Про затвердження Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 25.11.20041042
Документ z1577-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0972-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2004 N 1042
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2004 р.
за N 1577/10176

Про затвердження Положення про огляд
підприємств, організацій та установ,
що проводять підготовку моряків
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 875 ( z0839-09 ) від 19.08.2009
Наказами Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 579 ( z1842-12 ) від 01.10.2012
N 284 ( z0826-13 ) від 07.05.2013
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016
N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

На виконання вимог Правил I/6 та I/8 Міжнародної конвенції
про підготовку і дипломування моряків та несення вахти ( 995_053 )
1978 року, з поправками, постанов Кабінету Міністрів України від
31.01.2001 N 83 ( 83-2001-п ) "Про вдосконалення державного
нагляду за станом підготовки та дипломування моряків", від
29.08.2003 N 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх
послуг" та відповідно до пунктів 4.2 та 4.15 Положення про
Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків,
затвердженого наказом Міністерства транспорту України від
17.10.2001 N 693 ( z0928-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.11.2001 за N 928/6119 (зі змінами),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про огляд підприємств, організацій та
установ, що проводять підготовку моряків (далі - Положення), що
додається.
2. Департаменту нормативно-правового забезпечення
(Ониськів М.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків
(Тихонов І.В.) довести це Положення до відома заінтересованих
підприємств, організацій та установ.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Касапчука В.А.
Міністр Г.Кірпа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
25.11.2004 N 1042
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2004 р.
за N 1577/10176

ПОЛОЖЕННЯ
про огляд підприємств, організацій та установ,
що проводять підготовку моряків
{ У тексті Положення слова "Міністерство освіти і науки України"
у всіх відмінках замінено словами "Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту України" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 487
( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
{ У тексті Положення слово "Інспекція" у всіх відмінках замінено
словом "Укртрансбезпека" у відповідному відмінку згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 278 ( z1234-16 )
від 16.08.2016 }
{ У тексті Положення слово "Укртрансбезпека" у всіх відмінках
замінено словами "Морська адміністрація" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 354
( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
1. Загальні положення
{ Пункт 1.1 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 579 ( z1842-12 ) від 01.10.2012 }
1.1. Це Положення встановлює вимоги до порядку проведення
огляду підприємств, організацій та установ, що проводять
підготовку моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому
числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами
України, та навчально-тренажерних закладів, що проводять
підготовку судноводіїв малих/маломірних суден (далі - НТЗ),
формування та затвердження переліку НТЗ. { Пункт 1.1 глави 1 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури
N 579 ( z1842-12 ) від 01.10.2012, N 284 ( z0826-13 ) від
07.05.2013 }
1.2. Огляд НТЗ здійснюється Державною службою морського та
річкового транспорту України, на підставі заявок НТЗ. { Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від
19.08.2009; в редакції Наказів Міністерства інфраструктури N 579
( z1842-12 ) від 01.10.2012, N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
1.3. Діяльність НТЗ здійснюється відповідно до законодавства,
результати огляду не впливають на провадження ним діяльності як
суб'єкта господарювання. { Главу 1 доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від 19.08.2009; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 579 ( z1842-12 ) від 01.10.2012 }
1.4. Огляду та внесенню до переліку НТЗ підлягають лише такі
НТЗ, які зареєстровані як суб'єкти господарювання в Україні і
мають систему управління якістю у сфері підготовки моряків
відповідно до розділу А-I/8 додатка до Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
( 995_053 ) (далі - Конвенція ПДНВ) та у сфері підготовки членів
екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють
плавання внутрішніми водними шляхами України, та судноводіїв
малих/маломірних суден відповідно до національних вимог,
сертифіковану органом із сертифікації, призначеним відповідно до
чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації
систем управління якістю. Для НТЗ, що вперше заявляються до огляду, встановлюється
перехідний період строком до 1 року для розробки, впровадження та
сертифікації системи управління якістю. Для видачі протоколу про
відповідність (додаток 1) при позитивних результатах огляду НТЗ
надає узгоджений з відповідним органом сертифікації план-графік
розробки та впровадження системи управління якістю, який
складається в довільній формі (далі - План-графік). { Пункт 1.4
глави 1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 284 ( z0826-13 ) від 07.05.2013 } { Главу 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 579 ( z1842-12 ) від 01.10.2012; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 284
( z0826-13 ) від 07.05.2013 }
2. Мета огляду
Огляд НТЗ здійснюється з метою: здійснення оцінки відповідності рівня підготовки моряків
у НТЗ вимогам Конвенції ПДНВ ( 995_053 ), резолюцій та інших
документів Міжнародної морської організації, національним вимогам,
а також вимогам оцінки відповідності рівня підготовки членів
екіпажів суден, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами
України, та судноводіїв малих/маломірних суден; { Абзац другий
глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 284 ( z0826-13 ) від 07.05.2013 } надання заінтересованим органам державної влади,
підприємствам, установам та організаціям інформації про НТЗ,
підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ ( 995_053 ) та
національним вимогам, із зазначенням напрямів підготовки; надання НТЗ рекомендацій стосовно вдосконалення підготовки
моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що
здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та
судноводіїв малих/маломірних суден та інформування НТЗ про зміни,
що були внесені до законодавства з питань підготовки моряків,
членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що
здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та
судноводіїв малих/маломірних суден. { Абзац четвертий глави 2 в
редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 284 ( z0826-13 ) від
07.05.2013 } { Глава 2 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 875 ( z0839-09 ) від 19.08.2009 }
3. Порядок огляду навчально-тренажерних закладів
3.1. Підставою для проведення огляду є заявка НТЗ до
Морської адміністрації із зазначенням напрямків підготовки, з яких
НТЗ планує розпочати свою діяльність або дію яких планує
продовжити чи поновити.
3.2. До заявки додаються копії: сертифіката відповідності системи управління якістю або
свідоцтва про визнання відповідності системи управління якістю.
Для НТЗ, які вперше проходять огляд, надати узгоджений з
відповідним органом сертифікації План-графік; { Абзац другий
пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 284 ( z0826-13 ) від 07.05.2013 } погоджених Морською адміністрацією навчальних програм курсів
підготовки за окремими напрямами спеціальної або спеціалізованої
підготовки. Назва курсу підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ
( 995_053 ), мати посилання на відповідну структурну одиницю
Конвенції ПДНВ та Кодексу з підготовки, дипломування та несення
вахти (далі - Кодекс ПДНВ), законодавство України, відповідні
типові курси Міжнародної морської організації (крім підготовки
членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що
здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України). Програма
підготовки повинна містити опис галузі застосування і цілей курсу,
вступних вимог до кандидатів, навчального плану курсу з повною
структурою курсу та методикою проведення підготовки, тренажерів
(засобів для здійснення підготовки, зазначених у наведених вище
навчальних програмах), матеріально-технічної бази та обладнання,
заходів практичної демонстрації (зокрема підготовка в басейні);
{ Абзац третій пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 284 ( z0826-13 ) від
07.05.2013 } документів, що підтверджують право власності НТЗ на
тренажери; { Абзац четвертий пункту 3.2 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 284
( z0826-13 ) від 07.05.2013 } документів про відповідність тренажерів встановленим
технічним вимогам; списку викладачів та інструкторів НТЗ, які проводять
відповідну підготовку, та копії документів, що засвідчують їх
кваліфікацію; установчих документів, що регламентують діяльність НТЗ, його
філій; { Пункт 3.2 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 284 ( z0826-13 ) від
07.05.2013 } ліцензії на надання освітніх послуг, виданої Міністерством
освіти і науки; { Пункт 3.2 глави 3 доповнено новим абзацом згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 284 ( z0826-13 ) від
07.05.2013 } документів, що підтверджують право власності або право
користування приміщеннями, що використовуються при підготовці.
{ Пункт 3.2 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 284 ( z0826-13 ) від 07.05.2013 } { Пункт 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 579 ( z1842-12 ) від 01.10.2012 }
3.3. Морська адміністрація розглядає подану заявку та надані
документи протягом 10 робочих днів після їх надходження. При
подачі документів, що зазначені в пункті 3.2, у повному обсязі НТЗ
включається до плану оглядів. Морська адміністрація інформує НТЗ
про строк проведення огляду та формує комісію з фактичного огляду
НТЗ. { Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від
19.08.2009 }
3.4. При поданні заявником документів не в повному обсязі чи
неналежно оформлених або документів з недостовірною інформацією,
або в разі виявлення інших невідповідностей Морська адміністрація
інформує НТЗ про виявлені невідповідності та необхідність їх
усунення для проведення огляду та повертає надіслані НТЗ
документи. { Абзац перший пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 284 ( z0826-13 )
від 07.05.2013 } Після усунення недоліків НТЗ звертається до Морської
адміністрації з метою проведення огляду в порядку, встановленому
главою 3 цього Положення. { Пункт 3.4 глави 3 доповнено абзацом
другим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 284
( z0826-13 ) від 07.05.2013 }
3.5. До складу комісії з огляду НТЗ (далі - комісія) входять
працівники Морської адміністрації. При необхідності, за згодою,
для участі в роботі комісії залучаються фахівці, які мають досвід
роботи з напрямками підготовки, що підлягають огляду, інші
експерти. { Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 579 ( z1842-12 ) від 01.10.2012 }
3.6. У визначений Морською адміністрацією термін комісія
проводить фактичний огляд НТЗ. Організаційні та інші процедури
щодо проведення огляду НТЗ визначаються Морською адміністрацією.
3.7. Фактичний огляд проводиться шляхом перевірки стану
матеріально-технічного, кадрового, документального, інформаційного
та навчально-методичного забезпечення НТЗ на відповідність
встановленим чинним законодавством вимогам до відповідних напрямів
підготовки, спостереження за умовами проведення підготовки моряків
та членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що
здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України,
судноводіїв малих/маломірних суден. НТЗ забезпечує документальне
підтвердження достовірності наданої інформації. { Абзац перший
пункту 3.7 глави 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 284 ( z0826-13 ) від 07.05.2013 } Комісія має провести фактичний огляд НТЗ у термін не більше
ніж 5 робочих днів з дня початку її роботи в НТЗ. { Абзац другий
пункту 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від
19.08.2009 }
3.8. За результатами роботи комісії складається акт огляду
НТЗ у двох примірниках, який підписується усіма членами комісії.
До акта огляду додаються доповідні записки членів комісії, у яких
наводиться фактичний стан підготовки за окремими напрямками. Один
примірник акта надається керівникові НТЗ, а другий - залишається в
Морській адміністрації.
3.9. При потребі здійснюється перевірка або експертиза
документів, ліцензій, будь-яких технічних параметрів тощо. При
цьому в разі необхідності Морська адміністрація може залучати за
згодою відповідних фахівців або експертів.
3.10. На підставі акта огляду НТЗ, після опрацювання
отриманих під час огляду документів, у разі необхідності,
консультацій або висновків експертів Морська адміністрація
проводить аналіз результатів огляду НТЗ. На підставі аналізу в
термін до 10 робочих днів після закінчення фактичного огляду
Морською адміністрацією приймається рішення стосовно видачі НТЗ
Протоколу про відповідність підготовки вимогам Конвенції ПДНВ
( 995_053 ) та національним вимогам. { Пункт 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від
19.08.2009 }
3.11. У разі відсутності в діяльності НТЗ недоліків або за
наявності зауважень, що не впливають на якість підготовки моряків
та членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що
здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, видається
Протокол про відповідність (додаток 1) (далі - протокол) строком
на два роки. Такі зауваження мають бути усунені протягом трьох
місяців з дати проведення фактичного огляду, про що НТЗ інформує
Морську адміністрацію. { Абзац перший пункту 3.11 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 284 ( z0826-13 ) від 07.05.2013 } У разі наявності у НТЗ ліцензії на надання освітніх послуг,
виданих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,
строк дії протоколу щодо проведення підготовки за напрямами,
зазначеними в ліцензії, не може перевищувати строку дії такої
ліцензії. До протоколу додається перелік напрямів підготовки
(додаток 2), який є його невід'ємною частиною. У разі закінчення терміну дії Протоколу НТЗ забороняється
проведення підготовки з напрямів, визначених у Протоколі. { Пункт
3.11 глави 3 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 284 ( z0826-13 ) від 07.05.2013 } { Пункт 3.11 глави 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від 19.08.2009 }
3.12. У разі виявлення при огляді НТЗ недоліків, за яких
неможливе виконання вимог Конвенції ПДНВ або національних вимог з
окремих напрямів підготовки, ці напрями підготовки не включаються
до переліку або протокол не видається. При цьому повторний огляд НТЗ здійснюється не раніше ніж
через три місяці з дати проведення огляду, під час якого були
виявлені недоліки. { Пункт 3.12 глави 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від 19.08.2009 }
3.13. Протокол є нечинним у разі: закінчення терміну дії протоколу; скасування державної реєстрації НТЗ; подання НТЗ до Морської адміністрації заяви про відмову в
здійсненні у подальшому підготовки моряків за напрямами,
зазначеними в протоколі; анулювання ліцензії на надання освітніх послуг, виданої
Міністерством освіти і науки України, за напрямами, зазначеними в
переліку напрямів підготовки; { Абзац п'ятий пункту 3.13 глави 3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 284 ( z0826-13 ) від 07.05.2013 } неусунення зауважень та недоліків протягом трьох місяців з
дати проведення позапланового огляду, наявність яких впливає на
якість підготовки. { Пункт 3.13 глави 3 доповнено абзацом шостим
згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 284 ( z0826-13 )
від 07.05.2013 } При цьому НТЗ повертає протокол з переліком напрямів
підготовки до Морської адміністрації. { Пункт 3.13 глави 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від 19.08.2009 }
3.14. Про результати оглядів НТЗ та видані протоколи
Морська адміністрація щокварталу інформує Мінінфраструктури
України, а також інші органи виконавчої влади (за їх запитами). { Пункт 3.14 глави 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від 19.08.2009; із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 )
від 01.11.2011, N 579 ( z1842-12 ) від 01.10.2012, N 284
( z0826-13 ) від 07.05.2013 }
{ Пункт 3.15 глави 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від
19.08.2009 }
{ Пункт 3.16 глави 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від
19.08.2009 }
{ Пункт 3.17 глави 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від
19.08.2009 }
{ Пункт 3.18 глави 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від
19.08.2009 }
{ Пункт 3.19 глави 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від
19.08.2009 }
4. Формування переліку НТЗ
4.1. Морська адміністрація за результатами оглядів НТЗ готує
пропозиції Мінінфраструктури України про включення НТЗ до переліку
НТЗ, який затверджується наказом Мінінфраструктури України. До
вказаного переліку включаються лише ті види підготовки, для яких у
вказаному НТЗ виконані усі вимоги Конвенції ПДНВ ( 995_053 ) та
Кодексу ПДНВ та законодавства України. { Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 284 ( z0826-13 ) від 07.05.2013 }
4.2. У переліку НТЗ вказуються: найменування та
місцезнаходження НТЗ, схвалені напрями підготовки, які він
проводить, з посиланням на відповідну структурну одиницю Конвенції
ПДНВ ( 995_053 ) та Кодексу ПДНВ та чинне законодавство, граничні
обсяги підготовки моряків за кожним напрямом, строк схвалення
напрямів підготовки відповідно до вимог розділу А-I/8 Кодексу
ПДНВ, який не повинен перевищувати п'яти років з дати видачі
протоколу.
4.3. Морська адміністрація здійснює контроль за проведенням в
НТЗ підготовки моряків. У разі виявлення невідповідностей підготовки моряків в НТЗ
вимогам Конвенції ПДНВ ( 995_053 ), Кодексу ПДНВ та законодавства
України Морська адміністрація подає до Мінінфраструктури України
пропозиції щодо виключення з переліку НТЗ окремих видів підготовки
або НТЗ в цілому. Зазначені пропозиції у десятиденний строк опрацьовуються та
погоджуються відповідними структурними підрозділами
Мінінфраструктури України, за результатами чого може бути прийнято
рішення про виключення з переліку НТЗ окремих видів підготовки або
НТЗ, яке оформлюється наказом Мініфраструктури України та
доводиться до відома НТЗ. { Положення доповнено главою згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 579 ( z1842-12 ) від 01.10.2012 }
Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування моряків І.В.Тихонов

Додаток 1
до Положення про огляд
підприємств, організацій
та установ, що проводять
підготовку моряків

(Державний
Герб
України)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ State Service for MARITIME and River Transport of Ukraine
ПРОТОКОЛ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
CERTIFICATE OF COMPLIANCE
N _________

Виданий на підставі положень Міжнародної конвенції
про підготовку і дипломування моряків
та несення вахти 1978 року, з поправками,
і національних вимог
Issued under the provisions of the International Convention
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for Seafarers 1978, as amended, and national requirements
Цим засвідчується, що підготовка моряків
у навчально-тренажерному закладі
It certifies that training of seafarers
in educational institution
__________________________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)
(name of educational institution)
з напрямів підготовки, зазначених у додатку до цього
протоколу, відповідає вимогам вищезгаданої Конвенції, Кодексу з
підготовки, дипломування моряків та несення вахти і національним
вимогам із застосуванням стандартів якості відповідно до вимог
розділу A-I/8 цього Кодексу. on training specialities, specified in the attachment to the
this Certificate, complies with the requirements of the above
mentioned Convention, of the Seafarers' Training, Certification
and Watchkeeping Code, and national requirements, with application
of quality standards, which satisfy the requirements of the
Section A-I/8 of mentioned Code.
Термін дії протоколу про відповідність до "___" ______________
This Certificate of Compliance
is valid until
Протокол про відповідність виданий "___" ______________
Certificate of Compliance issued
Голова Державної служби морського
та річкового транспорту України
Head of State Service for Maritime
and River Transport of Ukraine ____________________
(підпис/signature)
Печатка
Seal
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 875 ( z0839-09 ) від 19.08.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства інфраструктури N 579 ( z1842-12 ) від
01.10.2012, N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016, N 354 ( z0972-18 )
від 06.08.2018 }

Додаток 2
до Положення про огляд
підприємств, організацій
та установ, що проводять
підготовку моряків

Додаток до протоколу про відповідність N _____
Attachment to the Certificate of Compliance
_____________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)
(name of educational institution)

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ
SPECIALITIES SPECIFIED

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Назви напрямів підготовки | Обсяг | | | Specialities | підготовки | | | | (осіб) | | | | Number of | | | | trainees | |-----+------------------------------------------+---------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова Державної служби морського
та річкового транспорту України
Head of State Service for Maritime
and River Transport of Ukraine ____________________
(підпис/signature)
Печатка
Seal
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 875 ( z0839-09 ) від 19.08.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства інфраструктури N 579 ( z1842-12 ) від
01.10.2012, N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016, N 354 ( z0972-18 )
від 06.08.2018 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від 19.08.2009 }
{ Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 875 ( z0839-09 ) від 19.08.2009 }
вгору