Документ z1579-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2014  № 1273/602


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 грудня 2014 р.
за № 1579/26356

Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування в разі їх виникнення між ДСНС України і Державіаслужбою України

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Указу Президента України від 15 травня 2013 року № 265 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 березня 2013 року “Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, постанов Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 738 “Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій” та від 09 січня 2014 року № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, з метою реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення системи інформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної авіаційної служби України про авіаційні події, інциденти з повітряними суднами в авіаційному районі пошуку і рятування України, на аеродромах (в аеропортах) цивільної авіації та в районах їх відповідальності за пошук і рятування, інші надзвичайні ситуації (небезпечні події), не пов’язані з авіаційною подією, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обміну інформацією у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування в разі їх виникнення між ДСНС України і Державіаслужбою України, що додається.

2. Державній службі України з надзвичайних ситуацій спільно з Державною авіаційною службою України забезпечити обмін інформацією між оперативно-черговою службою Головного авіаційного координаційного центру пошуку і рятування ДСНС України, Координаційним центром пошуку і рятування цивільної авіації та Центральною диспетчерською службою Державіаслужби України відповідно до вимог цього наказу.

3. Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДСНС України та першого заступника Голови Державіаслужби України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

Міністр
інфраструктури України


М.Ю. Бурбак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної
авіаційної служби України
С. Бочковський


Д.Ю. Антонюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства
інфраструктури України
25.11.2014  № 1273/602


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 грудня 2014 р.
за № 1579/26356

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обміну інформацією у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування в разі їх виникнення між ДСНС України і Державіаслужбою України

І. Загальні положення

1. Обмін інформацією між ДСНС України і Державіаслужбою України у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування в разі їх виникнення (далі - обмін інформацією) організовується між черговою зміною оперативно-чергової служби Головного авіаційного координаційного центру пошуку і рятування ДСНС України (далі - ГАКЦПР) і диспетчерами Координаційного центру пошуку і рятування цивільної авіації (далі - КЦПРЦА) та Центральної диспетчерської служби Державіаслужби України (далі - ЦДС).

2. Обмін інформацією здійснюється з метою організації своєчасного реагування на авіаційні події, інциденти з повітряними суднами в авіаційному районі пошуку і рятування України, в аеропортах цивільної авіації та в районах їх відповідальності за пошук і рятування, інші надзвичайні ситуації (небезпечні події), не пов’язані з авіаційною подією.

3. Обмін інформацією проводиться:

щодня шляхом:

1) надання до 14.00 інформації про призначені на чергування авіаційні пошуково-рятувальні сили і засоби цивільної авіації, їх склад та ступені готовності на наступну добу від КЦПРЦА до ГАКЦПР;

2) надання до 17.00 зведеного плану чергування авіаційних пошуково-рятувальних сил і засобів на наступну добу від ГАКЦПР до КЦПРЦА;

3) оперативного взаємооповіщення та подальшого періодичного оперативного інформування про ліквідацію наслідків у разі виникнення авіаційної події, інциденту з повітряними суднами в авіаційному районі пошуку і рятування України, в аеропортах цивільної авіації та в районах їх відповідальності за пошук і рятування та загрози виникнення або виникнення інших надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), не пов’язаних з авіаційною подією.

ІІ. Оперативне оповіщення

1. Диспетчер КЦПРЦА негайно інформує оперативно-чергову службу ГАКЦПР у разі отримання інформації про авіаційну подію, загрозу виникнення авіаційної події з повітряним судном цивільної авіації, інцидент з повітряним судном цивільної авіації.

Після офіційного отримання інформації від експлуатанта повітряного судна (експлуатанта аеропорту, експлуатанта аеродрому) (далі - експлуатант) про авіаційну подію, загрозу виникнення авіаційної події з повітряним судном цивільної авіації, інцидент з повітряним судном цивільної авіації протягом 30 хвилин надана інформація передається письмово на адресу оперативно-чергової служби ГАКЦПР.

КЦПРЦА інформує ГАКЦПР про розвиток авіаційної події, загрозу виникнення авіаційної події з повітряним судном цивільної авіації, інцидент з повітряним судном цивільної авіації у міру надходження відповідної інформації.

2. Диспетчер ЦДС негайно інформує оперативно-чергову службу ГАКЦПР про надзвичайну ситуацію (небезпечну подію), не пов’язану з авіаційною подією.

Після офіційного отримання такої інформації від експлуатанта протягом 30 хвилин надана інформація передається письмово на адресу оперативно-чергової служби ГАКЦПР.

ЦДС інформує ГАКЦПР про розвиток надзвичайної ситуації (небезпечної події), не пов’язаної з авіаційною подією, у міру надходження відповідної інформації.

3. ГАКЦПР негайно повідомляє КЦПРЦА у разі отримання інформації про авіаційну подію, загрозу виникнення авіаційної події з повітряним судном цивільної авіації або в разі необхідності залучення КЦПРЦА та пошуково-рятувальних сил і засобів, що знаходяться у сфері управління Державіаслужби України.

Протягом 30 хвилин надана інформація передається письмово на адресу КЦПРЦА.

4. КЦПРЦА інформує ГАКЦПР щодо проведення робіт з пошуку і рятування в аеропорті цивільної авіації (у районі відповідальності аеропорту за пошук і рятування), про залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації пошуково-рятувальні сили і засоби цивільної авіації.

5. У разі розгортання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі - Штаб) або Міжвідомчого оперативного штабу (далі - МОШ) залежно від їх рівня періодичність та форми оперативного інформування про хід гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначають керівники Штабу або МОШ.

ІІІ. Інші заходи з обміну інформацією

У разі прийняття рішення щодо розгортання Штабу КЦПРЦА та ЦДС оповіщають представників Державіаслужби України, які входять до складу цього органу управління.

ІV. Обмін оперативною інформацією

Передача оперативної інформації між оперативно-черговою службою ДСНС України та КЦПРЦА і ЦДС здійснюється за такими номерами телефонів і адресами електронної пошти:

Оперативно-чергова служба ДСНС України:

телефони: (044) 247-30-50, 59-01 (АТС-10);

факс: (044) 247-32-11;

електронна пошта: oper@mns.gov.ua.

Оперативно-чергова служба ГАКЦПР:

телефон: (044) 247-32-62;

факс: (044) 247-32-63;

електронна пошта: аvia_duty@mns.gov.ua.

КЦПРЦА:

телефон: (044) 351-53-97;

факс: (044) 351-53-09;

електронна пошта: rcc@avia.gov.ua.

ЦДС Державіаслужби України:

телефони: (044) 351-55-51, (044) 351-55-92;

факс: (044) 351-56-88;

електронна пошта: сds@avia.gov.ua.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх
справ України
Д.В. Горбась

Директор
Департаменту безпеки
Міністерства інфраструктури
України
М.М. Горбахавгору