Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Список, Форма типового документа [...] від 09.08.201214
Документ z1548-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.08.2018, підстава - z0900-18

__________
*Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеному на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;
38 - для вкладів, що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

{Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 823 від 26.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}Додаток 4
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
(пункт 6 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду
______________________________________
(найменування банку)
станом на ______________ року

№ з/п

№ рядка у файлі «D»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування


область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

8

Документ, що посвідчує особу

Договір

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата закінчення

номер

9

10

11

12

13

14Усього:


Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

ГСР (коп.)

№ рядка у файлі «Z»

15

16

17

18

19


сума


сума

сума

кількість

Уповноважена особа Фонду

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.{Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 823 від 26.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}
Додаток 5
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
(пункт 6 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
_________________________________________
(найменування банку)
____________________________________________
станом на ______________ року

№ рядка у файлі «Z»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7
Документ, що посвідчує особу

Загальна сума вкладів та відсотків (коп.)

Гарантована сума (коп.)

Ознака*

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12

13Усього:
Уповноважена особа Фонду

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.__________
* До поля 13 "Ознака" вводяться такі значення:
4 - для осіб, які є пов'язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;
5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;
6 - для власників істотної участі банку.

{Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 823 від 26.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}Додаток 6
до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(підпункт 3 пункту 6 розділу II)

ПЕРЕЛІК
______________________________________________________
(найменування переліку)
______________________________________________________
(найменування банку)

станом на ______________ року

№ з/п

№ рядка у файлі «D»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

8

Документ, що посвідчує особу

Договір

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення

номер

9

10

11

12

13

14

15


Усього:


Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Ознака

№ рядка у файлі «Z»

Ознака*

16

17

18

19

20

21

22

23
Сума

Сума
Кількість


Уповноважена особа Фонду

_________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку

_________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

__________
* Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;
38 - для вкладів, що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

{Положення доповнено новим Додатком 6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}

Додаток 7
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 9 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «Перелік»


з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

Номер рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку вкладника)

N10

3

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

4

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Ведучі нулі зазначаються

C = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

9

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

10

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

11

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

12

Дата закінчення

Дата закінчення договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N=5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку станом на день початку процедури виведення банку з ринку (коп.)

N16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N=5C25

17

Сума відсотків

Сума нарахованих відсотків станом на день початку процедури виведення банку з ринку, зменшених на суму податку (коп.)

N16

18

ГСР

Умовна сума, що розраховується Фондом із загальної суми залишку коштів на рахунку та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами (коп.)

N16

19

Номер рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатор вкладника)

N10

{Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 823 від 26.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}
Додаток 8
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 14 розділу ІІ)

РЕЄСТР
відшкодувань вкладникам для здійснення виплат
______________________________________
(найменування банку)
станом на ______________ року

№ з/п

№ рядка у файлі «D»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування


область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

8вгору