Документ z1540-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.12.2016, підстава - z1470-16

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2012  № 591


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2012 р.
за № 1540/21852

Про внесення змін до Інструкції про розміри і порядок виплати військовослужбовцям, які займають посади плаваючого та льотного складу Збройних Сил України, щомісячної додаткової грошової винагороди

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства оборони № 595 від 15.11.2010, до якого вносились зміни}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2010 року № 889 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій” (зі змінами) та з метою визначення порядку та умов виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової грошової винагороди НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інструкції про розміри і порядок виплати військовослужбовцям, які займають посади плаваючого та льотного складу Збройних Сил України, щомісячної додаткової грошової винагороди, затвердженої наказом Міністра оборони України від 15 листопада 2010 року № 595, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2010 року за № 1194/18489 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 серпня 2012 року.

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України

Д.А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

Заступник Міністра
фінансів України

В. Коломієць


С.Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
15.11.2010  № 595
(у редакції наказу Міністерства
оборони України
05.09.2012 № 591)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2012 р.
за № 1540/21852

ІНСТРУКЦІЯ
про розміри і порядок виплати військовослужбовцям, які займають посади у Військово-Морських Силах Збройних Сил України та льотного складу Збройних Сил України, щомісячної додаткової грошової винагороди

1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці), які займають посади в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, установах та організаціях Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - військові частини Військово-Морських Сил) та льотного складу Збройних Сил України, щомісячної додаткової грошової винагороди (далі - винагорода).

2. Виплата винагороди здійснюється в таких розмірах на місяць:

2.1. Військовослужбовцям, які займають посади у військових частинах Військово-Морських Сил (у тому числі військовослужбовцям льотного складу Військово-Морських Сил), - до 100 відсотків місячного грошового забезпечення.

2.2. Військовослужбовцям, які проходять військову службу на посадах льотного складу у військових частинах, установах, військових навчальних закладах (навчальних центрах, на курсах), на підприємствах і в організаціях, а також у штабах і управліннях з’єднань і вище (крім військовослужбовців льотного складу Військово-Морських Сил), - до 20 відсотків місячного грошового забезпечення.

Військовослужбовцям, які виконували в минулому місяці польоти за планами бойової (навчально-льотної) підготовки у складі екіпажів літаків, вертольотів, - до 100 відсотків місячного грошового забезпечення.

3. До місячного грошового забезпечення, з якого визначається винагорода, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою.

4. Виплата винагороди здійснюється з того дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов’язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення, та припиняється з дня, наступного за днем звільнення від обов’язків за посадою.

5. Винагорода виплачується військовослужбовцям за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу командира (начальника) військової частини (установи, організації); командирам (начальникам) військових частин (установ, організацій) - на підставі наказів вищих командирів (начальників).

Підставою для видання наказу командира (начальника) військової частини (установи, організації) про виплату винагороди військовослужбовцям, які проходять військову службу на посадах льотного складу в установах, військових навчальних закладах (навчальних центрах, на курсах), на підприємствах і в організаціях, а також у штабах і управліннях з’єднань і вище, є витяги з журналів хронометражу польотів або копії польотних листів про здійснення польотів за планами бойової (навчально-льотної) підготовки, а також витяги з льотної книжки військовослужбовця.

6. Військовослужбовцям, які вибувають із військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми винагороди виплачуються до дня їх виключення зі списків особового складу частини.

7. Військовослужбовцям, звільненим з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії, винагорода виплачується до дня звільнення від льотної роботи, визначеного в постанові військово-лікарської комісії, про що оголошується в наказі командира військової частини.

8. Винагорода не включається до складу грошового забезпечення, з якого здійснюється обчислення одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

9. Розміри винагороди встановлюються з урахуванням конкретно займаної посади, особливостей умов проходження служби у межах видатків на грошове забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони у державному бюджеті України на відповідний рік.

10. Командир (начальник) військової частини (установи, організації) має право зменшувати розміри винагороди за:

порушення статутних правил несення служби;

особисті незадовільні показники командирської, бойової та мобілізаційної підготовки;

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп’яніння);

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров’ю військовослужбовців або інших осіб;

Військовослужбовцям зменшується розмір винагороди згідно з наказами командирів (начальників) за той місяць, у якому були допущені ці порушення, або за місяць, у якому ці накази надійшли до військової частини.

Заступник Міністра
оборони України -
керівник апаратуВ.М. Можаровськийвгору