Документ z1545-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2011 N 636
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за N 1545/20283

Про затвердження Порядку
використання у 2011 році коштів,
передбачених у державному бюджеті
для виконання робіт з будівництва
метрополітену в м. Донецьку

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 16.11.2011 N 1175 ( 1175-2011-п ) "Деякі питання будівництва
метрополітену в м. Донецьку" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок використання у 2011 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для виконання робіт з
будівництва метрополітену в м. Донецьку, що додається.
2. Департаменту державної політики в галузі залізничного
транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.Колесніков
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
22.12.2011 N 636
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за N 1545/20283

ПОРЯДОК
використання у 2011 році коштів,
передбачених у державному бюджеті
для виконання робіт з будівництва метрополітену
в м. Донецьку

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2011 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт з
будівництва метрополітену в місті Донецьку (далі - бюджетні
кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем є Мінінфраструктури України. Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство
"Донецька дирекція будівництва метрополітену".
3. Бюджетні кошти спрямовуються одержувачу бюджетних коштів
на оплату робіт, виконаних у 2011 році з будівництва ліній або
дільниць метрополітену.
4. Збудовані об'єкти, в тому числі об'єкти незавершеного
будівництва, зараховуються в установленому порядку на баланс
державного підприємства "Донецька дирекція будівництва
метрополітену" та відображаються у квартальній звітності
балансоутримувача.
5. Видатки, пов'язані з капітальним будівництвом,
здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування
капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2001 N 1764 ( 1764-2001-п ), та
Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких
здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.09.97 N 995 ( 995-97-п ). Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
здійснюється відповідно до порядку, визначеного Кабінетом
Міністрів України.
6. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за рахунок
бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку.
7. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та
операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 30.09.2011 N 1223 ( z1401-11 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2011 за
N 1401/20139.
8. Відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку бюджетних
зобов'язань в органах Казначейства України та проведення операцій,
пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у
порядку, встановленому законодавством.
9. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності,
звітів про виконання паспорта бюджетної програми, в тому числі за
результативними показниками, а також контроль за цільовим та
ефективним використанням бюджетних коштів здійснюються у
встановленому законодавством порядку.
Директор Департаменту
державної політики в галузі
залізничного транспорту М.П.Снітковгору