Документ z1562-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.08.2018, підстава - z0851-18

11.16. Дані про видачу довідки за формою № 12-ОПП або відомостей за формою № 30-ОПП, відомостей про узгодження плану реорганізації фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб.

{Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Абзац другий пункту 11.16 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

{Пункт 11.21 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.22 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.23 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.24 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.25 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.26 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.27 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.17. Зняття з обліку платників податків у контролюючих органах здійснюється у такому порядку:

1) щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно із Законом, підставою для зняття їх з обліку у контролюючих органах є надходження відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої інтегрованої картки платника податків або даті отримання відомостей про припинення юридичної особи у разі, якщо на момент отримання таких відомостей були закриті всі інтегровані картки такого платника податків. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою № 6-ОПП.

{Абзац перший підпункту 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

Дані про зняття з обліку платника податків, державна реєстрація припинення якого здійснюється згідно із Законом, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;

{Підпункт 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

2) щодо платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості стосовно яких не вносяться до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб уноситься запис про припинення на підставі повідомлення чи документального підтвердження органу державної реєстрації про ліквідацію або реорганізацію платника податків, закриття відокремленого підрозділу платника податків чи з ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій);

3) зняття з обліку в контролюючому органі відокремленого підрозділу як платника податків здійснюється у разі внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій) записів про припинення відповідної юридичної особи або припинення (закриття) такого відокремленого підрозділу.

{Підпункт 3 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

Дані про зняття з обліку відокремленого підрозділу, відомості щодо якого містяться у Єдиному державному реєстрі, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;

4) у разі припинення платника податків - юридичної особи (шляхом ліквідації або реорганізації) врегулювання питань погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу такого платника здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України;

{Підпункт 4 пункту 11.17 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

{Підпункт 5 пункту 11.17 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

5) облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної особи долучається до облікової справи такої юридичної особи. У разі реорганізації платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників долучаються облікові справи реорганізованих платників податків. Якщо правонаступник перебуває на обліку в іншому контролюючому органі, ніж реорганізований платник податків, після завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа реорганізованого платника податків передається до контролюючого органу за основним місцем обліку правонаступника;

6) якщо після ліквідації або реорганізації платника податків залишились незакритими його рахунки у фінансових установах, контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв таке рішення, дату та за наявності номер відповідного рішення або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі;

7) відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків вводяться до Єдиного банку даних юридичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву контролюючого органу після закінчення звітного року.

{Підпункт пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

11.18. Зняття з обліку самозайнятих фізичних осіб як платників податків у контролюючих органах здійснюється у такому порядку:

{Абзац перший пункту розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

1) підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки.

{Абзац перший підпункту 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

Дата зняття з обліку фізичної особи - підприємця відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою № 6-ОПП.

{Абзац другий  підпункту 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

Дані про зняття з обліку фізичної особи - підприємця передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;

{Підпункт 1 пункту розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

2) фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку:

{Абзац перший підпункту 2 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 589 від 27.06.2018}

заяви за формою № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП.

{Абзац третій підпункту 2 пункту розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016}

Підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення, або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу;

{Підпункт 2 пункту 11.18 розділу ХI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018}

3) внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у разі:

визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду;

смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією органу державної реєстрації актів цивільного стану), а також визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що підтверджується судовим рішенням;

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

реєстрації припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі - з дати реєстрації;

закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), - з дати закінчення такого строку;

заборони судом фізичній особі провадити підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо інше не визначене у рішенні суду;

наявності обмежень права на провадження підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності, які встановлені законодавством, - з дати надходження відповідних документів до контролюючого органу за місцем обліку фізичної особи, якщо інше не встановлено законом чи рішенням суду;

анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження підприємницької або незалежної професійної діяльності, - з дати такого анулювання чи скасування;

4) державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування санкцій за їх невиконання;

5) врегулювання питань погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України;

{Пункт розділу XI доповнено новим підпунктом 5 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

6) після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.

{Абзац другий підпункту 6 пункту 11.18 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

{Абзац третій підпункту 6 пункту 11.18 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення антитерористичної операції, процедури та дії, визначені цим підпунктом, можуть проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування;

{Підпункт 6 пункту розділу XI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

{Пункт розділу XI доповнено новим підпунктом 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

7) якщо після припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця залишились незакритими його рахунки у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляє дату та номер відповідного запису в Єдиному державному реєстрі, а також дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі;

{Пункт розділу XI доповнено новим підпунктом 7 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

8) у разі коли після внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи;

9) якщо контролюючим органом від спадкоємців отримано копію свідоцтва про смерть фізичної особи, яка зареєстрована підприємцем, і стосовно такого підприємця до Єдиного державного реєстру не внесено запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, контролюючий орган надсилає державному реєстратору копію свідоцтва про смерть такої фізичної особи - підприємця для вжиття заходів, визначених Законом.

{Підпункт 9 пункту розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.19. Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з обліку в порядку, визначеному пунктами 11.1-11.17 цього розділу, за відсутності рахунків у фінансових установах, відкритих через такі підрозділи, та в разі позбавлення відокремленого підрозділу обов'язків чи повноважень щодо:

{Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 839 від 06.10.2017}

нараховування, утримання або сплати (перерахування) до бюджету податків, зборів від свого імені чи від імені іншого платника податків;

складання та подання податкової звітності контролюючим органам;

укладання трудових договорів (контрактів) з найманими особами, нараховування та/або сплати їм заробітної плати;

ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового обліку;

відкриття рахунків у фінансових установах.

До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена копія рішення юридичної особи про таку реорганізацію відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого підрозділу об'єднуються.

Дані про зняття з обліку таких відокремлених підрозділів передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку, причини зняття з обліку.

11.20. Договори про спільну діяльність, договори управління майном та угоди про розподіл продукції знімаються з обліку у контролюючих органах після їх припинення, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку, а також у разі анулювання реєстрації платником ПДВ за умови відсутності грошових зобов'язань і податкового боргу або після їх погашення (для договорів про спільну діяльність та договорів управління майном).

{Пункт розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

11.21. У разі надходження до контролюючих органів відомостей із Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (далі - спрощена процедура припинення платника податків), контролюючі органи здійснюють такі заходи:

{Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 375 від 18.03.2016, № 839 від 06.10.2017}

1) відомості про початок спрощеної процедури припинення платника податків вносяться контролюючим органом за основним місцем обліку платника податків до Єдиного банку даних юридичних осіб, фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП шляхом внесення нового запису або відміток до раніше внесеного запису та в електронному вигляді доводяться до відома структурних підрозділів контролюючих органів за основним та неосновним місцем обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів;

{Підпункт 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

{Підпункт 2 пункту 11.21 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

{Підпункт 3 пункту 11.21 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

2) у 20-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про початок спрощеної процедури припинення платника податків контролюючими органами за основним та неосновними місцями обліку такого платника податків та його відокремлених підрозділів проводяться заходи, передбачені пунктом 11.8 цього розділу;

{Підпункт пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 839 від 06.10.2017}

3) протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків надсилає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП;

{Абзац перший підпункту пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 22 від 02.02.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП;

рішення про списання безнадійного податкового боргу, форму якого встановлено додатком 1 до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 577, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1844/24376 (якщо в результаті такого списання сума заборгованості із сплати податків, зборів погашена в повному обсязі);

повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 23-ОПП (додаток 23) із зазначенням причин заперечення контролюючих органів щодо здійснення такої процедури згідно з пунктом 11.27 цього розділу (крім підпунктів 7 - 9, які не можуть бути причинами заперечень контролюючих органів при спрощеній процедурі державної реєстрації припинення платника податків);

{Абзац четвертий підпункту пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

{Підпункт 6 пункту 11.25 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

4) у разі внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого платника податків відповідно до пункту 11.17 цього розділу.

{Підпункт пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 375 від 18.03.2016, № 839 від 06.10.2017}

11.22. Заходи щодо зняття з обліку в контролюючих органах як платників податків окружних виборчих комісій, утворених відповідно до Законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про вибори Президента України», розпочинаються контролюючими органами з дня офіційного оголошення результатів виборів та проводяться відповідно до цього розділу з урахуванням таких особливостей:

1) не вимагається подання окружною виборчою комісією до контролюючого органу заяви про припинення платника податків за формою № 8-ОПП, ліквідаційного балансу або інших будь-яких документів про ліквідацію окружної виборчої комісії;

2) видача контролюючим органом окружній виборчій комісії відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП або довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП не є обов’язковою.

{Абзац перший підпункту 2 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

Якщо окружна виборча комісія з власної ініціативи подасть до контролюючого органу заяву за формою № 8-ОПП, контролюючий орган після проведення заходів контролю щодо повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору має видати:

{Абзац другий підпункту 2 пункту 11.22 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

відомості за формою № 30-ОПП - до внесення до Єдиного державного реєстру запису про ліквідацію окружної виборчої комісії;

{Абзац третій підпункту 2 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 839 від 06.10.2017}

довідку за формою № 12-ОПП - після внесення до Єдиного державного реєстру запису про ліквідацію.

{Підпункт 3 пункту 11.22 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

озділ XII виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016}

XII. Оприлюднення даних про взяття на облік платників податків

12.1. Відповідно до пункту 63.13 статті 63 розділу ІІ Податкового кодексу України з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб інформацією Центральний контролюючий орган оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік.

12.2. Зазначені дані містять такі відомості про платника податків:

податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи);

місцезнаходження;

дату та номер запису про взяття на облік;

найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків;

відомості про надіслання відповідним контролюючим органом державному реєстратору повідомлень у зв’язку з припиненням юридичної особи, що передбачені Законом та надсилаються відповідно до розділу ХІ цього Порядку.

{Абзац сьомий пункту розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

12.3. Доступ до єдиного державного реєстраційного веб-порталу юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та офіційного веб-сайту Центрального контролюючого органу є безоплатним та вільним.

12.4. До створення Єдиного державного реєстраційного веб-порталу юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформація про взяття суб'єктів господарювання на облік як платників податків оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу.

XIII. Організація обліку платників податків у контролюючих органах

13.1. Функції обліку платників податків у контролюючому органі здійснюють відповідні підрозділи згідно із затвердженою структурою такого органу (далі - підрозділ реєстрації та обліку платників податків). Такі підрозділи утворюються в Центральному контролюючому органі, його територіальних органах в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, міжрегіональних територіальних органах (далі - ГУ), державних податкових інспекціях у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об’єднаних державних податкових інспекціях (далі - ДПІ).

{Абзац перший пункту 13.1 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

У цьому Порядку контролюючими органами за основним та неосновним місцем обліку є відповідні ДПІ або ГУ, що виконують визначені цим Порядком процедури обліку платників податків відповідно до функцій, визначених Податковим кодексом України.

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

ГУ виконують процедури обліку платників податків відповідно до функцій, визначених Податковим кодексом України, зокрема:

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

забезпечують організацію роботи з реєстрації та ведення обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, що перебувають на їх території;

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

забезпечують достовірність та повноту обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

формують та ведуть Єдиний банк даних юридичних осіб, Реєстр самозайнятих осіб та інші реєстри, що формуються та ведуться згідно з цим Порядком;

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

вживають заходів, пов’язаних з припиненням (закриттям) платників податків, формують та направляють (видають) відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП, відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП та довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП у порядку, визначеному розділом ХІ цього Порядку.

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

ДПІ виконують процедури обліку платників податків відповідно до функцій, визначених Податковим кодексом України, зокрема:

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

здійснюють реєстрацію та ведення обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

опрацьовують відомості з Єдиного державного реєстру;

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

приймають заяви та повідомлення від платників податків, визначені цим Порядком;

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

формують та видають довідки, свідоцтва, повідомлення, визначені цим Порядком (крім довідок, відомостей, що формуються та видаються ГУ);

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

формують та ведуть Єдиний банк даних юридичних осіб, Реєстр самозайнятих осіб та інші реєстри, що формуються та ведуться згідно з цим Порядком;

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

виконують інші функції сервісного обслуговування платників податків, визначені законом.

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

ДПІ здійснюють процедури обліку платників податків, які не передбачають одночасного виконання або завершення яких можливе без виконання інших процедур або функцій, що належать до повноважень ГУ.

{Пункт 13.1 розділу XIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

13.2. Якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами перевірок та звірок, або на підставі інформації від третіх осіб, або на підставі даних інших державних органів чи відповідних державних реєстрів встановлено, якщо:

юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа - підприємець за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що провадить діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такого платника податків згідно з цим Порядком;

відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та при цьому не перебуває на обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання таким підрозділом документів для взяття на облік у порядку, визначеному пунктом 3.4 розділу III цього Порядку, і такий платник податків обліковується в контролюючому органі з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік»;

{Пункт 13.2 розділу XIII доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018}

фізична особа зареєстрована як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, але не перебуває на обліку чи знята з обліку в контролюючому органі, таким органом вживаються заходи, визначені підпунктом 3 пункту 6.8 розділу VI цього Порядку, і така фізична особа обліковується в контролюючому органі як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік»;

у платника податків відповідно до законодавства є обов’язки щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на відповідній території, але такий платник податків не перебуває на обліку або знятий з обліку за неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання таким платником податків документів для взяття на облік за неосновним місцем обліку у порядку, визначеному розділом VII цього Порядку, і такий платник податків обліковується в контролюючому органі за неосновним місцем обліку з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік».

{Пункт 13.2 розділу XIII в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

13.3. Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних юридичних осіб, ДРФО та інших реєстрах, що формуються та ведуться контролюючими органами згідно з цим Порядком.

{Пункт 13.3 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

13.4. Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності реєстраційних частин облікових справ платників податків та відомостей про платників податків у реєстрах платників податків, а також для приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів документів із облікових справ платників податків може проводитись інвентаризація реєстраційних частин облікових справ платників податків.

З'ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були виявлені за результатами інвентаризації, їх усунення, актуалізація Єдиного банку даних юридичних осіб чи інших реєстрів платників податків, їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування реєстраційних частин облікових справ платників податків відповідними документами може проводитись із залученням платників податків шляхом звірки.

13.5. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних.

{Пункт 13.5 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017}

13.6. Контролюючі органи координують свою діяльність з питань обліку платників податків з:

органами державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

органами, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної, адвокатської, іншої незалежної професійної діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої діяльності;

органами, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об'єктами оподаткування;

фінансовими установами;

іншими органами відповідно до Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

13.7. Застосування форм документів, які не передбачені цим Порядком, не допускається.

13.8. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у паперовому або електронному вигляді.

Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою контролюючого органу. Сторінки в журналі повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша.

Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Центральним контролюючим органом.

13.9. Після закінчення поточного календарного року зняті з обліку платники податків виключаються із загальної кількості платників податків.

{Пункт 13.9 розділу XIII в редакції Наказу Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018}

{Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 3.6)


Форма № 2-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (реорганізацію, унесення змін, перереєстрацію) платників податків

№ з/п

Дата отримання, вхідний номер та назва документа

Причини подання заяви чи надходження повідомлення

Податковий номер

Найменування платника податків

Дата взяття на облік та внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}
Додаток 2
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 3.10)

ДОВІДКА
про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєструвгору