Документ z1556-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.11.2014  № 316


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 грудня 2014 р.
за № 1556/26333

Про внесення змін до пункту 3 Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності

Відповідно до статті 16-1 Закону України «Про архітектурну діяльність» та підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 3 Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 травня 2014 року № 137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за № 573/25350, такі зміни:

в абзаці шостому слова «(для об'єднання юридичних осіб)» замінити словами та цифрами «, чи виробників будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, сукупна частка яких на ринку не менш як за п’ятьма основними видами продукції перевищує 20 відсотків (для об'єднань юридичних осіб)»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Визначення саморегулівними організаціями правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності, делегування таким організаціям повноважень здійснюються з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.».

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О.М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

Перший заступник Міністра

В.Є. Кістіон

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Професійної спілки
працівників будівництва і промисловості
будівельних матеріалів України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

М.Ю. БродськийВ.М. Андреєв


Г.В. ОсовийО. Мірошниченко


М.Я. Барашвгору