Документ z1542-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.01.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.11.2017  № 843


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2017 р.
за № 1542/31410

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Комісії щодо використання печаток

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року  № 816, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 862/23394 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 19 розділу IV слова «та засвідчену печаткою» виключити;

2) у додатку  літери «М.П.» та  слова «(за наявності)» виключити.

2. В абзаці другому пункту 3 розділу V Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2015 року  № 2030, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2015 року  за № 1614/28059, слова «засвідчується печаткою (за наявності) та» виключити.

3. Унести до Типового договору андеррайтингу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 вересня 2012 року № 1240, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2012 року за № 1949/22261 (зі змінами), такі зміни:

1) у пунктах 4.3, 4.5 розділу IV слова «та печаткою»,  «(за наявності)» виключити;

2) у розділі XIV літери «М.П.» виключити.

4. Унести до Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року  № 63, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2013 року за № 247/22779 (зі змінами), такі зміни:

1)  в абзаці третьому пункту 2.1 розділу II слова «та печаткою (за наявності) рекламодавця» виключити;

2) у додатку літери «М.П.» та слова «(за наявності)» виключити.

5. Унести до Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2012 року № 1583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1999/22311 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі III:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Заява та документи, що подаються до Комісії згідно з цим Порядком, мають бути викладені державною мовою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної мовної політики» без виправлень та неточностей, підписані уповноваженою особою ліцензіата. У разі якщо документ має більше ніж один аркуш, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою ліцензіата.»;

у підпункті 3.3 пункту 3 слова «та печаткою ліцензіата (за наявності)» виключити;

2) у додатках 1, 2 літери «М.П.» та слова «(за наявності)» виключити.

6. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна та О. Панченко.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Антимонопольного комітету УкраїниІ.Б. Черкаський

Ю. Терентьєввгору