Документ z1570-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2012. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2012  № 3403


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2012 р.
за № 1570/21882

Про внесення змін до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії

Відповідно до статті 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", рішення Наглядової ради з питань оціночної діяльності від 27 жовтня 2011 року та з метою підвищення ефективності роботи Екзаменаційної комісії НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року № 1997, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за № 925/7213, такі зміни:

1.1. Абзац другий пункту 2 розділу I викласти в такій редакції:

"Склад Екзаменаційної комісії формується за кожним напрямом оцінки майна. Головою Екзаменаційної комісії є уповноважена Головою Фонду державного майна України особа, в підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ, до компетенції якої належать питання з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (далі - голова Екзаменаційної комісії).".

1.2. Абзац дев’ятий пункту 6 розділу ІV доповнити новим реченням такого змісту: "У разі відсутності Голови Екзаменаційної комісії засідання проводить та підписує протокол заступник Голови Екзаменаційної комісії.".

2. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.

Голова Фонду

О. Рябченковгору