Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Список, Форма типового документа [...] від 09.08.201214
Документ z1548-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.08.2018, підстава - z0900-18

Документ, що посвідчує особу

Суми, коп.

№ рядка у файлі «Z»

серія та номер

ким виданий

дата видачі

загальна сума вкладів та відсотків

ГСР

9

10

11

12

13

14

  

  

  
Усього:


сума

сума

кількість

Директор - розпорядник/заступник директора–розпорядника Фонду

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.{Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 823 від 26.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1731 від 05.09.2016}


{Додаток 9 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}
Додаток 9
до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 7 розділу ІII)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла К

№ з/п

Назва

Зміст

Формат

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

П.І.Б.

Прізвище, ім’я, по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням «0000000000». У разі якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

9

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

10

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

11

Загальна розрахункова сума (коп.)

Сума, що розраховується відповідно до пункту 2 розділу I Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (у редакції, що діяла до 05 липня 2016 року)

N16

12

Розрахункова сума (виплачена за рахунок цільової позики) (коп.)

Сума, виплачена за рахунок цільової позики

N16

13

Залишок гарантованої суми (коп.)

Залишок гарантованої суми після виплати коштів за рахунок цільової позики

N16

14

Номер рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (номер за порядком), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 вересня 2014 року № 99)

N10

{Положення доповнено новим Додатком 9 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 948 від 02.04.2018}вгору