Документ z1578-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.10.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2012  № 1352/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2012 р.
за № 1578/21890

Про затвердження Переліку посад службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом Державної кримінально-виконавчої служби України, та умови зарахування їм часу перебування на цих посадах для визначення стажу служби

Відповідно до пункту «і» частини першої статті 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік посад службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Установити, що особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України до вислуги років зараховується один місяць роботи за один місяць служби в календарному обчисленні з дня призначення на відповідну посаду на таких умовах:

за час перебування на посадах службовців у виправно-трудових установах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, інспекціях виправних робіт, підрозділах кримінально-виконавчої інспекції - особам, які перебували на службі на день набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1993 року № 747 «Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393» (далі - постанова);

за час перебування на посадах службовців в органах виконання покарань, Головному управлінні виконання покарань МВС України, управліннях (відділах, відділеннях) виконання покарань управлінь МВС України в областях - особам, які перебували на службі на день набрання чинності Законом України від 04 квітня 2006 року № 3591-IV «Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців» (далі - Закон).

3. Вислуга років, яка була обчислена для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби до набрання чинності Законом та постановою, перегляду не підлягає.

4. Спірні питання щодо зарахування до стажу служби часу перебування на посадах службовців, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби України, вирішуються в порядку, встановленому законодавством.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 12 грудня 2006 року № 243 «Про затвердження Переліку посад службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом Державної кримінально-виконавчої служби України, та умови зарахування їм часу перебування на цих посадах для визначення стажу служби» (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2007 року за № 440/13707.

6. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної пенітенціарної служби України Лісіцкова О.В.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.В. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної
пенітенціарної служби УкраїниВ.Ю. Захарченко


О.В. Лісіцков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.09.2012  № 1352/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2012 р.
за № 1578/21890

ПЕРЕЛІК
посад службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом Державної кримінально-виконавчої служби України

1. Виправно-трудові установи, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, лікувально-трудові профілакторії, інспекції виправних робіт, підрозділи кримінально-виконавчої інспекції:

а) начальники: відділу (частини), лабораторії, цеху (дільниці);

б) заступники: головного бухгалтера, начальника відділу;

в) головний спеціаліст;

г) старші: майстер, контрольний майстер, інженер, інспектор;

ґ) майстер, контрольний майстер, інженер, інспектор;

д) завідуючий їдальнею;

е) водій-співробітник.

2. Органи виконання покарань, Головне управління виконання покарань МВС України (Головне управління виправно-трудових установ МВС УРСР, Головне управління виправних справ МВС УРСР), управління (відділи, відділення) виконання покарань УМВС України в областях (управління, відділи, відділення виправно-трудових установ УВС облвиконкомів, управління, відділи, відділення виправних справ УВС облвиконкомів):

а) старші: інженер-економіст, економіст, юрисконсульт, агроном, зоотехнік;

б) інженер, інженер-економіст, економіст, юрисконсульт;

в) старший інспектор, інспектор, інспектор з обліку.

3. Підрозділи при Головному управлінні виконання покарань МВС України (Головному управлінні виправно-трудових установ МВС УРСР, Головному управлінні виправних справ МВС УРСР):

а) начальник підрозділу або відділу в його складі, їх заступники;

б) старші: інженер-економіст, економіст;

в) інженер, інженер-економіст, економіст.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції УкраїниО.В. Зеркальвгору