Документ z1577-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.12.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.12.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2014  № 2070/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 грудня 2014 р.
за № 1577/26354

Про внесення зміни до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 02 липня 2014 року № 228, та з метою належної реалізації прав та інтересів фізичних осіб у сфері державної реєстрації актів цивільного стану з питань внесення змін до актових записів цивільного стану НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до пункту 2.1 розділу ІІ Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793 (із змінами), доповнивши його після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

«Заява про внесення змін до актового запису про смерть невпізнаної особи може бути подана також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису про смерть.».

У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України  від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної служби УкраїниА.О. Янчуквгору