Документ z1564-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.12.2016. Подивитися в історії? )

в абзаці першому підпункту 2.7.3 після слова «відповідного» доповнити словом «головного», а слова «підрозділу територіального управління юстиції» замінити словами «підрозділу головного територіального управління юстиції, розташованого на відповідній території»;

2) у розділі ІІІ:

підпункт 3.4.2 пункту 3.4 після слів «у присутності працівника відповідного» доповнити словом «головного»;

в абзаці першому пункту 3.6 слова «, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції» виключити;

у пункті 3.10 слова «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «головного територіального управління юстиції»;

3) пункт 4.6 розділу ІV після слова «відповідного» доповнити словом «головного»;

4) у розділі VІІ:

у пункті 7.1 слова «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві (далі - відділ Головного територіального управління юстиції у м. Києві)» замінити словами «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (далі - відділ Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві)»;

5) у додатках:

назву та текст додатка 2 після слів «від відділу державної реєстрації актів цивільного стану» доповнити словами «управління державної реєстрації»;

у додатку 14 слова «відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві» замінити словами «відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві»;

6) у тексті Порядку слова «відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції» у всіх відмінках замінити словами «відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції» у відповідних відмінках; слова «відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції» у всіх відмінках замінити словами «відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції» у відповідних відмінках; слова «Міністерства внутрішніх справ» замінити словами «Національної поліції України», слова «відділ Головного територіального управління юстиції у місті Києві» у всіх відмінках замінити словами «відділ Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві» у відповідних відмінках, слова «відділ Головного територіального управління юстиції у м. Києві» у всіх відмінках замінити словами «відділ Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві».

7. У тексті Переліку документів, що створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зі строками їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2013 року № 2804/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 року за № 2242/24774, слова «, районне, районне у містах, міське (міст обласного значення), міськрайонне, міжрайонне управління юстиції» у всіх відмінах і числах виключити, слова «відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» у всіх відмінках замінити словами «відділи державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» у відповідних відмінках; слова «відділи державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції» у всіх відмінках замінити словами «районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції» у відповідних відмінках; слова «Акти про прийняття бланків свідоцтв від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції» замінити словами «Акти про прийняття бланків свідоцтв від відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції».

8. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 13 листопада 2014 року № 1904/5 «Про затвердження Порядку забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 року за № 1448/26225, слова «відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції» замінити словами «відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції».

9. У заголовку, тексті та додатку до Порядку забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 листопада 2014 року № 1904/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 року за № 1448/26225, слова «відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції» у всіх відмінках і числах замінити словами «відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції» у відповідних відмінках і числах.

Директор Департаменту
приватного права


О.М. Ференс


Додаток
до Порядку надання платних послуг
відділами  державної реєстрації актів
цивільного стану
(пункт 11)

РЕЄСТР
обліку наданих платних послуг


Додаток 1
до Правил державної реєстрації
актів цивільного стану в Україні

ВІДМОВА
у проведенні державної реєстрації народження


Додаток 21
до Правил державної реєстрації
актів цивільного стану в Україні

ВІДМОВА
у проведенні державної реєстрації смертівгору