Документ z1568-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.01.2019, підстава - z1518-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2015  № 2586/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2015 р.
за № 1568/28013

Про впорядкування відносин з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 3086/5 від 31.10.2016
№ 1410/5 від 25.04.2017
№ 3140/5 від 05.10.2018
№ 4146/5 від 29.12.2018}

Відповідно до Законів України від 26 листопада 2015 року № 834-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та від 26 листопада 2015 року № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», підпункту 2-2 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України:

від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066;

від 14 жовтня 2011 року № 3175/5 «Про затвердження Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940.

3. Установити, що:

1) договори про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, укладені з технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до набрання чинності цим наказом, діють відповідно до умов, визначених у таких договорах, а ідентифікатори доступу, надані відповідно до них, є чинними;

2) заяви щодо державної реєстрації права власності або інших речових прав на нерухоме майно, передані на розгляд Міністерству юстиції України відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066, до 01 січня 2016 року розглядаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України у строки та у порядку, передбачені законодавством;

3) дія наказів Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066, від 14 жовтня 2011 року № 3175/5 «Про затвердження Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940, не поширюється на нотаріусів під час здійснення ними повноважень державних реєстраторів.

4. Технічним адміністраторам Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, у тому числі забезпечити укладення відповідних договорів про надання ідентифікаторів доступу із суб’єктами державної реєстрації, центрами надання адміністративних послуг, державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами; організацію та проведення навчання для роботи з цими реєстрами.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2016 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І. та заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П. відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
Державного підприємства
"Інформаційно-ресурсний центр"

В.о. генерального директора
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
О.В. ВолошинаО.В. Велика


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
15.12.2015 № 2586/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2015 р.
за № 1568/28013

ПОРЯДОК
надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України

{У тексті Порядку слова "технічними адміністраторами" замінено словами "технічним адміністратором" згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3086/5 від 31.10.2016}

1. Цей Порядок визначає умови, підстави та процедуру надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України (далі - реєстри), уповноваженим особам суб’єктів державної реєстрації, центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» (далі - центри надання адміністративних послуг), нотаріусам, їх помічникам, посадовим особам Міністерства юстиції України, його територіальних органів, органів ліцензування, дозвільних органів, державним та приватним виконавцям та іншим особам, уповноваженим відповідно до законодавства на здійснення реєстраційних дій у реєстрах (далі - користувачі).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017, № 4146/5 від 29.12.2018}

2. Доступ до реєстрів надається користувачам на безоплатній основі на підставі договору, укладеного з адміністратором реєстрів відповідно до загальних засад цивільного законодавства.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017, № 3140/5 від 05.10.2018}

У разі якщо користувачем є посадова особа Міністерства юстиції України, його територіального органу, органу ліцензування, дозвільного органу, державний виконавець, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, договір укладається між суб’єктом, у трудових відносинах з яким перебуває такий користувач, та адміністратором реєстрів.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017, № 4146/5 від 29.12.2018}

У разі якщо користувачем є державний нотаріус, договір укладається між державною нотаріальною конторою, у якій працює такий користувач, та адміністратором реєстрів.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017}

У разі якщо користувачем є приватний нотаріус, його помічник, приватний виконавець, договір укладається між приватним нотаріусом, приватним виконавцем та адміністратором реєстрів.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017}

{Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017}

2-1. Доступ до реєстрів користувачів, крім нотаріусів, надається відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з організації визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 860, за умови подання такими користувачами сертифіката про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації.

{Порядок доповнено новим пунктом 2-1 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4146/5 від 29.12.2018}

3. Доступ користувачів до реєстрів здійснюється після навчання їх роботі з такими реєстрами та за умови використання кваліфікованого електронного підпису, для створення якого використовуються виключно засоби кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про електронні довірчі послуги», та є сумісними з програмним забезпеченням реєстрів.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 3086/5 від 31.10.2016, № 3140/5 від 05.10.2018}

Користувач самостійно здійснює дії, пов’язані з отриманням електронного цифрового підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів.

Доступ користувача до реєстрів здійснюється обов’язково із закріпленням персонального комп’ютера такого користувача, за допомогою якого здійснюється вхід до реєстрів, до ідентифікаторів доступу користувача та/або прив’язкою до ідентифікаторів доступу фіксованої IP-адреси користувача.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом третім гідно з Наказом Міністерства юстиції № 3140/5 від 05.10.2018}

Адміністратором реєстрів реалізується механізм двохфакторної автентифікації шляхом логічного зв’язку між ідентифікаторами доступу та кваліфікованими сертифікатами відкритих ключів із контролем використання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа користувача має містити відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису, який має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання. За відсутності таких відомостей у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа доступ до реєстрів не надається.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом четвертим гідно з Наказом Міністерства юстиції № 3140/5 від 05.10.2018}

Якщо щодо користувача діє рішення про анулювання/тимчасове блокування доступу до реєстру, адміністратор реєстру відмовляє в наданні ідентифікаторів доступу до такого реєстру відповідному користувачу незалежно від того, чи змінено ним категорію користувача (уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріус, його помічник, посадова особа Міністерства юстиції України, його територіальних органів, державний виконавець, приватний виконавець або інша особа, уповноважена відповідно до законодавства на здійснення реєстраційних дій у реєстрі) на момент звернення.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017}

4. Користувач вживає заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню персональних даних, що містяться в реєстрах.

Користувач вживає заходів щодо забезпечення використання персонального комп’ютера, за допомогою якого здійснюється вхід до реєстрів, виключно для цілей користування такими реєстрами та їх ведення.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3086/5 від 31.10.2016}

5. Суб’єкти, визначені у пункті 1 цього Порядку, зобов’язані негайно, але не пізніше двох робочих днів з дня припинення виконання користувачем своїх повноважень, на реалізацію яких йому надавалися ідентифікатори доступу до реєстрів, письмово повідомити адміністратора реєстрів про необхідність анулювання доступу до відповідного реєстру шляхом скасування ідентифікаторів доступу такого користувача, а також негайно звернутися до Акредитованого центру сертифікації ключів для скасування відповідного посиленого сертифіката відкритого ключа.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017}

За зверненням суб’єктів, визначених у пункті 1 цього Порядку, адміністратором реєстрів здійснюється тимчасове блокування доступу користувача до відповідного реєстру. Відновлення доступу користувача до реєстрів здійснюється в порядку його тимчасового блокування.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017}

У разі зміни персонального комп’ютера користувача, за допомогою якого здійснюється вхід до реєстрів, або зміни фіксованої IP-адреси, до якої здійснено прив’язку ідентифікаторів доступу, суб’єкти, визначені у пункті 1 цього Порядку, звертаються до адміністратора реєстрів для здійснення заходів, визначених в абзаці третьому пункту 3 цього Порядку. Такі заходи здійснюються адміністратором реєстрів невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання адміністратором реєстрів відповідного звернення.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом гідно з Наказом Міністерства юстиції № 3140/5 від 05.10.2018}

6. Тимчасове блокування та анулювання доступу до реєстрів у випадках, передбачених законом, здійснюється технічним адміністратором реєстрів на підставі рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу, оформленого відповідно до законодавства.

Адміністратор реєстрів у день надходження відповідного рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу, яке надсилається супровідним листом, невідкладно здійснює тимчасове блокування або анулювання доступу до реєстру відповідного користувача незалежно від того, чи змінено ним категорію користувача (уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріус, його помічник, посадова особа Міністерства юстиції України, його територіальних органів, державний виконавець, приватний виконавець або інша особа, уповноважена відповідно до законодавства на здійснення реєстраційних дій у реєстрі) на момент надходження відповідного рішення.

{Абзац другий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017}

Тимчасове блокування доступу користувача до відповідного реєстру здійснюється на строк, указаний у рішенні Міністерства юстиції України, його територіального органу. Відновлення доступу користувачу, у тому числі нотаріусу, здійснюється на наступний робочий день з дня спливу відповідного строку за умови надання таким користувачем сертифіката про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації, отриманого після прийняття Міністерством юстиції України, його територіальним органом рішення про тимчасове блокування доступу до відповідного реєстру.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1410/5 від 25.04.2017, № 4146/5 від 29.12.2018}

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференсвгору