Документ z1547-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.12.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2016  № 3404/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2016 р.
за № 1547/29677

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 20 квітня 2016 року № 1183/5

Відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до Типового положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 квітня 2016 року № 1183/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 року за № 617/28747, такі зміни:

1) абзаци другий - п’ятий пункту 9 викласти у такій редакції:

«Начальник Управління та його заступники (у тому числі заступник начальника Управління - начальник відділу примусового виконання рішень) призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

Рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника Управління та його заступників приймається державним секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку. 

Начальник Відділу, заступник начальника Відділу, завідувач сектору у складі Управління, державні службовці, службовці та працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посад начальником головного територіального управління юстиції у встановленому законодавством порядку.

Дисциплінарні провадження щодо керівників, державних виконавців та інших працівників Управління здійснюються за ініціативою суб’єкта призначення, у тому числі на підставі відповідного подання директора Департаменту державної виконавчої служби.»;

2) підпункт 8 пункту 10 викласти в такій редакції:

«8) вносить на розгляд начальника відповідного головного територіального управління юстиції пропозиції щодо заохочення або ініціювання дисциплінарного провадження стосовно керівників, державних виконавців та інших працівників територіальних органів державної виконавчої служби;»;

підпункти 9 - 11 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 12 - 23 вважати відповідно підпунктами 9 - 20;

3) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Начальник Управління за посадою є членом колегії головного територіального управління юстиції та членом конкурсної комісії головного територіального управління юстиції.».

2. Внести до Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 квітня 2016 року № 1183/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 року за № 618/28748, такі зміни:

1) абзаци другий - четвертий пункту 8 викласти у такій редакції:

«Начальник Відділу, заступник начальника Відділу,  державні службовці, інші працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником головного територіального управління юстиції у встановленому законодавством порядку.

Призначення на посаду начальника Відділу (крім призначення осіб, які пройшли конкурсний відбір) здійснюється начальником головного територіального управління юстиції за погодженням з Міністерством юстиції України.

Дисциплінарні провадження щодо заступника начальника Відділу, державних виконавців та інших працівників Відділу здійснюються за ініціативою суб’єкта призначення, у тому числі на підставі відповідного подання директора Департаменту державної виконавчої служби або начальника Управління.»;

2) підпункт 3 пункту 9 викласти в такій редакції:

«3) вносить пропозиції щодо заохочення або ініціювання дисциплінарного провадження стосовно заступника начальника Відділу, державних виконавців та інших працівників Відділу;»;

підпункти 4 - 6 пункту 9 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 7 - 14 вважати відповідно підпунктами 4 - 11.

3. Департаменту персоналу (Сова Н.П.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

П. Петренковгору