Документ z1569-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
16.12.2011 N 295
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за N 1569/20307

Про внесення змін до Інструкції
з оформлення органами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), пункту 14 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, затвердженого правлінням Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 14.10.2010 N 204, та з метою приведення
нормативно-правових актів правління Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
(далі - Фонд) до вимог Кодексу України про адміністративні
правопорушення правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Інструкції з оформлення органами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття матеріалів про адміністративні
правопорушення, затвердженої постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 24.04.2003 N 196 ( z0382-03 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.05.2003 за
N 382/7703, такі зміни:
1.1. Абзац другий пункту 3.7 глави 3 викласти в такій
редакції: "Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні
усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської
організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору,
органу досудового слідства чи дізнання, а також за наявності
обставин, передбачених статтею 247 КУпАП ( 80732-10 )".
1.2. У додатку 3 слова "передачу матеріалів на розгляд
правоохоронних органів тощо" замінити словами та цифрами "передачу
матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового
колективу або передачу їх прокурору, органу досудового слідства чи
дізнання, а також про наявність обставин, передбачених статтею 247
КУпАП ( 80732-10 )".
2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Фонду О.Шевчуквгору