Документ z1568-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.05.2006, підстава - z0510-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
30.11.2005 N 3008
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2005 р.
за N 1568/11848
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 794 ( z0510-06 ) від 15.03.2006 }
Про впорядкування умов оплати праці працівників
притулків для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх, центрів соціально-психологічної
допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей

На виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та з
метою упорядкування умов оплати праці працівників притулків для
неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: розміри посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників притулків для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей, визначені на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери ( 1298-2002-п ) (далі - Єдина тарифна сітка)
згідно з додатком 1; схеми тарифних розрядів посад працівників притулків для
неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей за розрядами Єдиної тарифної сітки
( 1298-2002-п ) згідно з додатками 2-6.
2. Надати право керівникам притулків для неповнолітніх служб
у справах неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей в межах фонду
заробітної плати, затвердженого в кошторисах, установлювати: 1) конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної
плати, тарифних ставок) працівників притулків для неповнолітніх
служб у справах неповнолітніх, центрів соціально-психологічної
допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей згідно із
затвердженими цим наказом схемами тарифних розрядів та розмірами
доплат і надбавок до них; 2) посадові оклади заступників керівників притулків для
неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей, заступників керівників структурних підрозділів
цих закладів на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30
відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж
посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами
тарифних розрядів, затвердженими цим наказом; 3) надбавки працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються; б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати); в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений
майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту
міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" -
10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються
працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним
почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше
звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником закладу; г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом; 4) доплати працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам притулків
для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей, їх заступникам, керівникам структурних
підрозділів цих закладів; б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір
не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години
вечора до 6-ї години ранку; в) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем.
За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником закладу. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам,
передбаченим законодавством; г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі
10 відсотків посадового (місячного) окладу; 5) водіям автотранспортних засобів: надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час; 6) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на
оздоровлення, у сумі не більше ніж один(на) посадовий оклад
(ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім
матеріальної допомоги на поховання; 7) установлювати посадові оклади (ставки заробітної плати,
тарифні ставки) керівникам, фахівцям, службовцям, робітникам
структурних підрозділів і окремим працівникам притулків для
неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей, посади (професії) яких не передбачені цим
наказом, у розмірах, установлених для аналогічних категорій
працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних
галузей. Застосовувати умови оплати праці для: педагогічних працівників притулків для неповнолітніх служб у
справах неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей відповідно до умов
оплати праці відповідних працівників навчальних закладів, установ
освіти; медичних працівників притулків для неповнолітніх служб у
справах неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей до умов оплати праці
відповідних працівників закладів охорони здоров'я.
3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в
межах коштів на оплату праці. Преміювання керівників притулків для неповнолітніх служб у
справах неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей, їх заступників,
установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання
матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня
у межах наявних коштів на оплату праці. Відповідність наукового ступеня керівників, заступників
керівників профілю їх діяльності визначається органом вищого
рівня.
4. У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників
за Єдиною тарифною сіткою ( 1298-2002-п ) порівняно з посадовими
окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування
підвищень, передбачених умовами оплати праці), які діяли
до 1 вересня 2005 року, збільшуються менше ніж на відсоток
підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року чи
якщо відбувається зниження посадових окладів, цим категоріям
працівників установлюється попередній посадовий оклад
(без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці),
підвищений на 7,1 відсотка. Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно із
законодавством, зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо
вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими
умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток підвищення
мінімальної заробітної плати.
5. Керівникам притулків для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей запровадити умови
оплати праці відповідно до цього наказу і провести розрахунки
заробітної плати з 1 вересня 2005 року.
Міністр Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України Н.І.Іванова
Заступник Міністра
фінансів України В.М.Матвійчук
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Ф.Перелигіна

Додаток 1
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
30.11.2005 N 3008

РОЗМІРИ
посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників притулків для неповнолітніх
служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей,
визначені на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери
( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------ | Розряди |Тарифні коефіцієнти |Розмір посадових окладів, ставок | | | | заробітної плати (грн.) | |---------+--------------------+---------------------------------| | 1 | 1,00 | 332 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 2 | 1,03 | 342 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 3 | 1,06 | 352 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 4 | 1,09 | 362 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 5 | 1,12 | 372 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 6 | 1,15 | 382 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 7 | 1,18 | 392 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 8 | 1,22 | 405 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 9 | 1,31 | 435 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 10 | 1,4 | 465 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 11 | 1,5 | 498 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 12 | 1,61 | 535 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 13 | 1,72 | 571 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 14 | 1,84 | 611 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 15 | 1,97 | 654 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 16 | 2,11 | 701 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 17 | 2,26 | 750 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 18 | 2,37 | 787 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 19 | 2,49 | 827 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 20 | 2,61 | 867 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 21 | 2,74 | 910 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 22 | 2,88 | 956 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 23 | 3,02 | 1003 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 24 | 3,17 | 1052 | |---------+--------------------+---------------------------------| | 25 | 3,35 | 1112 | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економіки та фінансів К.Є.Крищенко

Додаток 2
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
30.11.2005 N 3008

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних і
педагогічних працівників притулків для
неповнолітніх служб у справах неповнолітніх,
центрів соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної реабілітації дітей

------------------------------------------------------------------ | Посада | Тарифні розряди | |--------------------------------------+-------------------------| |Директор, завідувач | 12 - 13 | |--------------------------------------+-------------------------| |Вихователь, вихователь-методист, | | |соціальний педагог, практичний | | |психолог: | | |--------------------------------------+-------------------------| |вищої категорії | 12 | |--------------------------------------+-------------------------| |першої категорії | 11 | |--------------------------------------+-------------------------| |другої категорії | 10 | |--------------------------------------+-------------------------| |без категорії* | 8 - 9 | |--------------------------------------+-------------------------| |Музичний керівник, інструктор з | | |праці**: | | |--------------------------------------+-------------------------| |вищої категорії | 10 | |--------------------------------------+-------------------------| |першої категорії | 9 | |--------------------------------------+-------------------------| |другої категорії | 8 | |--------------------------------------+-------------------------| |без категорії | 7 | |--------------------------------------+-------------------------| |Черговий з режиму | 7 | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти),
установлюється 9-й тарифний розряд. Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти),
установлюється 8-й тарифний розряд. ** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти),
установлюється 7-й тарифний розряд.
Директор департаменту
економіки та фінансів К.Є.Крищенко

Додаток 3
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
30.11.2005 N 3008

СХЕМА
тарифних розрядів посад медичних працівників
притулків для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх, центрів соціально-психологічної
допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей

------------------------------------------------------------------ | Посада | Тарифні розряди | |----------------------------------------+-----------------------| |Лікар, який має: | | |----------------------------------------+-----------------------| |вищу кваліфікаційну категорію | 13 | |----------------------------------------+-----------------------| |першу кваліфікаційну категорію | 12 | |----------------------------------------+-----------------------| |другу кваліфікаційну категорію | 11 | |----------------------------------------+-----------------------| |без категорії | 10 | |----------------------------------------+-----------------------| |Медична сестра, яка має: | | |----------------------------------------+-----------------------| |вищу кваліфікаційну категорію | 9 | |----------------------------------------+-----------------------| |першу кваліфікаційну категорію | 8 | |----------------------------------------+-----------------------| |другу кваліфікаційну категорію | 7 | |----------------------------------------+-----------------------| |без категорії | 6 | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економіки та фінансів К.Є.Крищенко

Додаток 4
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
30.11.2005 N 3008

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників інших
структурних підрозділів, фахівців і технічних
службовців притулків для неповнолітніх служб
у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги,
соціально-психологічної
реабілітації дітей

------------------------------------------------------------------ | Посада | Тарифні розряди | |----------------------------------------+-----------------------| |Бухгалтер, юрисконсульт, психолог: | | |----------------------------------------+-----------------------| |провідний | 9; 10 | |----------------------------------------+-----------------------| |першої категорії | 8; 9 | |----------------------------------------+-----------------------| |другої категорії | 7; 8 | |----------------------------------------+-----------------------| |без категорії | 6; 7 | |----------------------------------------+-----------------------| |Завідувач господарства | 7; 8 | |----------------------------------------+-----------------------| |Касир, секретар, діловод, черговий | 4; 5 | |адміністратор | | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економіки та фінансів К.Є.Крищенко

Додаток 5
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
30.11.2005 N 3008

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників
притулків для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх, центрів соціально-психологічної
допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей

------------------------------------------------------------------ | Посада | Тарифні розряди | |----------------------------------------+-----------------------| |Робітник з комплексного обслуговування і| | |ремонту будинків, споруд і обладнання: | | |----------------------------------------+-----------------------| |при виконанні робіт з 2 - 5 професій | 6; 7 | |----------------------------------------+-----------------------| |при виконанні робіт з 6 і більше | 8 | |професій | | |----------------------------------------+-----------------------| |Помічник вихователя | 5; 6 | |----------------------------------------+-----------------------| |Робітник, зайнятий експлуатацією та | 4; 5 | |обслуговуванням котельні, оператор | | |котельні, машиніст (кочегар) котельні | | |----------------------------------------+-----------------------| |Машиніст із прання та ремонту білизни, | 2; 3 | |оператор пральних машин | | |----------------------------------------+-----------------------| |Кухар | 5; 6 | |----------------------------------------+-----------------------| |Кастелянка, дезінфектор, прибиральник | 2 | |службових приміщень | | |----------------------------------------+-----------------------| |Двірник, підсобний робітник, опалювач, | 2 | |садівник, прачка | | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економіки та фінансів К.Є.Крищенко

Додаток 6
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
30.11.2005 N 3008

СХЕМА
тарифних розрядів професій водіїв автотранспортних
та мототранспортних засобів

------------------------------------------------------------------ | Назва професії |Вид автотранспортного засобу| Тарифні розряди | | | | за групами | | | | автомобілів | |----------------+----------------------------+------------------| |1. Водій |1. Автобуси, габаритна | | |автотранспортних|довжина яких: | | |засобів |----------------------------+------------------| | |до 7,5 м | 3 | | |----------------------------+------------------| | |понад 7,5 до 9,5 м | 4 | | |----------------------------+------------------| | |понад 9,5 м | 5 | | |----------------------------+------------------| | |2. Вантажний автомобіль | | | |вантажопідйомністю: | | | |----------------------------+------------------| | |до 3 тонн | 2 | | |----------------------------+------------------| | |понад 3 до 7 тонн | 3 | | |----------------------------+------------------| | |понад 7 тонн | 4 | | |----------------------------+------------------| | |3. Автомобілі швидкої | | | |медичної допомоги та | | | |оперативні автомобілі із | | | |спеціальним звуковим | | | |сигналом (типу "сирена") | | | |з робочим обсягом двигуна: | | | |----------------------------+------------------| | |до 1,8 літра | 3 | | |----------------------------+------------------| | |понад 1,8 до 3,5 літра | 4 | | |----------------------------+------------------| | |понад 3,5 літра | 5 | | |----------------------------+------------------| | |4. Легковий автомобіль | | | |(у тому числі спеціальні) | | | |з робочим обсягом двигуна: | | | |----------------------------+------------------| | |до 1,8 літра | 2 | | |----------------------------+------------------| | |понад 1,8 до 3,5 літра | 3 | | |----------------------------+------------------| | |понад 3,5 літра | 4 | |----------------+----------------------------+------------------| |2. Водій |Мотоцикл, моторолер | 2 | |мототранспортних| | | |засобів | | | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економіки та фінансів К.Є.Крищенковгору