Документ z1562-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.08.2018, підстава - z0851-18

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014, № 1125 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017, № 589 від 27.06.2018}


Додаток 3
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 3.10)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків
(Форма № 4-УРП)

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}Додаток 4
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 3.11)


Форма № 14-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації документів про взяття на облік платників податків

№ з/п

Дата видачі, вихідний реєстраційний номер довідки (свідоцтва, повідомлення), їх дублікатів чи копій

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи

Місцезнаходження (місце проживання)

Форма довідки (свідоцтва, повідомлення), оригінал/ дублікат та/або копії цих документів із зазначенням кількості копій

Дата та підпис уповноваженої особи платника податків про одержання довідки (свідоцтва, повідомлення) або дата їх вручення поштою

1

2

3

4

5

6

7

До цього журналу вносяться відомості про видачу платникам податків:

оригіналів, дублікатів та копій довідок за формою № 34-ОПП, свідоцтв про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків за ф. № 4-УРП.

__________
* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016, № 589 від 27.06.2018}Додаток 5
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 4.1)

ЗАЯВА
(для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)
(Форма № 1-ОПП)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018}


Додаток 6
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 4.11)

ЗАЯВА
про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток
(Форма № 1-РПП)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 1125 від 21.12.2016, № 589 від 27.06.2018}Додаток 7
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 6.3)


Форма № 7-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (внесення змін) платників податків (для самозайнятих осіб)

№ з/п

Дата отримання, вхідний номер та назва документа

Причини подання заяви чи надходження повідомлення

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія  (за наявності) та номер паспорта*

П.І.Б. та категорія платника

Дата взяття на облік та внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

__________
* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявністю) та номером паспорта.

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018}Додаток 8
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(підпункт 1 пункту 6.7)

ЗАЯВА
(для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)
(Форма № 5-ОПП)

{Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014, № 1125 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018}


Додаток 9
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 7.2)

ЗАЯВА
про взяття на облік за неосновним місцем обліку
(Форма № 17-ОПП)

{Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014, № 1125 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018}


Додаток 10
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 7.2)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність
(Форма № 20-ОПП)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017, № 589 від 27.06.2018}


Додаток 11
до Порядку обліку
платників податків і зборів
(пункт 10.6)


Форма № 11-ОПП

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік / зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018}Додаток 12
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 10.7)


Форма № 6-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв, повідомлень, інших документів про припинення чи зняття з обліку платників податків*

№ з/п

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта** платника податків

Найменування або прізвище, ім’я, по батькові платника податків

Вид, форма документа щодо припинення (зняття з обліку) та дата його отримання (заява, повідомлення, рішення тощо)

Орган, що видав документ, дата та номер рішення

Дата та номер відповідного запису в Єдиному державному реєстрі

Форма, дата та вихідний номер довідки, повідомлення, рішення за ф. № 12-ОПП, за ф. № 30-ОПП - ф. № 31-ОПП, за ф. № 11-ОПП, за ф. № 1-ВПП, за ф. № 2-ВПП

Особа, якій видано довідку (повідомлення), спосіб та дата видачі документа, підпис такої особи (у разі отримання документа особисто), найменування контролюючого органу при зміні місцезнаходження (місця проживання) або місця обліку

Дата зняття з обліку, підстава та дата припинення (у разі ліквідації або реорганізації)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

__________
* Стосовно одного платника податків у цьому журналі робиться тільки один запис при отриманні першого з документів, які є підставою для припинення платника податків або зняття з обліку платника податків.
** Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 589 від 27.06.2018}

{Додаток 14 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}


Додаток 13
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.2)

ЗАЯВА
про ліквідацію або реорганізацію платника податків
(Форма № 8-ОПП)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 747 від 31.08.2015, № 375 від 18.03.2016, № 589 від 27.06.2018}

{Додаток 15 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 16 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 18 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 19 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 20 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 21 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 22 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 23 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 24 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}Додаток 14
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.10)

ВІДОМОСТІ
про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів

{Порядок доповнено новим Додатком згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}


Додаток 15
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.10)

ВІДОМОСТІ
про узгодження плану реорганізації юридичної особи

{Порядок доповнено новим Додатком згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}Додаток 16
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.12)

ДОВІДКА
про зняття з обліку платника податків
(Форма № 12-ОПП)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016, № 839 від 06.10.2017, № 589 від 27.06.2018}вгору