Документ z1545-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.12.2017, підстава - z1374-17

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2013  № 967


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2013 р.
за № 1545/24077

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1513 від 19.10.2017}

Про питання надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 1428 від 03.12.2013}

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634, пункту 5 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1222, пункту 41 Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010, пункту 32 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг;

Порядок надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни цін на які підлягають декларуванню.

2. Установити, що до утворення територіальних органів Державної інспекції України з контролю за цінами як юридичних осіб публічного права висновки щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів), надаються Державною інспекцією України з контролю за цінами.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 07 березня 2007 року № 67 “Про затвердження Порядку надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, послуги з вивезення побутових відходів, а також технічного обслуговування ліфтів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 березня 2007 року за № 222/13489.

4. Департаменту розвитку реального сектору економіки (Пендзин О.В.) подати в установленому законодавством порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної інспекції України з контролю за цінами Кисельова О.В.

Виконувач обов’язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі УкраїниА.А. Максюта

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.08.2013  № 967


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2013 р.
за № 1545/24077

ПОРЯДОК
надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг

1. Цей Порядок установлює механізм надання Державною інспекцією України з контролю за цінами або її територіальними органами висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на виробництво теплової енергії, її транспортування та постачання, централізоване опалення і постачання гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з вивезення побутових відходів та утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - висновки).

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1428 від 03.12.2013}

2. Для отримання висновку суб’єкти господарювання всіх форм власності, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність у сфері виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання, централізованого опалення і постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з вивезення побутових відходів та утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - суб’єкти господарювання), подають до Державної інспекції України з контролю за цінами або її територіальних органів такі документи:

1) пояснювальну записку щодо обґрунтування планованих витрат разом з економічним аналізом фактичних витрат з надання послуг із урахуванням техніко-економічних особливостей суб’єкта господарювання;

2) річний план надання послуг, складений на підставі фактичних та прогнозованих обсягів послуг з урахуванням укладених договорів та інших техніко-економічних факторів;

3)  державні і галузеві нормативи (норми) витрат і втрат ресурсів, стандарти, технологічні регламенти та вимоги щодо надання послуг;

4) калькуляцію розрахунку планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги, з розшифруванням за статтями витрат за формою згідно з додатками 1- 6 до цього Порядку;

5) копії договорів, укладених з організаціями, підприємствами та суб’єктами господарювання для забезпечення надання поcлуг;

6) копію установчого документа суб’єкта господарювання та копію наказу про облікову політику суб’єкта господарювання з визначенням бази розподілу понесених витрат;

7) копію рішення органу місцевого самоврядування щодо визначення суб’єкта господарювання виконавцем житлово-комунальних послуг на певній території.

Для отримання висновку щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій додатково подаються документи щодо технічної документації житлового будинку.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1428 від 03.12.2013}

3. Документи, зазначені в пункті 2 цього Порядку, засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою.

Достовірність зазначеної в документах інформації забезпечує суб’єкт господарювання.

4. Документи, що надходять до Державної інспекції України з контролю за цінами або її територіальних органів, реєструються централізовано службою діловодства.

5. За результатами аналізу документів Державна інспекція України з контролю за цінами або її територіальні органи надають суб’єктові господарювання висновок за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1428 від 03.12.2013}

6. У разі коли документи подано в повному обсязі та з додержанням установлених цим Порядком вимог, Державна інспекція України з контролю за цінами або її територіальні органи проводять аналіз розрахунків планованих витрат, що включаються до тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг, під час якого перевіряються:

правильність розрахунку витрат, урахування при їх визначенні прогнозованих обсягів послуг, додержання стандартів, нормативів (норм) витрат і втрат ресурсів, технологічних регламентів та вимог щодо надання  послуг;

додержання вимог Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010, та Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869.

7. Підставою для відмови у видачі висновку є неподання суб’єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, оформлення їх з порушенням установлених вимог або необгрунтованість необхідності зміни тарифів.

У такому разі Державна інспекція України з контролю за цінами або її територіальні органи повідомляють про відмову в наданні висновку з чітким обґрунтуванням причин такої відмови і посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

8. Рішення щодо надання висновку або відмови в наданні висновку приймається Державною інспекцією України з контролю за цінами або її територіальними органами в строк, що не перевищує десять робочих днів з дати реєстрації документів службою діловодства.

9. Висновок або відмова в наданні висновку підписується Головою Державної інспекції України з контролю за цінами чи його заступниками, керівниками їх територіальних органів чи їх заступниками та скріплюється печаткою.

10. Рішення Державної інспекції України з контролю за цінами та її територіальних органів щодо надання висновку або відмови в наданні висновку може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

11. У разі виявлення Державною інспекцією України з контролю за цінами під час проведення в суб’єктів господарювання в установленому порядку планових або позапланових перевірок фактів подання недостовірної інформації для отримання висновку до суб’єктів господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції відповідно до законодавства.

Директор
департаменту розвитку
реального сектору економікиО.В. Пендзин

{Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1428 від 03.12.2013}

{Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1428 від 03.12.2013}

{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1428 від 03.12.2013}
Додаток 1
до Порядку надання висновків
щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планованих витрат
під час формування тарифів на окремі
види житлово-комунальних послуг

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планованих витрат, пов’язаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням

Статті витрат

Фактичні витрати за звітний період (рік)

Плановані витрати

всього (грн)

на 1 Гкал. (грн)

всього (грн)

на 1 Гкал. (грн)

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

1.1. Витрати на придбання палива

1.2. Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб

1.3. Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання

1.4. Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання

1.5. Витрати на холодну воду

1.6. Інші прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

витрати на сировину

витрати на основні і допоміжні матеріали

витрати на запасні частини

витрати на куповані комплектувальні вироби

витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси

2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:

основна заробітна плата виробничого персоналу

додаткова заробітна плата виробничого персоналу

інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

амортизація основних виробничих засобів

амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

інші прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості (розшифрувати)

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

4.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:

основна заробітна плата

додаткова заробітна плата

гарантійні та компенсаційні виплати

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями

4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

4.3. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:

експлуатація основних засобів та інших необоротних активів

ремонт основних засобів та інших необоротних активів

страхування основних засобів та інших необоротних активів

операційна оренда основних засобів та інших необоротних активів

4.4. Витрати на удосконалення технології та організацію виробництва

4.5. Витрати на централізоване водопостачання та водовідведення

4.6. Витрати на освітлення

4.7. Витрати на дезінфекцію, дератизацію

4.8. Витрати на вивезення сміття

4.9. Витрати на інші заходи, пов'язані з утриманням виробничих приміщень

4.10. Витрати на обслуговування виробничого процесу, всього, у тому числі:

основна заробітна плата

додаткова заробітна плата

гарантійні та компенсаційні виплати

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

оплата службових відряджень

витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю послуг

4.11. Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону навколишнього середовища

4.12. Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон

4.13. Витрати, пов’язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконанням ремонтно-налагоджувальних робіт, освоєнням нових потужностей
4.14. Сплата податків і зборів

5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:

5.1. Витрати на оплату праці, всього, у тому числі:

основна заробітна плата

додаткова заробітна плата

гарантійні та компенсаційні виплати

5.2. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

5.3. Інші витрати на утримання апарату управління, всього, у тому числі:

оплата службових відряджень

витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів

оплата періодичних професійних видань

5.4. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання

5.5. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання: всього, у тому числі:

ремонт

оренду

страхування майна

централізоване водопостачання та водовідведення

освітлення

охорону

5.6. Витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо)

5.7. Витрати на оплату послуг зв’язку

5.8. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків

5.9. Витрати на оплату податків і зборів, крім включених до виробничої собівартості

5.10. Витрати на розв’язання спорів у судах

5.11. Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством

6. Витрати зі збуту, всього, у тому числі:

6.1. Витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут теплової енергії споживачам, всього, у тому числі:

основна заробітна плата

додаткова заробітна плата

гарантійні та компенсаційні виплати

6.2. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

6.3. Оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

6.4. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підрозділів, що безпосередньо здійснюють збут теплової енергії споживачам

6.5. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов’язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі:

витрати на оренду

витрати на страхування

витрати на ремонт

витрати на водопостачання і водовідведення

витрати на освітлення

витрати на охорону

6.6. Витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов’язаних із збутом теплової енергії споживачам

6.7. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за спожиту теплову енергію

6.8. Витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату спожитої теплоенергії

6.9. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобів обліку теплової енергії, які є власністю ліцензіата

7. Інші витрати з операційної діяльності

8. Фінансові витрати, всього, у тому числі:

витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами

інші витрати, пов’язані із запозиченнями, для провадження ліцензованої діяльності

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)вгору