Документ z1552-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2015  № 454


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1552/27997

Про внесення змін до Правил технічної експлуатації установок очистки газу

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 62 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, з метою виконання рішення Державної регуляторної служби України від 15 липня 2015 року № 1 про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил технічної експлуатації установок очистки газу, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 лютого 2009 року № 52, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2009 року за № 327/16343, що додаються.

2. Державній екологічній інспекції України (А.М. Заїка) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

С.І. Курикін

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Голова Державної служби України
з питань праці

Голова
Державної регуляторної служби України

Міністр соціальної політики України

Голова Державної
екологічної інспекції України
Айварас Абромавичус


Р.Т. Чернега


Ксенія Ляпіна

П. Розенко


А.М. ЗаїкаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
26.11.2015  № 454


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1552/27997

ЗМІНИ
до Правил технічної експлуатації установок очистки газу

1. У розділі I:

у пункті 1.1 слова та цифри «постанов Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1524 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України» та від 17.11.2001 № 1520 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію» замінити словами та цифрами «постанов Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32 «Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» та від 14 вересня 2011 року № 995 «Про утворення територіальних органів Державної екологічної інспекції»;

абзац одинадцятий пункту 1.2 викласти у такій редакції:

«територіальні органи Державної екологічної інспекції - державні екологічні інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря;».

2. У розділі ІІ:

у пункті 2.2:

підпункт 2.2.5 викласти у такій в редакції:

«2.2.5. Розробити паспорт на кожну ГОУ, зразок якого наведено у додатку 3 до цих Правил.»;

в абзаці другому підпункту 2.2.8 слова «органами Мінприроди» замінити словами «територіальними органами Державної екологічної інспекції».

3. У розділі IV:

пункт 4.10 викласти у такій редакції:

«4.10. У кожному випадку аварійної зупинки роботи ГОУ при працюючому технологічному обладнанні суб’єкти господарювання зобов’язані повідомити про це територіальні органи Державної екологічної інспекції.»;

пункт 4.11 виключити.

У зв’язку з цим пункт 4.12 вважати пунктом 4.11.

4. Розділ VІ виключити.

5. Пункт 8 та таблицю 3.4 додатка 3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 9 та таблицю 3.5 вважати відповідно пунктом 8 та таблицею 3.4.

6. У додатках 4 та 5 слово та знак «Реєстраційний № ___» виключити.

Начальник
Управління екологічного
моніторингу, аудиту
та атмосферного повітря
С.М. Салатавгору