Документ z1561-13, действует, текущая редакция — Принятие от 10.07.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2014. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2013  № 584


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2013 р.
за № 1561/24093

Про затвердження Інструкції з розрахунку оптимального ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз

Відповідно до підпункту 6.10 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з розрахунку оптимального ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити використання Інструкції для впровадження заходів з оптимізації ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз, затвердженої цим наказом.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2014 року.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
Є. ХанюковО. МірошниченкоЮ.М. Кулик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
10.07.2013  № 584


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2013 р.
за № 1561/24093

ІНСТРУКЦІЯ
з розрахунку оптимального ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає механізм розрахунку оптимального ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз.

1.2. Результати розрахунків оптимального ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз, враховуються при проведенні заходів щодо оптимізації ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз.

1.3. Ця Інструкція не визначає потребу у спеціалізованих протитуберкульозних ліжках денного перебування та стаціонарах на дому.

II. Основні вимоги щодо проведення аналізу

2.1. Розрахунок потреби в ліжковому фонді спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, на рівні адміністративно-територіальних одиниць здійснюється за такими критеріями:

рівень і структура захворюваності та поширеності туберкульозу, середньорічна кількість хворих на туберкульоз;

рівень смертності серед хворих на туберкульоз від туберкульозу та з інших причин;

показники діяльності спеціалізованих протитуберкульозних закладів охорони здоров’я (кількість пролікованих хворих на туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапі, середній строк перебування пацієнтів в стаціонарі на етапі інтенсивного та підтримуючого лікування в розрізі категорій, показники обороту та роботи ліжка тощо);

тенденції та особливості розвитку епідемічного процесу туберкульозу в адміністративно-територіальній одиниці (динаміка захворюваності, показників поширеності туберкульозу, рівнів смертності тощо);

вимоги Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2012 року № 1091 (далі - УКПМД «Туберкульоз»), щодо показань та тривалості стаціонарного лікування згідно з категоріями;

наявні потужності та інфраструктурні можливості адміністративно-територіальних одиниць у забезпеченні безперервного контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному та стаціонарному етапах;

перспективи соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, плани реорганізації та перепрофілювання закладів охорони здоров’я.

2.2. Для розрахунку потреби в ліжковому фонді спеціалізованих протитуберкульозних закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу, розраховується прогнозована кількість випадків захворювання на туберкульоз, що потребуватимуть стаціонарного та амбулаторно-поліклінічного лікування, виходячи з особливостей епідемічної ситуації в адміністративно-територіальній одиниці, рівня і структури захворюваності та поширеності туберкульозу.

Прогнозована кількість випадків туберкульозу для розрахунку потреби у стаціонарній медичній допомозі розраховується згідно з вимогами УКПМД «Туберкульоз» відповідно до категорій:

хворі на туберкульоз 1-2 категорій;

хворі на туберкульоз 2 категорії;

хворі на туберкульоз 4 категорії, у тому числі категорій 4.1-4.3 (підгрупа А) для проходження основного курсу лікування та 4.1-4.3 (підгрупа Б), які потребують паліативної допомоги.

Для розрахунку кількості хворих за різними категоріями використовуються форма звітності № 4 «Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу І, ІІ та ІІІ категорій хворих (за даними бактеріоскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07» (квартальна)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 вересня 2009 року № 657, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2009 року за № 1069/17085 (далі - форма № 4/ТБ 07), форма звітності № 4-2 «Звіт про кількість випадків хіміорезистентного туберкульозу, підтверджених та/або за якими розпочато лікування за категоріями 4.1 - 4.3 протягом звітного кварталу (ТБ 07-МР ТБ), за _______ квартал 20__ року» (квартальна), затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 березня 2013 року № 188, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 року за № 465/22997 (далі - форма № 4-2/ТБ 07-МРТБ).

2.3. За результатом розрахунку потреби в ліжковому фонді спеціалізованих протитуберкульозних закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, на рівні адміністративно-територіальних одиниць проводиться співставлення з існуючими ліжковими фондами спеціалізованих протитуберкульозних закладів та приймається рішення щодо подальших кроків їх оптимізації.

III. Розрахунок потреби у ліжковому фонді спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу

3.1. Потреба в ліжковому фонді спеціалізованих протитуберкульозних закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу, розраховується на середньорічну (з урахуванням тенденції останніх трьох років) кількість хворих, які відповідно до УКПМД «Туберкульоз» потребують стаціонарного лікування з урахуванням його рекомендованої тривалості (за окремими категоріями хворих), за формулою

Пзагкат1-3кат4Ахпал,

де

Пкат1-3

-

загальна потреба в ліжках для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз 1-3 категорій;


Пкат4А

-

загальна потреба в ліжках для стаціонарного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4.1 - 4.3 категорій (підгрупа А);


Пх

-

загальна потреба в ліжках хірургічного профілю для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз;


Ппал

-

загальна потреба в ліжках для надання паліативної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз 4 категорії (підгрупа Б).

3.2. Загальна потреба в ліжках для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз 1-3 категорій розраховується, виходячи з потреби у стаціонарних ліжках для лікування хворих на туберкульоз 1-3 категорій в інтенсивній фазі та в деяких випадках ліжках для стаціонарного лікування на підтримуючій фазі для хворих на туберкульоз 1-3 категорій:

де

Пс1-3

-

потреба в ліжках для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз 1-3 категорій для лікування в інтенсивній фазі;


Ппф1-3

-

потреба в ліжках для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз 1-3 категорій, які потребують стаціонарного лікування в підтримуючій фазі;


Крл

-

коефіцієнт роботи ліжка. Для розрахунків доцільно використовувати значення Крл на рівні 0,85-0,95.

3.2.1. Для розрахунку потреби в ліжках для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз 1-3 категорій для лікування в інтенсивній фазі використовується формула

де

Кх1-2

-

кількість хворих на туберкульоз 1-2 категорій за чотири квартали, що передують розрахунковому періоду;


Кг1-2

-

коефіцієнт госпіталізації - середньорічна частка хворих, що потребують госпіталізації. Для хворих на туберкульоз 1-2 категорії цей коефіцієнт становить максимум 0,75;


Кх3

-

кількість хворих на туберкульоз 3 категорії за чотири квартали, що передують розрахунковому періоду;


К3

-

коефіцієнт госпіталізації - середньорічна частка хворих, що потребують госпіталізації. Для хворих на туберкульоз 3 категорії цей коефіцієнт становить максимум 0,15;


Кц

-

кількість циклів лікування хворих на туберкульоз на одне ліжко протягом року:

де

Тсл

-

середній строк стаціонарного лікування. Для хворих на туберкульоз 1-3 категорій Тсл дорівнює 2 місяці.

3.2.2. Для розрахунку потреби в ліжках для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз 1-3 категорій, які потребують стаціонарного лікування в підтримуючій фазі, використовується формула

де

Кгпф

-

коефіцієнт госпіталізації - середньорічна частка хворих на туберкульоз, що потребують госпіталізації в підтримуючій фазі (у разі неможливості забезпечення безперервного лікування на амбулаторному етапі). Для хворих на туберкульоз 1-3 категорій Кгпф дорівнює максимум 0,15;


Кцпф

-

кількість циклів лікування хворих на туберкульоз у підтримуючій фазі на одне ліжко на рік:

де

Тслпф

-

середній строк стаціонарного лікування. Для хворих на туберкульоз 1-3 категорій Тслпф дорівнює 4 місяці.

3.3. Загальна потреба в протитуберкульозних ліжках для стаціонарного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4.1-4.3 категорій для проходження основного курсу лікування (підгрупа А) складається з потреби в ліжках для стаціонарного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз в інтенсивній фазі та у деяких випадках ліжках для стаціонарного лікування у підтримуючій фазі розраховується за формулою

де

Пс4

-

потреба в ліжках для стаціонарного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4.1-4.3 категорій (підгрупа А);


Ппф4

-

потреба в ліжках для стаціонарного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4.1-4.3 категорій (підгрупа А), які потребують стаціонарного лікування в підтримуючій фазі;


Крл

-

коефіцієнт роботи ліжка. Для розрахунків доцільно використовувати значення Крл на рівні 0,80.

Для розрахунку потреби в ліжках для стаціонарного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4 категорії використовується формула

де

Кх4

-

кількість хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4.1-4.3 категорій (підгрупа А) за чотири квартали, що передують розрахунковому періоду;


Кг

-

коефіцієнт госпіталізації - середньорічна частка хворих на туберкульоз, що потребують госпіталізації. Для хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4 категорії Кг дорівнює 1,0;


Кц4

-

кількість циклів лікування хворих на туберкульоз на одне ліжко протягом року:

де

Тсл4

-

середній строк стаціонарного лікування. Для хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4 категорії (підгрупа А) Тсл4 дорівнює 8 місяців.

Для розрахунку потреби в ліжках для стаціонарного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4 категорії, які потребують стаціонарного лікування в підтримуючій фазі, використовується формула

де

Кгпф

-

коефіцієнт госпіталізації - середньорічна частка хворих на туберкульоз, які почали лікування протягом року та потребують госпіталізації в підтримуючій фазі. Для хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4 категорії (підгрупа А) Кгпф дорівнює 0,15;


Кцпф

-

кількість циклів лікування хворих на туберкульоз у підтримуючій фазі на одне ліжко протягом року:

де

Тслпф4

-

середній строк стаціонарного лікування. Для хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4 категорії (підгрупа А) Тслпф4 дорівнює 12 місяців.

3.4. Загальна потреба у ліжках хірургічного профілю для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз 1-4 категорій розраховується за формулою

де

Кхв

-

коефіцієнт випадків захворювань на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання. Для хворих на туберкульоз 1-4 категорій значення коефіцієнта становить 0,075-0,12 (15% від хворих на деструктивний туберкульоз та хворих на туберкульоз з ускладненнями туберкульозного процесу);


Кцх

-

кількість циклів лікування хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання на одне ліжко протягом року:

де

Тслх

-

середній термін перебування хворого на туберкульоз хірургічному ліжку. Для хворих на туберкульоз 1-4 категорій Тслх складає максимум 3 місяці;


Крл

-

коефіцієнт роботи ліжка. Для розрахунків доцільно використовувати значення Крл на рівні 0,80.

3.5. Розрахунок потреби в ліжках для надання паліативної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз 4 категорії (підгрупа Б) проводиться за формулою

де

Кп4б

-

кількість хворих на хіміорезистентний туберкульоз 4 категорії (підгрупа Б) за чотири квартали, що передують розрахунковому;


Кпал

-

коефіцієнт потреби в паліативній допомозі. Відповідно до рекомендацій ВООЗ значення коефіцієнта береться на рівні 0,80;


Кцпал

-

кількість циклів надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз на одне ліжко протягом року:

де

Тслпал

-

середній строк надання паліативної допомоги. Для хворих на туберкульоз Тслпал дорівнює в середньому 3 місяці;


Крл

-

коефіцієнт роботи ліжка. Для розрахунків доцільно використовувати значення Крл на рівні 0,80-0,95.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвверх