Документ z1556-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

17.11.2015  № 1853


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1556/28001

Про внесення зміни до Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску

Відповідно до статей 2, 3, пункту 4 частини першої та пункту 18 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Доповнити абзац другий пункту 3 Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 2014 року № 805, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2014 року за № 1021/25798, словами «та копії судового рішення про встановлення факту втрати системи реєстру».

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору