсу виконати заявлені зобов'язання з виведення неплатоспроможного банку з ринку. При цьому такий учасник втрачає статус переможця відкритого конкурсу.

Перерахування коштів здійснюється на рахунок попередньо кваліфікованої особи на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та розпорядження директора-розпорядника Фонду про перерахування коштів.

{Абзац шостий пункту 2.7 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

2.8. При визначенні найкращої конкурсної пропозиції виконавча дирекція Фонду виходить з принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з урахуванням особливостей, встановлених Законом та цим Положенням.

2.9. Попередньо кваліфіковані особи, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, які подали конкурсні пропозиції, отримали позитивний висновок НБУ, але не були оголошені переможцями відкритого конкурсу, у разі втрати переможцем відкритого конкурсу статусу переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку за рішенням виконавчої дирекції Фонду можуть бути оголошені переможцями без проведення повторного відкритого конкурсу та у разі, якщо конкурсною пропозицією запропоновано найвищу ціну та сплачено повторно гарантійний внесок у розмірі, визначеному умовами конкурсу, у встановлений Фондом строк.

2.10. Фонд не пізніше наступного дня після прийняття рішення про оголошення переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку повідомляє усіх учасників відкритого конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них письмово або на електронну адресу, зазначену в картці попередньо кваліфікованої особи.

Не пізніше п'яти робочих днів після укладення з переможцем відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку договору Фонд розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет інформацію про переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.11. У разі зміни виконавчою дирекцією Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, на спосіб, передбачений пунктом 2 частини другої статті 39 Закону, для реалізації зміненого способу відкритий конкурс не проводиться.

2.12. Фонд приймає рішення про затвердження плану врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1  частини другої статті 39 Закону, протягом трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку у разі відповідності банку хоча б одному з критеріїв, які свідчать про неможливість проведення відкритого конкурсу або запровадження плану врегулювання, що передбачає способи згідно з пунктами 2–5 частини другої статті 39 Закону:

{Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

розмір зобов’язань банку перед пов’язаними особами перевищує 90 відсотків загальної суми зобов’язань банку;

не менше 90 відсотків активів банку розміщені на тимчасово окупованій території та/або у зоні проведення антитерористичної операції;

неможливо встановити контроль Фонду над банком та його активами відповідно до Закону протягом трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації через судові рішення або інші обставини, які не залежать від Фонду;

неможливо визначити місцезнаходження сервера банку або відомо, що він знаходиться на тимчасово окупованій території та/або у зоні проведення антитерористичної операції.

{Глава 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3. Виконання плану врегулювання

3.1. Забезпечення реалізації плану врегулювання покладається на Фонд або уповноважену особу Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень, що здійснює:

{Абзац перший пункту 3.1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також директора перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;

{Абзац другий пункту 3.1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також органи управління (загальні збори і правління) та контролю (ревізійна комісія та внутрішній аудит) перехідного банку, створеного відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;

{Пункт 3.1 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 153 від 23.12.2014}вгору